русский english
ТЕХНОЛОГІЯ СОЛІННЯ РИБИ ЗА ДОПОМОГОЮ УЛЬТРАЗВУКУ
2016-01-04
Активний до:
2017-01-04
Анотація пропозиції:
Університет м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує технологію соління риби за допомогою ультразвуку. Використання запропонованого способу дозволяє розширити асортимент рибної продукції, що випускається, підвищити якість соленої риби, знизити собівартість, ефективно використовувати сировину. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
Опис пропозиції:
Під час виробництва солоної океанічної риби можуть з’явитися окремі небажані дефекти: засмага, затяжка, окис, фуксин, що може бути викликано тривалою затримкою сирцю до обробки без охолодження, поганим обвалюванням в кухонній солі, відсутністю кантування під час соління або нерівномірністю соління риби. Уникнути виникнення дефектів солоної риби можна шляхом своєчасного та рівномірного розподілу солі або сольового розчину за всією масою риби, що можливо за використання чинників, які здатні інтенсифікувати процес соління. Одним із існуючих на сьогоднішній день підходів, яким найбільш ефективно вирішуються питання інтенсифікації технологічних процесів в харчових виробництвах, є використання нових видів енергії та її високоефективного підведення до взаємодіючих речовин. Таким видом енергії є ультразвукові коливання високої інтенсивності, які дозволяють інтенсифікувати процеси хімічних, мікробіологічних і харчових технологій.
Інновації і переваги пропозиції:
З термодинамічної точки зору процес соління риби є типовим масообмінним процесом в гетерогенній системі. Внаслідок наявності капілярно-пористої структури риби крім дифузійного перенесення молекул солі в тканини риби здійснюється дифузійно-осмотичне перенесення води з тканин в сольовий розчин або назад в залежності від співвідношення концентрацій солі в тузлуку та рибі. Як і всі процеси масообміну, інтенсивність соління залежить від співвідношення швидкості зовнішнього масообміну і внутрішнього масопереносу. У процесі соління вода, що виділилася з риби, розбавляє тузлук в прикордонному шарі на поверхні риби, що призводить до зниження концентрації тузлуку і, отже, до зменшення рушійної сили градієнту концентрації солі. У результаті процес соління сповільнюється. Спроби інтенсифікувати процес зовнішнього масообміну шляхом збільшення швидкості циркуляції тузлуку не дали очікуваних результатів, що можна пояснити наявністю вузького підшару на поверхні риби, де масообмін здійснюється виключно молекулярної дифузією, що має низьку інтенсивність. Вирішити проблему інтенсифікації зовнішнього масообміну в цьому випадку можливо з використанням ультразвукових коливань, які здатні зрушувати граничний шар. Вплив ультразвукової обробки призводить до зменшення енерговитрат та зниження собівартості готової продукції. Дані фактори впливають на величину економічної ефективності. Термін окупності – 0,5...2 роки.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Технологія харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Здорова їжа; Продукти харчування повсякденного попиту; Інші харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Деклараційний патент України
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Технічне консультування; Контроль якості
Тип шуканого партнера:
Рибопереробні підприємства, цехи невеликої потужності.
Сфера діяльності партнера:
Харчова промисловість, ресторанний бізнес
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.