русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія обробки рідких харчових продуктів та матеріалів флокулянтом з метою очищення їх від домішок
2011-09-23
Друк
Активний до:
2013-09-23
Анотація пропозиції:
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію обробки рідких харчових продуктів та матеріалів флокулянтом. Використання технології дозволить суттєво збільшити ступінь очищення рідких харчових продуктів від домішок, а також зменшити залишкову концентрацію флокулянта в рідині, що освітляється. Університет шукає партнерів (промислові організації) для спільної роботи по впровадженню технології у виробництво
Опис пропозиції:
Найбільш близькою технологією до запропонованої технології обробки рідких харчових продуктів та матеріалів флокулянтом з метою очищення їх від домішок є відомий спосіб приготування розчину флокулянту (поліакриламіду), при якому набирають у мішалку сік або чистий конденсат, включають підогрів та мішальний пристрій, завантажують поліакриламід у кількості, необхідній для одержання розчину концентрацією 0,1%, додають каустичну соду до отримання рН розчину 10,5-11,0 та одночасно вводять у мішалку 100 г олеїнової кислоти або олію на 1кг поліакриламіду, продовжують перемішування до повної розчинності усіх речовин та витримують розчин при температурі 90-95° С до повного виділення аміаку, приготований розчин активованого поліакриламіду вводять у нефільтрований сік безпосередньо перед надходженням його у відстійник у визначній кількості. Недоліком цього способу є те, що одержаний желеподібний розчин флокулянту створює недостатній ефект очистки соку. При реалізації заявленої технології, внаслідок впливу вібрації на макромолекули флокулянта можливо підвищити флокулюючу здібність макромолекул, суттєво збільшити ступінь очищення рідких харчових продуктів та матеріалів від домішок або інтенсифікувати процес флокуляції.
Інновації і переваги пропозиції:
При використанні запропонованої технології обробки рідких харчових продуктів та матеріалів флокулянтом є можливість максимальній кількості часток взаємодіяти із розгорнутими гідродинамічним полем молекулами полімеру, що, в свою чергу, сприяє прискоренню процесу очищення рідких харчових продуктів та матеріалів від домішок.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Обробка харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Товари і устаткування виробничого призначення
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Установа-заявник технології обробки рідких харчових продуктів та матеріалів флокулянтом з метою очищення їх від домішок є власником патенту України на корисну модель 40537 Україна, МПК (2009) В 01 D 21/01 “Спосіб обробки рідких харчових продуктів та матеріалів флокулянтом” (отриманого у 2009 році)
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Виробнича органзація
Сфера діяльності партнера:
Харчове виробництво
Задачі, що стоять перед партнером:
впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Росія, Украіна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
250-500 співробітників
Центр, що надав профіль
Донецький національний університет економіки і торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.