русский english
Спосіб одержання сухого пектинового концентрату
2013-12-30
Активний до:
2014-12-31
Анотація пропозиції:
Науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна) пропонують спосіб одержання пектинового концентрату. Розроблений спосіб дозволяє зменшити витрати виробництва та отримувати якісний екологічно чистий з підвищеною біологічною цінністю продукт. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження способу у виробництво.
Опис пропозиції:
Спосіб одержання сухого пектинового концентрату може широко застосовуватися під час переробки сільськогосподарської пектинвмісної сировини. Пропонований спосіб дозволяє зменшити собівартість кінцевого продукту завдяки введенню в технологію процесу нейтралізації з використанням недорогих органічних кислот та забезпечити подальшу роботу обладнання завдяки відсутності у ньому залишків кислоти шляхом безпечної нейтралізації. Крім того, спосіб передбачає суміщення процесів мікро-, ультра- та діафільтрації, що виключає використання пресфільтру та вакуум-випарного апарата який погіршує органолептичні показники пектинового концентрату.
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження способу одержання пектинового концентрату – цінної харчової добавки, має можливість широкого застосування в харчових, профілактичних та лікарських цілях (під час виробництва хлібобулочних, кондитерських, та молочних виробів, напоїв, БАД тощо). Пропонований спосіб надає можливість отримувати пектиновий концентрат з високими якісними показниками, раціонального використання пектинвмісної сировини, скорочення тривалості процесу отримання пектинового концентрату, забезпечення безпечної роботи обладнання шляхом введення в технологіяю процесу нейтралізації пектинового екстракту харчовою содою та використання трьох однотипних методів баромембранної обробки пектинвмсної сировини – мікрофільтрації, ультрафільтрації та діафільтрації.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Харчові добавки / інгредієнти / функціональна їжа; Обробка харчових продуктів; Технологія харчових продуктів; Якість та безпека харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Здорова їжа; Харчові добавки/вітаміни
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Колектив-заявник є власником патенту України на корисну модель стосовно способу одержання бурякового пектину. Є можливість здійснити патентування в Україні, Російській Федерації та /або отримання міжнародного патенту.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника; Адаптація технології на нові матеріали; Принципово новий процес; Монтаж; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування; Контроль якості; Технічне обслуговання
Тип шуканого партнера:
Дослідницькі, комерційні та промислові організації
Сфера діяльності партнера:
Підприємства харчової та переробної промисловості, виробники харчового та переробного обладнання
Задачі, що стоять перед партнером:
Спільна подальша розробка, сумісна розробка продукції на основі досвіду розробника і виробничих можливостей одержувача
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.