Методика визначення типу політики фінансування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі
2016-10-11
Друк
Активний до:
2017-10-12
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику визначення типу політики фінансування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі. Використання запропонованої методики надає можливість приймати обґрунтовані рішення з визначення типу політики фінансування оборотних активів та оптимізації структури оборотного капіталу, що дозволяє в цілому підвищувати ефективність управління оборотними активами. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Опис пропозиції:
Методика визначення типу політики фінансування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі являє собою циклічний процес з логічної послідовності дій, особливість якого полягає у виділенні та методичному опрацюванні етапів вибору типу політики фінансування оборотних активів на основі оцінки коефіцієнтів оборотності з застосуванням критеріальних значень, які враховують масштаби діяльності підприємств, що дозволяє оптимізувати структуру оборотного капіталу у відповідності до обраної політики фінансування.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонована методика відрізняється від існуючих механізмом вибору типу політики фінансування оборотних активів на основі коефіцієнтів оборотності, що дозволяє ефективно з мінімальними витратами часу приймати обґрунтовані рішення з вибору типу політики фінансування оборотних активів та оптимізації структури оборотного капіталу підприємства роздрібної торгівлі.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Споживчі товари; Споживчі послуги
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на отримання авторського права в Україні
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформація для визначення типу політики фінансування оборотних активів
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
[Закрити вікно]