Оцінювання та розподіл ризику інвестиційного проекту між його учасниками
2015-03-23
Друк
Активний до:
2016-03-23
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує методику оцінки імовірних втрат у вартісних вимірниках від реалізації інвестиційних проектів у будівництво (реконструкцію) об’єктів основних засобів та економічне обґрунтування його розподілу між учасниками інвестиційного проекту. Запропонована методика спирається на використання економіко-математичної моделі оцінювання очікуваних грошових потоків від проекту.
Опис пропозиції:
Методика призначена як для приватних інвесторів, так й для органів державного управління усіх рівнів, до компетенції яких входять питання інвестування із залученням приватних інвесторів.
Методика дозволяє на основі обчислення очікуваних грошових потоків від проекту визначити імовірні втрати від його реалізації та обґрунтувати їх розподіл між учасниками проекту. Запропонована економіко-математична модель передбачає врахування мінливості чинників, що впливають на формування грошових потоків від проекту, а саме: вартості об’єкта будівництва (реконструкції) (будівельних матеріалів, роботи машин та механізмів, витрат на оплату праці), експлуатаційних витрат, доходів від експлуатації об’єкта, вартості залучення кредитів тощо.
Модель може бути підлаштована з урахуванням галузевих особливостей будівництва та експлуатації об’єкта (транспортна інфраструктура, рухомий склад, промислові виробництва, обладнання, туристично-рекреаційні об’єкти, торгівельно-розважальні заклади, готельно-ресторанні комплекси тощо). Спирається на схему проектного фінансування.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонована методика дає можливість інвесторам об’єктивно оцінити можливі втрати від реалізації потенційного інвестиційного проекту, прийняти рішення щодо доцільності участі у ньому та обґрунтувати розподіл ризику між учасниками проекту.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Управління процесами, логістика; Транспортна інфраструктура; Оцінка ризику; Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Транспорт, перевезення; Інвестиційні групи; Консалтинг; Виробництво; Будівництво і будівельна продукція
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Одержані результати опубліковані у журналах, що входять до міжнародної наукометричної бази
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
1) приватні інвестори, що розглядають потенційні проекти будівництва, реконструкції, розширення, оновлення об’єктів основних засобів,
2) державні органи управління всіх рівнів, що передбачають реалізацію інвестиційних проектів за участю приватних інвесторів
Сфера діяльності партнера:
інвестиції у будівництво, виробництво, надання послуг
Задачі, що стоять перед партнером:
надання інформації про галузеві особливості інвестиційного проекту, що передбачається реалізувати.
Країни, яким надається перевага:
Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Казахстан, країни ЄС, Канада, Австралія, США, КНР, Індія, Бразилія.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний транспортний університет
[Закрити вікно]