МЕТОДИКА ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ ТЕРИТОРІЙ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ, КАР’ЄРІВ ТА ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ ВНАСЛІДОК НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ
2016-10-31
Друк
Активний до:
2017-11-01
Анотація пропозиції:
Методика враховує ринкові перетворення в економіці, збиткі для держави щодо природокористування всіх видів, оцінку вартості природних ресурсів, рекультивації порушених земель внаслідок видобутку бурштину. Методика системно реалізує потреби держави і бізнесу щодо ринку земель сільськогосподарського призначення на перспективу, соціо-еколого-економічне оцінювання вартості збитків та можливих прибутків за різних варіантів природокористування.
Опис пропозиції:
Методика дозволяє проводити системну еколого-економічну, соціальну оцінку стану і тенденцій територій адміністративних районів, окремих видів ресурсів та у їх сукупності. Результат екологічного аудиту оцінка, яка дозволяє приймати оптимальні рішення щодо управління територіями та ефективного господарювання.
Інновації і переваги пропозиції:
Методика відповідає положенням директив ЄС щодо СЕО та ОВНС та може бути реалізована фахівцями НУВГП.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Методика апробована та опублікована у дисертаціях, вітчизняних та зарубіжних виданнях.
Технологічні ключові слова:
Сільське господарство; Екологія
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Сільське господарство, лісівництво, рибальство, тваринництво і вироби для них
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Секрети виробництва (know-know)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Державні установи, фермери, бізнес, власники кар’єрів, місцеві органи влади.
Сфера діяльності партнера:
Сільське господарство. Видобуток корисних копалин. Водокористувачі. Управління лісового господарства. Держава.
Задачі, що стоять перед партнером:
Реалізація природоохоронної політики. Раціональне й ефективне використання територій та ін.
Країни, яким надається перевага:
Усі країни.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
[Закрити вікно]