Розробка ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій водопідготовки підприємств малої енергетики
2015-04-27
Харківський університет, що спеціалізується в області комунального господарства, пропонує ресурсозберігаючі екологічно чисті технології водопідготовки підприємств малої енергетики. Переваги: зниження витрати реагентів; інтенсифікація процесів іонного обміну і зниження витрати реагентів регенераційних розчинів; підвищення екологічної безпеки та надійності технологічних схем водопідготовки. Автори шукають партнерів – підприємства малої енергетики для співпраці у галузі водопідготовки.
Оцінювання та розподіл ризику інвестиційного проекту між його учасниками
2015-03-23
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує методику оцінки імовірних втрат у вартісних вимірниках від реалізації інвестиційних проектів у будівництво (реконструкцію) об’єктів основних засобів та економічне обґрунтування його розподілу між учасниками інвестиційного проекту. Запропонована методика спирається на використання економіко-математичної моделі оцінювання очікуваних грошових потоків від проекту.
Повністю
Підвищення продуктивності, економічності та безпеки автомобілів і автопоїздів та шумозахисних екранів автомобільних доріг
2015-03-16
Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту, доріг та транспортних технологій пропонує проект заходів щодо поліпшення експлуатаційних властивостей автомобілів і автопоїздів, визначення характеристик шумозахисних екранів автомобільних доріг. Використання запропонованих рішень дозволяє поліпшити зазначені властивості. Автори шукають установи в галузі автомобільного транспорту для співпраці з виготовлення нових зразків автопоїздів.
Повністю
Програмний комплекс обробки матеріалів обстеження пасажиропотоків на всіх видах транспорту загального користування
2015-03-12
Навчальний технічний заклад, м. Київ, пропонує проведення комплексного обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського та приміського сполучення з застосуванням програмного комплексу. Партнерами університету можуть бути транспорті управління органів місцевого самоврядування.
Повністю
Технологія вакуумного мікрохвильового сушіння речовин та матеріалів та обладнання для його реалізації
2015-02-11
Науковці Державної наукової установи «НТК «Інститут монокристалів» НАН України (ДНУ НТК ІМК НАНУ) пропонує технологію сушіння різноманітних речовин та матеріалів в мікрохвильовому полі під вакуумом. Також пропонується технологія ліофільного сушіння термолабільних субстанцій в мікрохвильовому полі. Інститут шукає інвесторів та партнерів для практичної реалізації проекту, а саме для замовлення обладнання та розробки технології сушіння.
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ХАРЧОВОГО ГРАНУЛЬОВАНОГО ПРОДУКТУ
2015-01-23
Науковці університету (ХДУХТ, Україна,) пропонують технологію одержання харчового гранульованого продукту з рідких харчових продуктів, наприклад, соку, пюре, квасу, вина, сидру, бальзамів, настоянок з квітів, коктейлів та інших для страв і виробів у вигляді наповнювачів для морозива, кремів, сиркової маси, пудингів, желе, суфле. Університет шукає інвесторів та партнерів для практичної реалізації запропонованого проекту, а саме замовлення на виготовлення готової продукції.
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАПІВФАБРИКАТІВ ДЕСЕРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ
2015-01-23
Науковці університету (ХДУХТ, Україна,) пропонують спосіб одержання напівфабрикатів десертної продукції, що являють собою однорідну та загущену рідину без грудочок. Університет шукає інвесторів та партнерів для практичної реалізації запропонованого проекту, а саме замовлення на виготовлення готової продукції.
ТЕХНОЛОГІЯ ЖИРОВОГО НАПІВФАБРИКАТУ ДЛЯ СОЛОДКИХ СТРАВ З ПІННОЮ СТРУКТУРОЮ
2015-01-22
Науковці університету (ХДУХТ, Україна,) пропонують технологію виробництва сухого жирового напівфабрикату для солодких страв з пінною структурою, що надає можливість зниження енергозатрат на виробництво. Університет шукає інвесторів та партнерів для практичної реалізації запропонованого проекту, а саме замовлення на виготовлення готової продукції.
Спосіб сушіння мідії
2014-12-30
Університет м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував спосіб сушіння мідії. Розроблений спосіб сушіння мідії дозволить розширити асортимент виробів з морепродуктів, знизити собівартість продукції, зробити вироби з мідії більш доступними для широких верств населення. В Україні відсутні аналогічні функціональні продукти. Сушене м’ясо мідії не має аналогів серед продуктів імпортного виробництва.
СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЦУКАТІВ З ДИКОРОСЛОЇ СИРОВИНИ
2014-12-30
Університет м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує спосіб виробництва цукатів з дикорослої сировини. Використання запропонованого способу дозволяє розширити асортимент продукції з дикорослої сировини, істотно знизити тривалість виробництва та енерговитрат, запобігти додатковим втратам вітамінів та інших біологічно-активних речовин. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
Спосіб одержання сухого пектинового концентрату
2014-12-29
Науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна) пропонують спосіб одержання пектинового концентрату. Розроблений спосіб дозволяє зменшити витрати виробництва та отримувати якісний екологічно чистий з підвищеною біологічною цінністю продукт. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження способу у виробництво.
Апарат для очищення плодів гарбуза
2014-12-29
Університет, м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував апарат для очищення гарбуза. Розроблена конструкція та спосіб очищення дозволяє механізувати покращити якість очищення плодів гарбуза, мінімізувати відсотки втрати сировини, інтенсифікувати та механізувати процес очищення.
Технологія виробництва біологічно-активної добавки "Протоген"
2014-12-25
У Харківському державному університеті харчування та торгівлі (Україна) розроблено технологію виробництва добавки - білкового збагачувача "Протоген", що містить білок колаген у легкозасвоюваній формі. Технологія дозволяє використовувати вторинну м'ясну сировину та субпродукти.
Університет шукає інвесторів і партнерів для впровадження технології у виробництво.
