русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія розділення рідких харчових продуктів та матеріалів від домішок.
2011-09-23
Друк
Активний до:
2012-09-23
Анотація пропозиції:
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію розділення рідких харчових продуктів та матеріалів від домішок. Використання вібруючої технології дозволить знизити витрати флокулянта, інтенсифікувати процес флокуляції та збільшити ступінь очищення рідких харчових продуктів від домішок. Університет шукає партнерів (промислові організації) для спільної роботи по впровадженню технології у виробництво.
Опис пропозиції:
Найбільш близьким за пристроєм та принципом дії до конструкції запропонованого пристрою є відстійник для очищення природних та стічних вод (Патент № 49664, Україна. МПК 7 B 01D 21/16. Відстійник, що включає камеру пластівцеутворення з встановленими штуцерами з соплами-насадками, які створюють вихровий рух потоків води. Недоліками вказаного відстійника є недосить рівномірний вихід води по перерізу відстійника тому, що вода поступає у верхню частину відстійника; присутність вихрового руху потоків води при виході її з камери пластівцеутворення. В запропонованому пристрої для розділення рідких харчових продуктів та матеріалів, що включає корпус, патрубок підводу рідкого харчового продукту, який треба очистити, патрубок відводу очищеного рідкого харчового продукту додатково має вібруючу перегородку, яка встановлена всередині корпусу та з’єднана з електромагнітним вібратором, який встановлено з зовнішньої сторони корпусу. При реалізації технології, внаслідок зворотно-поступового руху, який здійснює вібруюча перегородка, можливо знизити необхідну кількість флокулянта, тобто його витрати.
Інновації і переваги пропозиції:
При використанні запропонованої технології для розділення рідких харчових продуктів та матеріалів в пристрої поблизу вібруючої поверхні реалізується подовжній градієнт швидкості, тобто відбувається гідродинамічна активація флокулюючої дії макромолекул флокулянта, за рахунок дії на флокулянт розтягуючого гідродинамічного поля, що в свою чергу підвищує флокулюючу здібність макромолекул флокулянта та дозволяє зменшити його необхідну кількість, тобто його витрати.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Обробка харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Промислове устаткування і машини
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Установа-заявник технології розділення рідких харчових продуктів та матеріалів від домішок є власником патенту України на корисну модель 42034 Україна, МПК (2009) В 01 D 21/01 “Пристрій для розділення рідких харчових продуктів та матеріалів” (отриманого у 2009 році).
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Виробнича організація
Сфера діяльності партнера:
Харчове виробництво
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології у виробництво
Країни, яким надається перевага:
Росія, Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
250-500 співробітників
Центр, що надав профіль
Донецький національний університет економіки і торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.