русский english
Розробка комплексної системи підвищення функціональної підготовленості спортсменів вищої кваліфікації на основі використання речовин антиоксидантної спрямованості
2015-09-30
Активний до:
2017-09-30
Анотація пропозиції:
Вищий учбовий заклад пропонує власну розроблену систему підвищення функціональної підготовленості спортсменів вищої кваліфікації. Практична реалізація цього проекту представляє новий підхід до вирішення найбільш актуальної проблеми в галузі спорту вищих досягнень – забезпечення високого рівня функціональної підготовленості спортсменів на різних етапах їхньої тренувальної та змагальної діяльності.
Опис пропозиції:
Дослідження спрямовано на вивчення впливу недопінгових речовин антиоксидантної спрямованості для підвищення рівня функціональної підготовленості спортсменів високої кваліфікації різної статі та спортивної спеціалізації на різних етапах навчально-тренувального процесу.
Отримані нові експериментальні дані щодо динаміки загального рівня функціональної підготовленості спортсменів та її окремих компонентів (загальної, швидкісно-силової, швидкісної витривалості, порогу анаеробного обміну, резервних можливостей системи енергозабезпечення м’язової діяльності, загальної метаболічної ємності організму, лактатної та алактатної ємності, лактатної та алактатної потужності, максимального споживання кисню та ін.) під впливом недопінгових речовин антиоксидантної спрямованості у підготовчому та змагальному періодах навчально-тренувального процесу.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонована система корекції рівня функціональної підготовленості спортсменів високої кваліфікації на основі використання недопінгового препарату антиоксидантної спрямованості на тренувальному та змагальному етапах навчально-тренувального процесу.
Вперше показано, що при розробці програми відновлювальних заходів для спортсменів треба враховувати особливості динаміки рівня їх функціональної підготовленості, характер його взаємозв’язку з окремими компонентами фізичного стану та включати недопінгові речовини, які сприяють підвищенню ефективності тренувального процесу.
Обґрунтовано можливість застосування в комплексній системі відновлювальних заходів для спортсменів вищої кваліфікації рослинного адаптогену екдистерону, що має антиоксидантний та ергогенний вплив на організм людини, та проведена оцінка ефективності використання цього препарату для корекції рівня функціональної підготовленості та функціонального стану спортсменів високої кваліфікації 18-22 років.
Вперше отримано дані про фізіологічні зміни в організмі спортсменів 18-22 років у змагальному періоді річного циклу підготовки під впливом програми відновлювальних заходів антиоксидантної спрямованості, що полягає в суттєвому поліпшенні вазодилатаційної реакції судин центрального та периферичного кровообігу.
Доповнено дані про особливості динаміки функціональної підготовленості, функціонального стану серцево-судинної системи та системи синтезу оксиду азоту спортсменів 18-22 років протягом річного циклу підготовки та виявлено взаємозв’язок рівня функціональної підготовленості спортсменів із показниками антиоксидантної системи організму.
Розроблено комп’ютерно-діагностичну програму експрес-оцінки функціональної підготовленості спортсменів вищої кваліфікації для ефективної системи контролю та управління за рівнем функціональної підготовленості спортсменів.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Екологічна медицина, соціальна медицина, спортивна медицина
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Інші медичні засоби
Поточна стадія розвитку:
Промисловий зразок
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
маркетингова організація, замовник.
Сфера діяльності партнера:
медицина, спорт, комунальне господарство.
Задачі, що стоять перед партнером:
формування пакету замовлень, часткове інвестування.
Країни, яким надається перевага:
Росія, Білорусія
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Запорізький національний університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.