Газосепаратори інерційно-фільтруючого типу
2014-12-24
Вищий навчальний заклад Сумської області розробив конструкцію газосепаратора інерційно-фільтруючого типу для обробки газорідинних потоків. Запропонований пристрій відрізняється підвищеною ефективністю серед сепараційних пристроїв (до 99,5%)та виготовляється за державними і галузевими стандартами. Навчальний заклад шукає партнерів та замовників для виготовлення та постачання газосепараторів
Технологія рибних січених виробів з використанням білкової добавки на основі вторинної рибної сировини
2014-12-24
Харківський державний університет харчування та торгівлі (Україна) пропонує технологію виробництва рибних січених виробів з використанням білкової добавки на основі рибної колагеновмісної сировини. Дана технологія дозволяє збагатити продукти харчування білком тваринного походження, що знаходиться у легкозасвоюваній формі, а також покращитиорганолептичні показники готових виробів. Автори шукають інвесторів для організації виробництва та реалізації готової продукції.
НАНОСТРУКТУРОВАНІ КОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ
2014-12-23
Наукова установа Сумщини розробила технологію отримання наноструктурованих композитних матеріалів на основі ортофосфорів кальцію і природних полімерів на титанових субстратах, які використовуються для підвищення біосумісності медичних імплантантів. Ці матеріали не токсичні та за складом близькі до біогенної кісткової тканини. Установа щукає партнерів для співпраці.
В'ЯЖУЧА СУМІШ З ФОСФОГИПСУ
2014-12-23
В"яжуча гіпсова суміш знаходить широке застосування в будівництві та виробництві будматеріалів для виготовлення різноманітних декоративних (панелі, ліпнина та ін.), і несучих (плити, блоки та ін.) гіпсових виробів.
ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ З ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОГЕННИХ ВІДХОДІВ
2014-12-23
Вищий навчальний заклад Сумської області розробив технологію одержання керамічних виробів із застосуванням техногенних відходів. Отримані керамічні вироби за показниками якості перевершують керамічні вироби, виготовлені пластичним способом за стандартною технологією і не містять радіоактивних елементів і важких металів.
ВИХРОВИЙ РОЗПИЛЮВАЛЬНИЙ ПРОТИТЕЧІЙНИЙ МАСООБМІННИЙ АПАРАТ (ВРПМА)
2014-12-23
Традиційне масообмінне колонне обладнання відрізняється значними масогабаритними характеристиками та високою вартістю.
Розроблений науковцями Сумського вищого навчального закладу вихрові розпилювальні протитечійні масообмінні апарати (ВРПМА) дозволяють знизити матеріалоємність масообмінного обладнання в 5-7 разів.
Екологічно-безпечне збереження твердих побутових відходів.
2014-12-15
Розробка орієнтована на вирішення проблеми забруднення природних екосистем полігонами та звалищами відходів і забезпеченню достатнього рівня надійності та еколого-економічної ефективності застосування комплексу інженерно-меліоративних заходів щодо створення і підтримання екологічно безпечного стану атмосферного повітря, земельних і водних об’єктів у зоні розташування сміттєзвалищ, полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) та локальних об’єктів забруднювачів.
Пристрій для збільшення ефективності пневмоімпульсної обробки водозабірних свердловин
2014-12-12
Вищий навчальний заклад веде пошук партнерів для впровадження пристрія для збільшення ефективності пневмоімпульсної обробки водозабірних свердловин. Пристрій належить до галузі водозабірних свердловин.
Лампа світлодіодна з високоефективним тепловідведенням та рідинним охолоджувачем
2014-12-12
Вищий навчальний заклад веде пошук партнерів для впровадження проекту лампи світлодіодної з високоефективним тепловідведенням та рідинним охолоджувачем. Вона належить до напівпровідникової світлотехніки і призначена для освітлення будь – яких об’єктів і приміщень.
Лампа світлодіодна прожекторна
2014-12-08
Вищий навчальний заклад веде пошук партнерів для впровадження проекту лампи світлодіодной прожекторної. Вона належить до напівпровідникової світлотехніки і призначена для освітлення вулиць, майданів, тунелів, парків, скверів і іншого.
Біогазова установка з системою утилізації тепла
2014-12-08
Вищий навчальний заклад пропонує проект біогазової установки з системою утилізації тепла, яка належить до альтернативних джерел енергозбереження і може бути використана для підвищення ефективності процесу анаеробного зброджування за рахунок утилізації тепла отриманого біогазу в тепловому насосі для нагріву теплоносія, який витрачається на підтримання стабільного температурного режиму в біогазовому реакторі.
Ефективні бетони і розчини на малоклінкерному шлакопортландцементі
2014-12-01
В роботі наведені результати досліджень шлакопортландцементу з вмістом клінкеру 5-19 %. Визначені оптимальні склади і параметри виробництва малоклінкерного шлакопортландцементу з активністю до 50 МПа, а також бетонів і розчинів на його основі.
Технологія формування кристалів солі за допомогою пірамідальної конструкції
2014-11-30
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію формування кристалів солі за допомогою пірамідальної конструкції виготовленої з немагнітного матеріалу чи діелектрика. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Пірамідальна конструкція
2014-11-30
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію виробництва пірамідальної конструкції. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія підзарядки акумулятора, який не потребує електроенергії
2014-11-30
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію підзарядки акумулятора, який не потребує електроенергії, що включає витримування акумулятору під пірамідою. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія виробництва пристрою для нешкідливого відлякування комах
2014-11-30
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію виробництва пристрою для нешкідливого відлякування комах, що виконане у вигляді піраміди. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія зменшення концентрації парів ртуті при їх нейтралізації за допомогою моделей пірамід
2014-11-30
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію зменшення парів ртуті при їх нейтралізації за допомогою моделей пірамід, що включає витримування об’єкта забруднення під пірамідою. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія зниження рівня радіоактивних речовин
2014-11-30
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію зниження рівня радіоактивних речовин, що включає витримування об’єкта на відкритому повітрі під пірамідою. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія стимуляції росту волосся на голові за допомогою пірамідальної конструкції
2014-11-30
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував спосіб стимуляції росту волосся на голові за допомогою пірамідальної конструкції, що включає витримування голови людини в піраміді. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія виробництва ємностей пірамідальної конструкції для вирощування рослин
2014-11-30
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію виробництва ємностей пірамідальної конструкції для вирощування рослин. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія розробки стандартів повсякденного обслуговування в закладах ресторанного господарства
2014-11-26
Університет (м.Харків), що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував основні положення із розробки стандартів повсякденного обслуговування в закладах ресторанного господарства, що дозволить підприємствам забезпечити контроль за процесом повсякденного обслуговування споживачів, досягти високої якості послуг та забезпечити економічний успіх закладу. Організація шукає партнерів для реалізації спільних комерційних, консалтингових та тренінгових проектів.
