Методика обґрунтування чисельності управлінського персоналу підприємств роздрібної торгі¬влі
2018-11-25
Друк
Активний до:
2019-11-26
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику обґрунтування чисельності управлінського персоналу підприємств роздрібної торгівлі. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам визначити оптимальну чисельність працівників управління підприємств галузі. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні.
Опис пропозиції:
Методика обґрунтування чисельності управлінського персоналу підприємств роздрібної торгівлі передбачає використання багатофакторної регресійної моделі, яка враховує вплив чинників: загальна чисельність персоналу підприємства, річний обсяг товарообігу та рівень автоматизації управлінських робіт на чисельність управлінського персоналу.
Інновації і переваги пропозиції:
Використання методики обґрунтування чисельності управлінського персоналу підприємств роздрібної торгівлі дозволяє здійснити розрахунок оптимальної чисельності працівників управління підприємства роздрібної торгівлі у плановому періоді з застосуванням багатофакторної (трьохфакторної) нелінійної регресійної моделі, яка враховує загальний вплив чинників на результативний показник (чисельність управлінського персоналу).
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Алгоритм розрахунку оптимальної чисельності управлінського персоналу підприємств роздрібної торгівлі передбачає послідовне виконання таких етапів: 1) визначення чинників впливу на результативний показник (чисельність управлінського персоналу); 2) формування бази даних оцінки; 3) проведення кореляційного аналізу; 4) проведення кореляційно-регресійного аналізу та побудова багатофакторної моделі; 5) оцінка параметрів моделі; 6) оцінка рівня впливу окремих чинників на результативний показник; 7) оцінка загального впливу чинників на результативний показник; 8) інтерпретація отриманих результатів.
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі, фізичні особи-підприємці в торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформації для розрахунку аналітичних показників чисельності персоналу
Країни, яким надається перевага:
Всі
Вид організації:
Вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
[Закрити вікно]