русский english
Тандем машин для розкривання та підкопування трубопроводу
2015-11-10
Активний до:
2016-11-10
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад з м. Києва пропонує технологію капітального ремонту лінійної частини магістральних трубопроводів та технологічне обладнання, яке використовується при цьому. Застосування технології забезпечує зменшення об'ємів розробленого ґрунту на 20-25%. Вищий навчальний заклад шукає зацікавлених партнерів для впровадження розробки
Опис пропозиції:
Технологія належить до галузі технології капітального ремонту лінійної частини магістральних трубопроводів діаметром 530...1220 мм із заміною ізоляції без підйому трубопроводу. Пропонована технологія полягає у об'єднанні у єдиний комплекс двох машин: машину для розкривання та машину для підкопування трубопроводу. Машина підкопувальна роторна додатково оснащена пристроєм для евакуації ґрунту від робочих органів машини підкопувальної роторної на робочі органи машини для розкриття трубопроводу. Завдяки цьому ґрунт, який розроблюється машиною підкопувальною роторною, подається на робочі органи машини для розкриття трубопроводу і механізмами цієї машини транспортується у відвал, що дозволяє відмовитись від копання глибоких приямків з боків трубопроводу для розміщення у них зазначеного ґрунту
Розробник пропозиції має багаторічний довід у науково-дослідній та виробничій сфері щодо створення машин безперервної дії для розробки ґрунтів.
Інновації і переваги пропозиції:
По-перше, зменшує загальний обсяг земляних робіт і відповідно їх енергоємність та технічну складність їх реалізації, особливо у складних умовах (високому рівні ґрунтових вод, наявності підстилаючих твердих порід тощо). По-друге, відсутність глибоких приямків покращує здатність ґрунту (під трубопроводом) для обпирання на нього трубопроводу, що виключає неконтрольовані та надмірні просідання ґрунту під трубопроводом і відповідно виключає надмірні деформації трубопроводу та погіршення його напружено-деформованого стану як під час ремонтних робіт, так і потім, під час експлуатації. По-третє, кожна із машин тандему має максимально малу вагу та просту конструкцію при забезпеченні високих функціональних можливостей тандему.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Конструювання та моделювання / Прототипи; Інші промислові технології
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Інші області, пов'язані з енергетикою; Промислове устаткування і машини; Інженерно-технічні послуги
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Заявник є власником патенту України на винахід (отриманий в 2011 р.)
Патент України № 94563 опубл. 10.05.2011, бюл. № 9
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Адаптація до потреб замовника; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Будь-який
Сфера діяльності партнера:
Ремонт та експлуатація лінійної частини магістральних газо- та нафтопроводів
Задачі, що стоять перед партнером:
Спільне впровадження технології тандему машин.
Країни, яким надається перевага:
Україна, Беларусь
Вид організації:
Вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний транспортний університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.