Ефективні бетони і розчини на основі золовмісних композиційних цементів
2014-11-26
У роботі досліджуються композиційні цементи (КЦ) в системі “портландцемент – зола-виносу – доменний гранульований шлак – інтенсифікатор помелу”, при застосуванні яких в бетонах та розчинах вводяться добавки суперпластифікаторів. Визначені оптимальні склади і параметри виробництва КЦ, а також бетонів і розчинів на їх основі.
Методика стратегічного переходу ресторанного бізнесу до суміжних сегментів здорового харчування
2014-11-20
Вищий навчальний заклад Харкова (Україна) пропонує наукову методику щодо стратегічного переходу до суміжного сегменту здорового харчування у діяльності підприємства ресторанного господарства. Автори шукають партнерів для впровадження технології.
Спосіб приготування розчину желатину
2014-11-17
Харківським державним університетом харчування та торгівлі розроблений спосіб приготування розчину желатину, що містить солюбілізовану соняшникову олію або соняшникову олію з β-каротином. Університет шукає інвесторів та партнерів для практичної реалізації запропонованого проекту.
Спосіб виробництва редьки маринованої
2014-11-17
Науковці ХДУХТ (Україна), що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок пропонують виробництво редьки маринованої підвищеної якості шляхом використання дешевої та доступної овочевої сировини, а також застосування пряноароматичної сировини, що забезпечує високу харчову цінність та покращення органолептичних властивостей маринованої овочевої продукції. Університет шукає інвесторів і партнерів для впровадження технології у виробництво.
Каркасна споруда з гідропідсилювачем для компенсації нерівномірних деформувань основи
2014-11-13
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує проект каркасної споруди з гідропідсилювачем для компенсації нерівномірних деформувань основи, яка належить до будівництва та може бути використана при будівництві одноповерхових каркасних будівель та споруд на основах, які нерівномірно деформуються.
Світильник світлодіодний для об’єктів ЖКГ
2014-11-13
Пропонуємо світильник світлодіодний для об’єктів ЖКГ, який належить до напівпровідникової світлотехніки і призначений для об’єктів ЖКГ: освітлення сходових клітин, ліфтів, сараїв, підвалів та іншого.
Технологія оцінки інвестиційної привабливості підприємства
2014-11-11
Вищий навчальний заклад м.Харкова пропонує технологію оцінки інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі будь-якої організаційно-правової форми, розміру, товарної спеціалізації. Технологія оцінки дозволяє провести адекватне оцінювання з урахуванням галузевих особливостей розвитку підприємств роздрібної торгівлі та стадії їх життєвого циклу. Вищий заклад шукає покупців технології.
Пристрій для смаження січених виробів ПССВ-0,2
2014-11-04
Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків, Україна) пропонує проект впровадження конструкції пристрою для смаження січених виробів ПССВ-0,2. Апарат використовується для теплової обробки харчових продуктів на підприємствах харчування та в побуті для приготування січених виробів. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження конструкції у технологічні процеси виробництва.
Технологія виробництва овочевого морозива
2014-10-31
Університет в м. Харкові, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує технологію виробництва овочевого морозива. Розроблена технологія дозволяє отримати продукт з високими смаковими властивостями та харчовою цінністю, а також покращеною якістю. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія приготування пасти на основі грибів
2014-10-31
Університет в м. Харкові, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує технологію приготування пасти на основі грибів. Розроблена технологія дозволяє отримати продукт з підвищеною харчовою та біологічною цінністю, з тривалим терміном зберігання. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія одержання заморожених фруктових начинок
2014-10-31
Університет в м. Харкові, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує технологію одержання заморожених фруктових начинок. Розроблена технологія дозволяє отримати продукт з більш високими якісними показниками, розширити асортимент фруктових начинок з подовженим терміном зберігання. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія виробництва яблучно-виноградної пасти
2014-10-31
Університет в м. Харкові, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує технологію виробництва яблучно-виноградної пасти. Розроблена технологія дозволяє розширити асортимент фруктових паст з подовженим терміном зберігання за низьких температур. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія виробництва пасти на основі гарбуза та моркви
2014-10-31
Університет в м. Харкові, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує технологію виробництва пасти на основі гарбуза та моркви. Розроблена технологія дозволяє удосконалити технології виробництва овочевих паст, збільшити термін зберігання при низьких температурах. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія м’ясної продукції з емульгаторами ацилгліцеринної природи
2014-10-29
Науковцями Харківського державного університету харчування та торгівлі (м. Харків) розроблено технологію одержання емульгаторами ацилгліцеринної природи із соняшникової із підвищеним вмістом моно-, діацилгліцеринів жирних кислот, поліненасичених жирних кислот та поліпшеними функціонально-технологічними властивостями. а також технологію м'ясної продукції з їх використанням
Спосіб визначення ароматопроникності натуральних ковбасних оболонок
2014-10-29
Науковцями Харківського державного університету харчування та торгівлі (м. Харків) розроблено спосіб визначення ароматопроникності натуральних ковбасних оболонок, що передбачає використання газового хроматографу для аналізування проб повітря з метою якісної та кількісної ідентифікації компонентів аромату, які проникають через досліджувані плівки
Технологія виробництва заморожених напівфабрикатів
2014-10-29
Науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі (м. Харків) пропонують спосіб виробництва заморожених напівфабрикатів з використанням композиції кріопротекторної «КріоЛакт», введення якої до рецептурного складу дозволяє регулювати органолептичні та функціонально-технологічні властивості кінцевого продукту. Університет шукає інвесторів та партнерів для впровадження технології у масове виробництво
Технологія напівфабрикату кісткового харчового та паштетних мас з його використанням
2014-10-28
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію напівфабрикату кісткового харчового та паштетних печінкових мас з його використанням. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Формування якості паштетів з використанням напівфабрикату кісткового харчового та еламіну
2014-10-28
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував нові види печінкових та м’ясних паштетів, збагачених на незамінні дефіцитні біоорганічні сполуки йоду та кальцію шляхом використання напівфабрикату кісткового харчового (НКХ) та еламіну, які крім свого основного призначення, володіють радіозахисними властивостями. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія виробництва приладу для струшування плодів
2014-10-28
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію виробництва стряхівателя плодів, який володіє додатковими властивостями, а саме підвищує ефективність збору плодів. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія виробництва устрою для прибирання та транспортування плодів
2014-10-28
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію виробництва устрою для прибирання та транспортування плодів. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Пристрій для дослідження процесу екстрагування рослинної сировини
2014-10-22
Університет, м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував пристрій для дослідження процесу екстрагування рослинної сировини. Розроблена конструкція та спосіб дослідження дозволяє підібрати необхідні режими проведення процесу в умовах агресивного середовища з утворенням їдких парів (кислотних, лужних). Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження пристрою у виробництво.
