Методика оцінки попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства
2016-11-30
Друк
Активний до:
2017-12-01
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад м.Харкова пропонує методику оцінки попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства будь-якої організаційно-правової форми, розміру, типу, спеціалізації, цінового сегменту. Методика дозволяє провести адекватне оцінювання попиту з урахуванням особливостей розвитку автономно діючих підприємств ресторанного господарства. Вищий заклад шукає покупців технології.
Опис пропозиції:
Пропонована методика дозволяє здійснити адекватну оцінку попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства та базуються на обґрунтованих і виокремлених критеріях і показниках оцінки.
Обґрунтована система незалежних показників дозволяє надати характеристику попиту на продукцію підприємств, що працюють у низькому, середньому або високому цінових сегментах. Застосування розробленого методичного інструментарію оцінки в практичній діяльності підприємств ресторанного бізнесу дозволить формувати конкурентні переваги, управляти ними та своєчасно здійснювати заходи для забезпечення конкурентоспроможності, підтримки та зміцнення конкурентних позицій у стратегічній перспективі.
Пропонована технологія пройшла апробацію в підприємствах ресторанного господарства м. Харкова, що засвідчило її доцільність.
Інновації і переваги пропозиції:
Методика адаптована під галузеві особливості розвитку підприємств ресторанного господарства в Україні. На відміну від існуючих, пропонована методика базуються на обґрунтованих і виокремлених критеріях і системі незалежних показників оцінки попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства, що працюють у низькому, середньому або високому цінових сегментах. Використання методики не вимагає спеціального досвіду та значних втрат часу.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Ресторани швидкого харчування; Інші ресторани; Готелі і курорти
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Відповідно до законодавства про захист авторських прав об’єктом захисту є методика оцінки попиту на продукцію підприємства для автономно діючого підприємства ресторанного бізнесу.
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства ресторанного господарства.
Сфера діяльності партнера:
Ресторанний бізнес.
Задачі, що стоять перед партнером:
Передача методики оцінювання попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства від Розробника технології Одержувачеві в обмін на фінансові ресурси.
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
[Закрити вікно]