русский english
Програмний комплекс обробки матеріалів обстеження пасажиропотоків на всіх видах транспорту загального користування
2015-03-12
Активний до:
2016-03-12
Анотація пропозиції:
Навчальний технічний заклад, м. Київ, пропонує проведення комплексного обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського та приміського сполучення з застосуванням програмного комплексу. Партнерами університету можуть бути транспорті управління органів місцевого самоврядування.
Опис пропозиції:
Вивчення пасажиропотоків на маршрутах міського та приміського сполучення проводиться Національним транспортним університетом з використанням табличних, матричних та облікових методів – з обробкою та моделювання вихідної інформації із застосуванням засобів обчислювальної техніки на базі програмного комплексу. Матеріали вивчення попиту населення на перевезення використовуються для організації раціональної маршрутної системи та її коригування; координації роботи різних видів пасажирського транспорту; обґрунтування типу, кількості рухомого складу та його розподілу за маршрутами; вибору форм організації праці водіїв; побудови розкладів руху транспортних засобів; організації проведення конкурсів на здійснення перевезень пасажирів автомобільним транспортом.
Програмне забезпечення для засобів обчислювальної техніки являє собою пакет програм проведення розрахунків з обробки і аналізу матеріалів вивчення пасажиропотоків з організацією запровадження логістичного контролю, повідомленням про помилки та похибки, а також видачею кінцевих результатів.
Інновації і переваги пропозиції:
Ефективність запропонованого автоматизованого вивчення попиту населення на перевезення визначається системністю, єдністю, одноманітністю нормативно-довідкової інформації, проведенням моделювання пасажиропотоків та кореспонденції за рейсом, за маршрутом, групою маршрутів і видами транспорту, а також можливістю раціональної побудови маршрутних систем в місті, районі, області з урахуванням всіх видів пасажирського транспорту.
Основні переваги автоматизованої обробки інформації щодо пасажироперевезень – зниження трудомісткості (на 40%) в порівнянні з методами ручної обробки та підвищення оперативності (на 60%) в зв’язку з порівняно незначними витратами часу на обробку результатів. При цьому достовірність отриманої інформації буде триматися в межах природного коливання попиту на перевезення. Аналогів немає.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Апробація запропонованого комплексного обстеження пасажиропотоків з застосуванням програмного комплексу здійснено в містах: Київ, Львів, Сімферополь, Чернігів, Кременчук, Маріуполь, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Конотоп тощо.
Технологічні ключові слова:
Програмне забезпечення комп'ютерів; Обробка даних / обмін даними, проміжне програмне забезпечення; Логістика; Автодорожний транспорт; Технології пасажирських і вантажних перевезень
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Комп'ютерне програмне забезпечення; Комп'ютеризоване навчання; Послуги з програмного забезпечення; Транспорт, перевезення; Транспортні засоби, транспортне устаткування і запчастини
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Національний транспортний університет є власником свідоцтва про внесення суб’єкта підприємницької діяльності до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного комплексу, висновок серія ВР №00256 Державного департаменту інтелектуальної власності України від 09.09.2004 року та патенту на винахід, висновок №31650/ЗА/11 Державної служби інтелектуальної власності України від 13.12.2011 року.
Тип потрібної співпраці:
Випробовування нових застосувань; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Технічна кооперація між Національним транспортним університетом та транспортними управліннями органів місцевого самоврядування щодо розробки технологій під нові ринкові потреби та забезпечення фінансовими ресурсами.
Сфера діяльності партнера:
Транспортне управління органів місцевого самоврядування
Задачі, що стоять перед партнером:
Розробка технологій під нові ринкові потреби та забезпечення фінансовими ресурсами
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний транспортний університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.