Технологія напівфабрикату для морозива на основі сколотин
2014-10-22
Науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна) пропонують технологію напівфабрикату для м’якого морозива на основі сколотин. Розроблена технологія дозволяє зберігати напівфабрикат тривалий час та використовувати напівфабрикат для виробництва як м’якого, так і загартованого морозива. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження способу у виробництво.
СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ РИБИ ВІД ЛУСКИ
2014-10-22
Університет м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує спосіб очищення риби від луски. Використання запропонованого способу дозволяє розширити асортимент рибної продукції, що випускається, підвищити якість очистки тушок риби, знизити собівартість, ефективно використовувати сировину. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
СПОСІБ ОТРИМАННЯ МАЙОНЕЗУ
2014-10-22
Університет м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує технологію отримання майонезу. Отримана технологія дозволяє розширити асортимент продукції, що випускається, підвищити якість, знизити собівартість, ефективно використовувати сировину. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
Інноваційна технологія приготування майонеза «Українського» (з часником, хріном або цибулею)
2014-10-17
Науковці ХДУХТ (Україна), пропонують технологію виробництва холодних соусів, а зокрема майонезу «Український» з часником, хроном або цибулею, для приготування якого використовується рослинна олія, насичена біологічно активними речовинами хрону, цибулі або часнику. Університет шукає інвесторів і партнерів для практичної реалізації запропонованого проекту та впровадження технології у виробництво
Виготовлення знежиреного дрібнодисперсного порошку та натуральних екстрактів із кісточки і шкірки винограду.
2014-10-07
Науковці університету (ХДУХТ, Україна,) пропонують виготовлення знежиреного дрібнодисперсного порошку та натуральних екстрактів із кісточки і шкірки червоних сортів винограду із заданим фракційним складом і збереженням основних властивостей сировини. Університет шукає інвесторів та партнерів для практичної реалізації запропонованого проекту, а саме замовлення на виготовлення готової продукції.
Модульна лінія для подрібнення органічної і неорганічної сировини.
2014-10-06
Науковці університету (м.Харків) пропонують модульну лінію для подрібнення органічної і не органічної сировини в середовищі рідкого азоту для отримання дрібнодисперсних порошків із заданим фракційним складом і збереженням основних властивостей сировини. Університет шукає інвесторів та партнерів для практичної реалізації запропонованого проекту, а саме замовлення на виготовлення обладнання.
Технологія і рецептура бісквітів з еламіном та стевіозидом
2014-10-05
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував вдосконалену рецептуру бісквітів, збагачених на йод в органічній формі, за рахунок використання продукту переробки морської водорості ламінарії − еламіну, та зі зменшеною кількістю цукру за рахунок заміни його на природній підсолоджувач − стевіозид Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія виробництва пасти зі столового буряку
2014-10-05
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію виробництва пасти зі столового буряку яка передбачає використання натуральної сировини з максимальним збереженням біологічно-активних речовин, тим самим дає можливість отримати безпечну продукцію з високою харчовою та біологічною цінністю. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія м’ясних посічених виробів із використанням кальцій-білкових комплексів
2014-10-05
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію м’ясних посічених виробів, збагачених на біоорганічні сполуки кальцію, за рахунок використання напівфабрикату білково-мінерального, що представляє собою стійкий комплекс кальцію із колагеновими білками вторинної м’ясної сировини. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
ІЧ-сушарка для сушіння органічної рослинної сировини
2014-10-05
Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків, Україна) пропонує проект впровадження конструкції ІЧ-сушарки для сушіння рослинної сировини. Реалізація проекту дозволить розширити асортимент консервованої продукції органічного рослинного походження, згладити сезонність вживання вітамінних продуктів, знизити собівартість продукції. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження конструкції у технологічні процеси виробництва.
Технологія виробництва ферментованої редьки
2014-09-30
Науковці ХДУХТ (Україна), пропонують технологію отримання продуктів із редьки з підвищеною якістю шляхом використання дешевої, доступної та корисної овочевої сировини – редьки, яка містить велику кількість вітамінів, мінеральних та фітонцидних речовин, а також застосування смакоароматичної добавки, що забезпечує покращення органолептичних властивостей ферментованої редьки і високу харчову цінність квашеної продукції. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Універсальна установка для екстракції рослинної сировини зрідженими газами (фреонами)
2014-09-24
Науковці університету (м.Харків) пропонують універсальну екстракційну установку для отримання натуральних масляних екстрактів шляхом екстракції рослинної сировини зрідженими газами (фреонами) із збереженням природних, ароматичних і смакових характеристик, активних компонентів вихідної сировини. Університет шукає інвесторів і партнерів для практичної реалізації запропонованого проекту із впровадження установки у технологічні процеси виробництва.
Вальцьова ІЧ-сушарка для сушіння плодово-ягідних паст
2014-09-21
Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків, Україна) пропонує проект впровадження конструкції вальцьової ІЧ-сушарки для сушіння плодово-ягідних паст. Реалізація проекту дозволить розширити асортимент консервованої продукції рослинного плодово-ягідного походження, згладити сезонність вживання вітамінних продуктів, знизити собівартість продукції.
Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження конструкції у технологічні процеси виробництва.
Технологія виробництва продуктів із редьки
2014-09-19
Науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна) пропонують технологію отримання продуктів із редьки з підвищеною якістю шляхом застосування обробки редьки розчином солей та використання нетрадиційної рослинної сировини – соку журавлини для приготування маринаду. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія очищення стічних вод гальванічних виробництв у комбінованій системі.
2014-09-09
Нова технологіюя очищення стічних вод гальванічного виробництва, яка може бути використана у комбінованих системах для комплексного очищення стічних вод від операцій промивок та основних технологічних операцій.
Землерийно-ярусний робочий орган безтраншейного укладача підземних комунікацій
2014-09-09
Конструкція робочого органа передбачає багатоярусну розробку ґрунту з мінімальними затратами енергії за рахунок оптимізації просторового розташування ґрунторозробних елементів з мінімізацією техногенного впливу при розробці ґрунтів відповідно до технічних і технологічних вимог. Такі робочі органи суміщають технологічні процеси утворення траншеї, укладання об’єктів та засипку траншеї.
Технологія очищення середовищ від ферумвмісних домішок у високоградієнтному магнітно-електричному полі
2014-09-09
Нова технологія очищення промислових середовищ (рідкого амоніаку, амоніачної води, перегрітої водяної пари, промислових вод підприємств) від ферумвмісних домішок у високоградієнтному магнітно-електричному полі.
Модифікація структури транспортних каналів суперіонних сплавів
2014-09-09
Фізико-технологічна лабораторія напівпровідникового матеріалознавства НУВГП пропонує спосіб модифікації структури транспортних каналів кристалічних та склоподібних суперіонних сплавів аніонами галогену для покращення параметрів їх питомої електропровідності.
Спосіб виробництва фруктових паст з плодоягідної сировини та їх апаратурного оформлення
2014-05-27
Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків, Україна) пропонує проект впровадження способів виробництва фруктових паст з плодоягідної сировини та їх апаратурного оформлення. Реалізація проекту дозволить розширити асортимент консервованої продукції рослинного походження, згладити сезонність вживання вітамінних продуктів, знизити собівартість продукції. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
Дослідження властивостей вологи харчової сировини та продуктів методом ЯМР
2014-05-20
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок пропонує послуги з дослідження властивостей вологи харчової сировини та продуктів, які відносяться до капілярно-пористих колоїдних матеріалів, з використанням оригінальної методики. Університет шукає інвесторів і партнерів для практичної реалізації запропонованого способу-винаходу.
Дослідження та аналіз властивостей вологи харчової сировини та продуктів методом ЕПР-спінових міток
2014-05-20
Науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі пропонують послуги з дослідження та аналізу властивостей вологи харчової сировини та продуктів, які відносяться до капілярно-пористих колоїдних матеріалів, з використанням оригінальної методики. Університет шукає інвесторів і партнерів для практичної реалізації запропонованого способу-винаходу.
Обґрунтування та екологічна сертифікація органічного агровиробництва
2014-05-16
Розроблено концепцію екологічної сертифікації, методики органічного землекористування та сільськогосподарського виробництва, методики екологічного маркування органічної продукції. Такі підходи базуються на синергії і методологічних принципах підвищення продуктивності аграрної економіки, впровадженні інструментів цінової, податкової, інвестиційної політики, запровадженні екологічної сертифікації продукції, послуг та здійсненні структурних зрушень у напряму низьковуглецевої економіки.
Енергозберігаюча технологія тонкого подрібнення твердих матеріалів на основі енергетичної селективності дезінтеграції
2014-05-14
Розроблено технологію тонкого подрібнення твердих матеріалів, яка може використовуватись у хімічній, гірничорудній, металургійній, промисловості будівельних матеріалів та інших галузях виробництва. Застосування цієї технології дозволить значно знизити питому енергоємність та підвищити продуктивність процесу без зміни конструкції подрібнюючого обладнання. Розробник шукає промислові організації для впровадження технології у виробництво.
Технологія соусів емульсійного типу із використанням йодобілкових комплексів
2014-04-29
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію соусів емульсійного типу із використанням йодобілкових комплексів, за рахунок використання добавки йодобілкової, що представляє собою стійкий комплекс йоду із яєчним білком. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія масляного бісквіту підвищеної харчової цінності
2014-04-18
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію виготовлення масляного бісквіту підвищеної харчової цінності з використанням подрібненого ядра насіння соняшника. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
Технологія спеціального безбілкового хліба для хворих з порушеннями білкового обміну
2014-04-16
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує технологію спеціального безбілкового хліба для дієтотерапії хворих з порушеннями білкового обміну речовин, що характеризується високими органолептичними і фізико-хімічними показниками якості, подовженими термінами зберігання та низькою ціною.Університет шукає партнерів та інвесторів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
Газоочисник контактний плівковий теплообмінний апарат для утилізації теплоти відхідних газів
2014-04-02
Пропонуємо газоочисник контактний плівковий теплообмінний апарат для утилізації теплоти відхідних газів який належить до теплообмінних апаратів з проміжним теплоносієм, де відбувається одночасно масообміні процеси, абсорбція, конденсація, може бути використана в теплоенергетиці, енергозбереженні, в промисловості з використання будівельних матеріалів та скла.
Інгібітори корозії на основі екологічно чистої сировини рослинного походження
2014-02-14
Чернігівський національний технологічний університет, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує інгібітори корозії на основі екологічно чистої сировини рослинного походження. Інгібітори уповільнюють корозійні процеси сталевих конструкцій у водних середовищах різної агресивності, мають біоцидні властивості.
ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН
2014-01-25
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки розробив отенціометричний сенсор для визначення органічних речовин у фармацевтичних препаратах та інших об’єктах на основі полівінілхлоридної мембрани і відрізняється тим, що передбачає використання як електродоактивної речовини іонного асоціату іонний асоціат родаміну С 5-хлорсаліцилат.
