Методика оцінки рівня розвитку компетенцій персоналу під час реалізації цільових орієнтирів підприємства
2016-10-20
Друк
Активний до:
2017-10-21
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику оцінки рівня розвитку компетенцій персоналу під час реалізації цільових орієнтирів підприємства. Використання запропонованої методики дає можливість всім зацікавленим сторонам аналізувати та оцінювати рівень розвитку компетенцій персоналу під час реалізації цільових орієнтирів підприємства та протистояння ризику. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Опис пропозиції:
Методика оцінки рівня розвитку компетенцій персоналу під час реалізації цільових орієнтирів підприємства являє собою циклічний процес, який дозволить сформувати набір унікальних компетенцій, створити стабілізаційній механізми і тим самим стимулювати і мотивувати стійкий розвиток підприємства. Також методичний інструментарій дозволяє здійснити групування компетенцій за професійним, рефлексивним, поведінковим та комунікативним компетенц-центрами та оцінити якість кожного з них, ураховуючи визначений ступінь прояву і-ої компетенції.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонована методика відрізняється від існуючих саме розвитком існуючих та формуванням нових компетенцій, що може в даний час забезпечити підприємству ефективне досягнення поставлених цілей у довгостроковій перспективі і, таким чином, є запорукою його стійкого розвитку.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Споживчі товари; Споживчі послуги
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на отримання авторського права в Україні
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформація для оцінки стійкого розвитку підприємства
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
[Закрити вікно]