Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства торгівлі
2016-10-12
Друк
Активний до:
2017-10-13
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства торгівлі на основі методів комплексного багатовимірного аналізу та концепції збалансованої системи показників. Використання запропонованої методики дає можливість обґрунтовувати базу для прийняття управлінських рішень з питань інвестування з урахуванням особливостей роздрібної торгівлі. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Опис пропозиції:
Методика визначення інвестиційної привабливості підприємства торгівлі ґрунтується на комплексному підході, який враховує фінансову складову, кадрову, асортиментну та територіальну привабливість, що дозволяє мати цілісне уявлення про можливості підприємства торгівлі, відображає його специфіку і дає повну інформацію інвесторам для правильного вибору об'єкту інвестування та складається з чотирьох етапів: побудова моделі руху основних потоків інформації; побудова моделі стратегічних зв'язків; побудова збалансованої системи показників; розрахунок системи показників.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонована методика відрізняється рядом переваг: концепція однаково приваблива як для великих, так і для середніх та малих підприємств, оскільки методика не обмежена певною кількістю показників; достатньо легка у застосуванні, за умови проведення аналізу спеціалістами; основною перевагою даної методики є поєднання показників, що мають різні одиниці вимірювання, і завдяки кільком розрахункам зводиться до єдиної системи вимірювання, що дає змогу отримати оцінку кожної складової інвестиційної привабливості окремо, а також загальну оцінку інвестиційної привабливості торговельного підприємства; висновок щодо інвестиційної привабливості підприємства торгівлі можна зробити як для декількох підприємств, так і для окремого підприємства.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Споживчі товари; Споживчі послуги
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Є ліцензійна угода
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
підприємства торгівлі
Сфера діяльності партнера:
торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
надання інформація для оцінки інвестиційної привабливості підприємства торгівлі
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
[Закрити вікно]