Технологія отримання напівфабрикату багатофункціонального з гарбуза
2014-01-16
Науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна) пропонують технологію отримання напівфабрикату багатофункціонального з гарбуза, що забезпечить збагачення раціону людини на життєво необхідні мікронутрієнти і зниження захворюваності населення. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія отримання напівфабрикатів маринованих з гарбуза
2014-01-16
Університет, м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію отримання напівфабрикатів маринованих з гарбуза, що забезпечить збагачення раціону людини на життєво необхідні мікронутрієнти і зниження захворюваності населення. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія отримання комбінованого пакувального матеріалу на основі природних складових
2014-01-15
Науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна) пропонують технологію отримання комбінованого пакувального матеріалу на основі природних складових, призначеного для упакування та зберігання пастоподібних продуктів, зокрема фруктово-овочевих паст і соусів. Завдяки виключно природним складовим матеріал здатний біорозкладатися у природних умовах. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія отримання овочево-сиркових паст підвищеної біологічної цінності з холестеринзнижуючим ефектом
2014-01-15
Університет, м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію отримання овочево-сиркових паст на основі білих коренеплодів (петрушки, пастернаку, селери) підвищеної біологічної цінності, що забезпечить збагачення раціону людини на продукти збалансовані за вмістом білка, жиру та вуглеводів, з низькою енергетичною цінністю та холестеринзнижуючим ефектом. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія отримання малосольних огірків низькотемпературним безрозсільним способом
2014-01-15
Науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна) пропонують технологію отримання огірків малосольних низькотемпературним безрозсільним способом, що дозволяє зберегти природній колір продукту та його біологічно активні речовини. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія отримання соусів функціонального призначення на основі фруктів та овочів вітчизняної селекції
2014-01-15
Університет, м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію отримання фруктово-овочевих соусів екологічно безпечних та з підвищеною харчовою цінністю, що забезпечить збагачення раціону людини на життєво необхідні мікронутрієнти і зниження захворюваності населення. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИПУСКУ НА МЕХАНІЧНУ ОБРОБКУ ВИРОБІВ З ГАЗОТЕРМІЧНИМИ ПОКРИТТЯМИ
2014-01-10
Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир (Україна) пропонує технологію визначення припуску на механічну обробку виробів з газотермічними покриттями. Запропонований новий спосіб визначення припуску, що зумовлює підвищення якості оброблюваної поверхні.
ЖДТУ шукає інвесторів і партнерів для виготовлення дослідного зразка верстата з метою подальшого серійного виробництва таких верстатів.
ТЕХНОЛОГІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ВИЛЬОТІВ ФОРМОУТВОРЮЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ БАГАТОЛЕЗОВОГО ТОРЦЕВОГО ІНСТРУМЕНТА
2014-01-10
Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир (Україна) пропонує робочий проект пристрою для регулювання вильотів формоутворюючих елементів багатолезового торцевого інструмента. Виготовлений дослідний зразок підтвердив переваги перед існуючими пристроями. ЖДТУ шукає інвесторів і партнерів для майбутнього виробництва таких пристроїв.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИМІРЮВАННЯ БІОЛОГІЧНОГО ПАЛИВА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНИМ ВИТРАТОМІРОМ
2014-01-09
Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир (Україна) пропонує технологію вимірювання біологічного палива термоанемометричним витратоміром. Запропоновано новий спосіб вимірювання альтернативного палива сучасним витратоміром з подальшим використанням його на автомобілях з двигунами внутрішнього згоряння. ЖДТУ шукає інвесторів і партнерів для виготовлення дослідного зразка термоанемометричного витратоміра з метою подальшого серійного виробництва.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФІТОПЛАНКТОННИХ ВОДОРОСТЕЙ У ПРОБАХ ВОДИ З ВОДНИХ ОБ’ЄЕКТІВ
2014-01-09
Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир (Україна) пропонує спосіб ідентифікації фітопланктонних водоростей у пробах води з водних об’єктів. Запропоновано новий спосіб ідентифікації за допомогою формування цифрових відеозображень препаратів з проб води . Це зумовлює підвищення продуктивності процедури ідентифікації фітопланктонних водоростей у пробах води з водних об’єктів. ЖДТУ шукає інвесторів і партнерів для практичної реалізації запропонованого способу-винаходу.
Спосіб очищення цибулі ріпчастої
2013-12-30
Університет м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував спосіб очищення цибулі ріпчастої. Комбінований спосіб очищення здійснюється за допомогою розробленого апарата для очищення цибулі ріпчастої. Запропонований спосіб покращує якість очищення цибулі, зменшує відсоток втрат сировини, дозволяє суттєво інтенсифікувати процес очищення.
Конструкція робочіх органів кутера для отримання паштетних фаршів
2013-12-30
Університет м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував конструкцію робочих органів кутера для отримання паштетних фаршів. Вдосконалення конструкцій ножів кутерів, з метою зниження енергоємності процесу подрібнення та підвищення показників якості м’ясного та рибного фаршу, що отримується полягає у виконанні їх в серповидній формі з впадинами на ріжучому робочому краю тобто в пилоподібній формі.
Спосіб сушення м’яса мідії
2013-12-30
Науковці університету (Україна) пропонують процес сушіння м’яса мідії. Спосіб отримання сушеного м’яса мідії здійснюється за допомогою розробленої установки для сушіння м’яса мідій. Принцип дії установки для сушіння м’яса мідій засновано на здійсненні процесу сушіння продукту в псевдозрідженому шарі з використанням осцилюючих режимів. Запропонований спосіб дозволяє суттєво підвищити якість висушеного продукту, отримати сушене м'ясо мідій потрібної вологості.
Спосіб одержання сухого пектинового концентрату
2013-12-30
Науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна) пропонують спосіб одержання пектинового концентрату. Розроблений спосіб дозволяє зменшити витрати виробництва та отримувати якісний екологічно чистий з підвищеною біологічною цінністю продукт. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження способу у виробництво.
