Методика оцінювання динамічних здатностей підприємств роздрібної торгівлі
2016-10-28
Друк
Активний до:
2017-10-29
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику оцінювання динамічних здатностей підприємств роздрібної торгівлі. Використання запропонованої методики дає можливість обґрунтовувати базу для прийняття управлінських рішень щодо формування адаптаційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі з урахуванням рівня розвитку його здатностей. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики
Опис пропозиції:
Методика передбачає визначення рівня зрілості динамічних здатностей торговельного підприємства у розрізі таких їх видів як інфраструктурні, управлінські реконфігураційні та здатності до навчання. Розрахунок здійснюється на засадах комплексної оцінки з використанням методів анкетування та бальної оцінки. Для визначення рівня зрілості динамічних здатностей використовується певна шкала.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонована методика відрізняється від існуючих структуризацією та механізмом визначення рівня зрілості динамічних здатностей підприємства роздрібної торгівлі і спрямована на забезпечення ефективності його діяльності
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Споживчі товари; Споживчі послуги
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
подана заявка на отримання авторського права в Україні
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
підприємства торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформація для оцінки адаптаційних здатностей підприємства
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
[Закрити вікно]