русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія гідрорізання харчових матеріалів з метою надання заданих форм, розмірів і якості поверхні
2011-09-23
Друк
Активний до:
2013-09-23
Анотація пропозиції:
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію гідрорізання харчових матеріалів. Використання технології дозволить знизити металоємність конструкції пристрою для гідрорізання, знизити оптову вартість, спростити та знизити трудо- та енергоємність процесу розрізування харчових матеріалів. Університет шукає партнерів (промислові організації) для спільної роботи по впровадженню технології у виробництво.
Опис пропозиції:
Найбільш близьким за пристроєм і принципом дії до конструкції запропонованого пристрою для гідрорізання харчових матеріалів є пристрій для гідрорізання твердих матеріалів, у якому гідроабразивний струмінь витікає з сопла, що його формує під тиском 150 мПа та зі швидкістю 500 м/с та виконує роль ріжучого органу. Недоліки даної конструкції пристрою: неможливість різати харчові матеріали в зв’язку з використанням абразивного матеріалу; недостатня швидкість руху ріжучого струменя для різки твердих харчових матеріалів; надвисокий тиск робочої рідини; наявність пульсації тиску та витікання рідинного струменя надзвукової швидкості в момент реверса поршнів мультиплікатора; наявність двох та більш гідромультиплікаторів; складність конструкції. Створення пристрою дозволило уникнути використання абразиву при розрізування твердих харчових матеріалів за рахунок використання надшвидкого струменя води. Пристрій для гідрорізання харчових матеріалів, що пропонується не має ніяких частин, що рухаються, крім соплової голівки, рух якої здійснюється вручну або за допомогою системи числового програмного управління. У зоні, де відбувається різання, знаходиться тільки соплова голівка, з надзвуковим струменем води, що витікає з неї. З цієї сторони конструкція гідрорізного пристрою проста і надійна.
Інновації і переваги пропозиції:
Технологія гідрорізання харчових матеріалів з метою надання заданих форм, розмірів і якості поверхні може бути використана у різних галузях промисловості – машинобудівній, легкій, електронній, деревообробляючій, авіабудівельній, аерокосмічній, харчовій та ін.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Обробка харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Інше промислове устаткування і машини; Товари і устаткування виробничого призначення
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Установа-заявник технології гідрорізання харчових матеріалів з метою надання заданих форм, розмірів і якості поверхні є власником патенту України на корисну модель 30071 Україна, МПК (2006) В 24 С 3/00. “Пристрій для гідрорізання харчових матеріалів” (отриманого у 2008 році).
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Промислова організація
Сфера діяльності партнера:
Виробник технологічного обладнання промисловго призначення
Задачі, що стоять перед партнером:
впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Росія, Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
250-500 співробітників
Центр, що надав профіль
Донецький національний університет економіки і торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.