Спосіб попередньої обробки риби перед консервуванням
2013-12-30
Університет, м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує спосіб попередньої обробки риби перед консервуванням. Використання запропонованого способу дозволяє розширити асортимент продукції, що випускається, підвищити якість, знизити собівартість, ефективно використовувати сировину. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
Спосіб знезараженння м'ясної сировини
2013-12-30
Університет, м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує спосіб знезараження м’ясної сировини. Використання запропонованого способу дозволяє розширити асортимент продукції, що випускається, підвищити якість, знизити собівартість, ефективно використовувати сировину. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
Технлогія виробництва концентрованих продуктів на основі плодоовочевої та ягідної сировини та їх апаратурне оформлення
2013-12-30
Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків, Україна) пропонує технологію виробництва концентрованих продуктів на основі плодоовочевої та ягідної сировини та їх апаратурного оформлення. При концентруванні плодових пюре найбільш перспективним є використання вакуум-випарного апарата з удосконаленою конструкцією перемішувального пристрою. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
Технологія заморожених тістових напівфабрикатів з додаванням крохмалевмісної рослинної сировини
2013-12-30
Університет в м. Харкові, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує технологію заморожених тістових напівфабрикатів з додаванням крохмалевмісної рослинної сировини. Розроблена технологія забезпечує покращення структурно-механічних властивостей готових булочних виробів із заморожених тістових напівфабрикатів, а також більш тривалий термін холодильного зберігання тістових заготовок. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія попередньої обробки ягід смородини чорної перед заморожуванням
2013-12-30
Університет в м. Харкові, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує технологію попередньої обробки ягід смородини чорної перед заморожуванням. Розроблена технологія забезпечує збереження структурно-механічних властивостей ягід та стабілізацію хімічного складу під час заморожування та тривалого холодильного зберігання. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія структурованої десертної продукції на основі ультрафільтраційних похідних білково-вуглеводної молочної сировини
2013-12-26
Університет (м.Харків), що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію структурованої десертної продукції на основі ультрафільтраційних похідних знежиреного молока, сколотин, сироватки, одержаної шляхом гелеутворення швидкорозчинними желатинами, тощо. Організація шукає партнерів для реалізації спільних комерційних проектів, впровадження пропозиції у виробництво.
Маркетингове обґрунтування розробки зовнішнього дизайну упаковки продуктів швидкого приготування
2013-12-26
Вищий навчальний заклад в м. Харкові, що спеціалізується в проведенні маркетингових досліджень пропонує обгрунтування необхідності створення зовнішнього дизайну для упаковки продуктів швидкого приготування. Запропоновані рекомендаціїї дозволять підвищити конкурентоспроможність товарів на ринку швидкого харчування. Автори шукають інвесторів і партнерів для впровадження рекомендацій в діяльність підприємств сфери торгівлі та послуг. співпраці в сфері проведення маркетингових досліджень.
Технологія розробки стандартів послуг в закладах ресторанного господарства
2013-12-24
Університет (м.Харків), що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував основні положення із розробки стандартів послуг в закладах ресторанного господарства, що дозволить закладам ресторанного господарства досягти високої якості послуг та забезпечити економічний успіх в сфері гостинності. Організація шукає партнерів для реалізації спільних комерційних, консалтингових та тренінгових проектів.
Технологія соусів ягідних з використанням природної нетрадиційної сировини
2013-12-24
Університет (м.Харків), що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію соусів з малини та бузини з використанням природної нетрадиційної сировини із підвищеним вмістом біологічно активних речовин, високими органолептичними показниками. Організація шукає партнерів для реалізації спільних комерційних проектів, впровадження пропозиції у виробництво.
Обладнання для тендеризації м’ясної сировини за допомогою ультразвуку
2013-12-24
Університет (м.Харків) пропонує установку для тендеризації м’ясної сировини за допомогою ультразвуку, яка дозволяє розширити асортимент продукції високої якості під час виробництва м’ясопродуктів з використанням м'яса з великим вмістом сполучної тканини. Автори шукають партнерів для впровадження пропозиції у виробництво.
Обладнання для сушіння плодово-ягідної сировини
2013-12-24
Університет (м.Харків) пропонує спосіб та установку для сушіння плодово-ягідної сировини способом змішаного теплопідводу, які дозволяють отримувати сушену продукцію високої якості з низькими питомими енерговитратами на процес її виробництва. Автори шукають партнерів для впровадження пропозиції у виробництво.
Технологія формування економічно обгрунтованої цінової політики підприємств торгівлі продовольчими товарами
2013-12-24
Вищий навчальний заклад в м. Харкові, що спеціалізується на дослідженнях та вирішенні проблем розвитку споживчого ринку, пропонує технологію формування економічно обґрунтованої цінової політики підприємств торгівлі продовольчими товарами, що може застосовуватися підприємствами сфери роздрібної торгівлі в умовах невизначеності. Організація шукає партнерів для реалізації спільних комерційних, консалтингових та тренінгових проектів.
Технологія добавки збагачувальної білково-мінеральної (йодобілкової)
2013-12-20
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію йодобілкової добавки (білок курячих яєць або меланж та йодуючий агент). Добавка має підвищену харчову і біологічну цінність та може входити до складу харчового продукту як оздоровчий компонент що компенсує йодний дефіцит та здійснює регулювання йодного обміну в організмі людині. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія напівфабрикату білково-мінерального
2013-12-20
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію напівфабрикату білково-мінерального (стійкий комплекс кальцію із колагеновими білками вторинної м’ясної сировини) використання якого є доцільним в технологіях оздоровчих продуктів харчування з метою регулювання вмісту ессенціальних нутрієнтів, зокрема біоорганічного кальцію. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Спосіб модифікації розподільного покриття для запобігання прилипання харчових продуктів до робочих поверхонь технологічного обладнання
2013-12-19
Науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна) пропонують спосіб модифікації розподільного покриття для запобігання прилипання харчових продуктів до робочих поверхонь технологічного обладнання, що дозволить покращити фізико-механічні властивості покриття, розширити температурний інтервал застосування покриття, підвищити адгезію покриттів до основного матеріалу підложки. Потрібні інвестори і партнери для організації та проведення спільних подальших досліджень
Принципи і тенденції функціонування сфери послуг в мережній економіці
2013-12-18
Університет Харкова (Україна), що спеціалізується в галузі освітніх та наукових розробок пропонує формування стратегії розвитку сфери послуг на мережних принципах. Використання запропонованої методики дозволить вдосконалити діяльність з формування мереж. Автори шукають партнерів для впровадження методики.
