Методика оцінки фінансового потенціалу підприємств роздрібної торгівлі
2015-11-10
Друк
Активний до:
2016-11-10
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику оцінки фінансового потенціалу підприємств роздрібної торгівлі та визначення їх стратегічної позиції. Використання запропонованої методики дає можливість отримати узагальнюючу характеристику наявних можливостей фінансового забезпечення та здійснити вибір ґрунтовної стратегічної фінансової позиції як підґрунтя розробки довгострокових фінансових цілей підприємства. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Опис пропозиції:
Методика оцінки фінансового потенціалу підприємств роздрібної торгівлі відрізняється від існуючих врахуванням стану ресурсної та компетентнісної складових фінансового потенціалу за критеріями наявності фінансових ресурсів, їх забезпеченості джерелами фінансування, а також рівня розвитку фінансових компетенцій, що дозволяє забезпечити комплексність і системність дослідження внутрішніх фінансових можливостей підприємств роздрібної торгівлі під час формування їх фінансової стратегії. Узгодження визначеного рівня фінансового потенціалу із можливостями та загрозами зовнішнього фінансового середовища дає змогу обґрунтувати пріоритетний вектор фінансового розвитку економічних суб’єктів торговельної галузі.
Інновації і переваги пропозиції:
Використання комплексної методики дозволяє на основі порівняння наявних фінансових ресурсів і сформованих фінансових компетенцій визначити вектор фінансового розвитку підприємств з урахуванням можливостей і загроз зовнішнього фінансового середовища.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Споживчі товари; Споживчі послуги
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформація для оцінки фінансового потенціалу підприємства
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
[Закрити вікно]