Спосіб одержання 3-бромо-7-етокси-2,3,4-тригідротіазино- [2,3-b]бензімідазолу
2015-12-21
Друк
Активний до:
2016-12-21
Анотація пропозиції:
Східноєвропейський національний університет розробив метод отримання 3-бромо-7-етокси-2,3,4-тригідротіазино[2,3-b]бензімідазолу, що включає підбір оптимальних умов проведення реакції електрофільної внутрішнньомолекулярної циклізації та виділення цільового продукту без домішок та з досить високим виходом.
Опис пропозиції:
Корисна модель належить до галузі хімічних технологій, а точніше до органічної хімії і може бути використана для одержання циклічних похідних тіазинобензімідазолу, які в свою чергу володіють високою фізіологічною активністю і використовуються для виготовлення лікарських препаратів, зокрема, антимікробних та антиалергічних.
Завданням, на вирішення якого спрямована корисна модель, що заявляється, є забезпечення можливості одержання циклічного тіазинобензімідазолу - 3-бромо-7-етокси-2,3,4-тригідротіазино[2,3-b]-бензімідазолу без домішок, шляхом зміни технологічного процесу та підбору умов проведення реакції циклізації.
Поставлене завдання вирішується завдяки тому, що попередньо одержують розчин солі диброміду в диметилсульфоксиді охолоджений до 10-15 ºС, у який додають натрій ацетат у відповідному співвідношенні, здійснюють синтез при перемішуванні впродовж певного часу, а по закінченню реакції осад, що викристалізувався відфільтровують, промивають діетиловим етером, сушать та ідентифікують одержану речовину як 3-бромо-7-етокси-2,3,4-тригідротіазино[2,3-b]бензімідазол.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонований спосіб одержання циклічного 3-бромо-7-етокси-2,3,4-тригідротіазино- [2,3-b]бензімідазолу може бути використаний для одержання конденсованих тіазинопохідних бензімідазолу чи продуктів циклізації інших тіозаміщених гетероциклічних сполук в заводських та науково-дослідних лабораторіях, а також у серійному виробництві.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Органічні речовини
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Хімікати із спеціальними властивостями
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Університет є заявником та власником заявки № 98429, є рішення про видачу патенту України на корисну модель.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Інвестор, замовник, співвиконавець.
Сфера діяльності партнера:
Синтези органічних сполук, лабораторна діагностика, фармація.
Задачі, що стоять перед партнером:
Спільне впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Країни СНД, Євросоюз, Китай, Південна Корея.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Східно-європейський національний університет імені Л.Українки
[Закрити вікно]