русский english
ДАМБА ОБВАЛУВАННЯ З ДРЕНУЮЧИМ ЕЛЕМЕНТОМ
2017-06-21
Активний до:
2018-06-22
Анотація пропозиції:
Дамба обвалування з дренуючим елементом, що складається з тіла дамби, верхового та низового укосів, яка відрізняється тим, що з боку низового укосу дамба оснащена дренуючим елементом, у якого коефіцієнт фільтрації вищий за коефіцієнт фільтрації ґрунту тіла дамби, та який гідравлічно з’єднананий з дреною заглибленою в ґрунт зі сторони нижнього б’єфу.
Опис пропозиції:
Корисна модель належить до гідротехнічних споруд, а саме до огороджувальних дамб, і призначена для захисту територій від шкідливої дії вод, а саме, унеможливлення затоплення та підтоплення прилеглих територій, внаслідок підняття рівня води у водотоці. Запропонована дамба обвалування з дренуючим елементом направлена на підвищення фільтраційної стійкості споруди та унеможливлення суфозійних процесів з боку нижнього б’єфу внаслідок перехоплення фільтраційних водних потоків, як в тілі дамби, так і під нею, що забезпечить надійний захист огороджувальної території від затоплення та підтоплення. Поставлене завдання досягається тим, що у дамбі обвалування, яка складається з тіла дамби, верхового та низового укосів, з боку низового укосу дамба оснащена дренуючим елементом, у якого коефіцієнт фільтрації вищий за коефіцієнт фільтрації ґрунту тіла дамби, та який гідравлічно з’єднананий з заглибленою в ґрунт зі сторони нижнього б’єфу дреною. Запропонована модель дамби обвалування з дренуючим елементом забезпечує надійний захист прилеглих територій від затоплення та підтоплення.
Інновації і переваги пропозиції:
Завдяки тому, що дренуючий елемент розміщений з боку низового укосу дамби ґрунтові потоки в тілі дамби та під нею перехоплюються ним, завдяки ж тому, що його коефіцієнт фільтрації більший за коефіцієнт фільтрації ґрунту тіла дамби, ґрунтова вода, що потрапила в дренуючий елемент, по ньому ж відводиться до дрени, та, внаслідок гідравлічного з’єднання, потрапляє в неї. Це дозволяє повністю перехоплювати фільтраційні потоки, які не виходитимуть на поверхню через низовий укіс та прилеглу до нього територію, що унеможливить суфозійні процеси.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Запропонована модель дамби обвалування з дренуючим елементом забезпечує надійний захист прилеглих територій від затоплення та підтоплення. Поставлене завдання досягається тим, що у дамбі обвалування, яка складається з тіла дамби, верхового та низового укосів, з боку низового укосу дамба оснащена дренуючим елементом, у якого коефіцієнт фільтрації вищий за коефіцієнт фільтрації ґрунту тіла дамби, та який гідравлічно з’єднананий з заглибленою в ґрунт зі сторони нижнього б’єфу дреною.
Технологічні ключові слова:
Будівельні матеріали, компоненти та методи; Техніка і технологія охорони навколишнього середовища
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Будівництво і будівельна продукція
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент на корисну модель №116495 від 25.05.2017. Кириша Р.О., Клімов С.В., Немоловська Н.А. ДАМБА ОБВАЛУВАННЯ З ДРЕНУЮЧИМ ЕЛЕМЕНТОМ.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Адаптація до потреб замовника; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Державні адміністрації (селищ, міст), території яких зазнають, або можуть зазнавати підтопленню, затопленню.
Сфера діяльності партнера:
Державні адміністрації (селищ, міст), території яких зазнають, або можуть зазнавати підтопленню, затопленню.
Задачі, що стоять перед партнером:
Визначити ступінь ризику затоплення підтоплення територій. Використати запропоновану проектну документацію на розробку заходів попередження шкідливої дії вод.
Країни, яким надається перевага:
Україна, Білорусь, інші.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.