Методика оцінки конкурентостійкості підприємства роздрібної торгівлі
2016-11-14
Друк
Активний до:
2017-11-15
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику оцінки конкурентостійкості підприємства роздрібної торгівлі. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам визначити наявність/ рівень конкурентостійкості підприємства торгівлі та сформувати ефективні рішення щодо управління її складовими в умовах невизначеності. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні.
Опис пропозиції:
Методика оцінки конкурентостійкості підприємства роздрібної торгівлі є комплексною та являє собою сукупність методик оцінки усіх складових конкурентостійкості в їх взаємодії, кожна з яких базується на застосуванні системи показників відповідного критерію конкурентостійкості підприємств торгівлі.
Інновації і переваги пропозиції:
Використання методики оцінки конкурентостійкості підприємства роздрібної торгівлі здійснюється за окремими складовими конкурентстійкості підприємства та дозволяє оцінити як зальний рівень конкурентостійкості, так і за кожним напрямом. Це дозволить виявити проблемні зоні з позиції конкурентостійкості та розробити дієві управлінські заходи, спрямовані на вирішення виявлених проблем, що сприятиме забезпеченню стійкої конкурентної позиції підприємства.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Алгоритм оцінки конкурентостійкості підприємства роздрібної торгівлі передбачає послідовну оцінку за такими критеріями та відповідними показниками: 1) критерій конкурентоспроможності – коефіцієнти асортиментної позиції, рентабельності, торгової діяльності, прибутковості; 2) критерій економічної ефективності – коефіцієнти використання торговельної та загальної площі; 3) критерій фінансового стану – коефіцієнти поточної ліквідності, фінансового ризику, автономії, фінансової стабільності; 4) критерій ризику – коефіцієнти Бівера, ризику торговельної діяльності, ризику впливу конкурентів.
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 66211, дата реєстрації 21.06.2016 р.
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі, фізичні особи-підприємці в торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформації для оцінки конкурентостійкості підприємства торгівлі
Країни, яким надається перевага:
Всі
Вид організації:
Вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
[Закрити вікно]