Апарат для жарення січених м’ясних виробів
2016-10-11
Друк
Активний до:
2017-10-12
Анотація пропозиції:
Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків, Україна) пропонує проект впровадження апарату (ПССВ-0,2) для жарення січених м’ясних виробів . Апарат використовується для теплової обробки харчових продуктів на підприємствах харчування та в побуті для приготування січених виробів. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження конструкції у технологічні процеси виробництва.
Опис пропозиції:
Пристрій для смаження січених виробів, що має дві теплоізольовані геометрично подібні електричні жарові плити з протипригарним покриттям, який відрізняється тим, що в жарових плитах виконано западини, які утворюють середовище для розміщення виробів за герметичного стикування плит, зумовленого наявністю прокладки, а ззовні на поверхні жарочних плит розміщено змійовикові теплообмінники.
Перевага запропонованого пристрою для смаження січених виробів полягає в наступному:
• зниження тривалості теплової обробки та питомих витрат теплоти, що зумовлено збільшенням площі теплопередачі та раціональним використанням енергії пари, що виникає;
• підвищення виходу готових виробів, що повязане з утворенням механічної перепони для виходу пари з продукту внаслідок смаження в герметичному середовищі та вимушеної конденсації при охолодженні;
• зниження трудомісткості процесу внаслідок скорочення кількості допоміжних операцій і відсутності необхідності використання допоміжного теплового апарата для доведення виробів до готовності;
• смаження виконується без використання жиру, що забезпечується щільним контактом виробів з жаровою поверхнею, яка має протипригарне покриття;
• підвищення екологічної безпеки внаслідок запобігання виділення пари під час смаження та остигання виробів у виробничому приміщенні.
Продавець технології має досвід її апробації на виробничих підприємствах м. Харків. Пробні партії виробництва січених виробів мали позитивну оцінку за органолептичними та техніко-економічними показниками.
Інновації і переваги пропозиції:
Інноваційною ідеєю запропонованої конструкції є розробка принципово нового пристрою для смаження січених виробів, удосконалення способу виробництва січених виробів та відповідного технологічного обладнання на основі застосування інноваційних аспектів інтенсифікації тепломасоперенесення при смаженні січених виробів, зниження тривалості теплової обробки та питомих витрат теплоти та підвищення виходу готових виробів.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Харчові добавки / інгредієнти / функціональна їжа; Обробка харчових продуктів; Технологія харчових продуктів; Харчування та здоров'я
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Здорова їжа; Продукти харчування повсякденного попиту
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент на винахід України № 54456, 2000 р.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника; Угода про спільне підприємство; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера
Тип шуканого партнера:
Підприємства з виробництва харчової продукції
Сфера діяльності партнера:
Машинобудування, харчова промисловість, ресторанне господарство
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології у виробництво, машинобудування
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
[Закрити вікно]