Ефективна технологія безреагентного очищення води від сірководню та сірковмісних речовин з одержанням дисперсної сірки.
2011-04-19
Друк
Активний до:
2020-12-31
Анотація пропозиції:
Університет Львова пропонує технологію очищення вод від сірководню, що дає змогу вести процес очистки без використання реагентів і одержати як додатковий продукт дисперсну сірку.
Пропонована технологія дає змогу очищувати промислові та природні води без утворення побічних продуктів.
У результаті очистки можна отримати цінний продукт–дрібнодисперсну сірку, яку застосовують у сільському господарстві, шинній і гумовотехнічній промисловості.
Організація шукає інвесторів та партнерів для співпраці
Опис пропозиції:
Пропонується технологія, що дозволяє очищувати кар’єрні, пластові, дренажні, природні води, в тому числі води Чорного моря, а також промислові стоки від сірководню та сірковмісних сполук з одержанням дисперсної сірки та досягнення повного перетворення сірководню.

Технологія передбачає послідовне виконання необхідних операцій без використання реагентів.

Окрім ефективного очищення води від сірковмісних сполук, як кінцевий продукт отримується сірка, що належить до спеціальних видів – дрібнодисперсна сірка, яку широко використовують у сільському господарстві як фунгіцид та в шинній і гумовотехнічній промисловості як вулканізуючий агент.
Інновації і переваги пропозиції:
Розроблена технологія може бути адаптована для очищення різних за походженням та з різним складом сірковмісних сполук.

Одночасно із забезпеченням необхідного екологічного ефекту – очищення вод від сірководню та сполук сульфідної сірки, одержують цінну дрібнодисперсну сірку.

Використання цієї технології дає змогу забезпечити повне перетворення сірководню та зменшити тривалість очистки.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Досягається практично повне очищення води без утворення побічних продуктів.

Значно зменшується тривалість процесу очистки та об’єми технологічного обладнання.

Безреагентне очищення води від сірки та сірковмісних сполук
Технологічні ключові слова:
Технологія очистки; Неорганічні речовини; Екологія; Забруднення води / обробка води
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Інші спеціальні хімікати; Сільськогосподарські хімікати; Утилізація і повторне використання хімічних і твердих матеріалів; Інші засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на корисну модель, 2009
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Угода про спільне підприємство; Адаптація технології на нові матеріали; Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії; Технічне консультування; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
промислові підприємства, підприємства електрохімічної галузі, підприємства водоочистки та водопідготовки
Сфера діяльності партнера:
підприємства хімічної та електрохімічної галузі, нафтопереробні, хімічні, харчові підприємства
Задачі, що стоять перед партнером:
взаємовигідна співпраця
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД, Європи
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет «Львівська політехніка»
[Закрити вікно]