Методика оцінки якості формування і ефективності використання дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах оптової торгівлі
2013-12-18
Науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна), що спеціалізується на освітніх та наукових розробках, пропонує методику оцінки якості формування і ефективності використання дебіторської та кредиторської заборгованостей, що забезпечить якість та ефективність роботи підприємств оптової торгівлі. Автори шукають партнерів для впровадження технології.
ТОРЦЕВІ САЛЬНИКОВІ УЩІЛЬНЕННЯ
2013-12-17
Вищий навчальний заклад Сумської області розробив торцеві сальникові ущільнення, які застосовуються в хімічній, нафтохімічній, харчовій та ін. галузях промисловості, а також в енергетиці, тепломережах і комунальному господарстві.
ЗАПІРНІ ІМПУЛЬСНІ УЩІЛЬНЕННЯ
2013-12-17
Університет м. Суми розробив запірні імпульсні ущільнення, які застосовуються у валах насосів хімічних виробництв, що перекачують агресивні, токсичні, радіоактивні, вибухонебезпечні та пожежонебезпечні рідини.
АГРЕГАТ НАСОСНИЙ ВІДЦЕНТРОВИЙ CВЕРДЛОВИННИЙ
2013-12-13
Вищий навчальний заклад Сумської області розробив агрегат, призначений для подачі води зі свердловин, який може бути використаний для міського, промислового, сільскогосподарського водопостачання та зниження рівня грунтових та пластових вод. Шукаємо партнерів для впровадження цієї розробки у зазначених галузях.
Технологія рибних кулінарних виробів з використання дієтичної добавки
2013-12-12
Харківський державний університет харчування та торгівлі (Україна) пропонує технологію виробництва рибних січених виробів з використанням дієтичної добавки на основі колагеномісткої сировини. Дана технологія дозволяє отримати вироби високої якості та залучати у процес виробництва вторинну сировину м'ясопереробної промисловості. Автори шукають інвесторів для організації виробництва та реалізації готової продукції.
ВИХРОВИЙ ГРАНУЛЯТОР ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ГРАНУЛ ПОРИСТОЇ АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ
2013-12-09
Вищий навчальний заклад Сумської області розробив вихровий гранулятор для одержання гранул пористої аміачної селітри. Вихровий гранулятор застосовується переважно в хімічній промисловості і може бути використаний для гранулювання різних речовин з розчинів і розплавів. Університет шукає замовників для реалізації запропонованого гранулятора.
Обертовий вібраційний гранулятор плаву азотних добрив
2013-12-09
Вищий навчальний заклад Сумської області розробив обертовий вібраційний гранулятор, призначений для грануляції азотних добрив баштовим способом. Добрива отримані у розробленому грануляторі мають рівномірну форму, розмір фракції яких є можливість змінювати за потреби. Університет шукає замовників для реалізації запропонованого гранулятора.
Технологія виробництва білкової добавки зі шкіри риби
2013-12-06
У Харківському державному університеті харчування та торгівлі (Україна) розроблено технологію виробництва добавки, багатої на цінні легкозасвоювані білки. Технологія дозволяє використовувати вторинну сировину для налагодження безвідходного рибопереробного виробництва. Серед переваг технології: відсутність необхідності у додатковому обладнанні, отримання добавки підвищеної біологічної цінності, широка сировинна база. Автори шукають партнерів-виробників для впровадження технології у промисловість.
Способи виробництва жареної кулінарної продукції з використанням електроконтактного нагрівання та їх апаратурне оформлення
2013-11-21
Університет (м. Харків), що спеціалізується в галузі освітніх та наукових розробок пропонує способи виробництва жареної кулінарної продукції з використанням електроконтактного нагрівання (ЕКН) та їх апаратурне оформлення. Використання ЕКН має переваги , що полягають у скороченні тривалості технологічного процесу, зниження витрат енергії та високому ККД. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія отримання сушеної виноградної вичавки з відходів виноробства
2013-11-19
Науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна) пропонує енергоефективну технологію переробки відходів виноробства та її апаратурне оформлення. Пропонується спосіб сушіння виноградної вичавки в масообмінних модулях, що дозволить отримати якісний продукт та знизити енерго- та матеріальні витрати на процес сушіння. Потрібні інвестори і партнери для організації спільного виробництва і реалізації сушильного обладнання.
Система теплопостачання
2013-11-12
Пропонуємо нову систему теплопостачання житлових, суспільних, промислових будівель і споруд, що працює за рахунок використання теплової енергії низько потенційних джерел теплоти.
Тканинний фільтр
2013-11-12
Пропонуємо новий тканинний фільтр який може бути використаний для очищення рідини на водопровідних і каналізаційних станціях від зважених речовин.
Технологія обробки осадків міських стічних вод
2013-11-12
Пропонуємо технологію обробки осадків міських стічних вод, яка дозволяє збільшити ступень розпаду органічної речовини осаду, що включає його подачу після обробки на зневоднення.
Конвеєр для сортування твердих побутових відходів
2013-10-22
Пропонуємо конвеєр для сортування твердих побутових відходів який може бути використаний в якості обладнання при переробці твердих побутових відходів.
Пристрій для акумулювання тепла для теплопостачання
2013-10-22
Пропонуємо пристрій для акумулювання тепла для теплопостачання, який дозволить забезпечити регулювання процесу відводу тепла від акумулюючої речовини та скоротить капітальні та експлуатаційні витрати на процес акумулювання тепла.
Електростанція на гірській річці
2013-10-18
Пропонуємо проект електростанції на гірській річці. Даний проект при його використанні дозволить отримувати дешеву електроенергію на гірських річках України (та гірських річках інших країн).
Масляний електричний нагрівач
2013-10-18
Пропонуємо технічний проект нового масляного електричного нагрівача, який може використовуватися для опалення як побутових так і службових приміщень, та дозволить суттєво економити час для нагрівання приміщень і витрати електричної енергії.
Симетричний розбірний теплообмінник змійовикового типу для систем опалення та гарячого водопостачання
2013-10-18
Пропонуємо симетричний розбірний теплообмінник змійовикового типу для систем опалення та гарячого водопостачання, який може бути використаний при проектуванні систем централізованого теплопостачання для незалежних схем підключення місцевих систем опалення і гарячого водопостачання житлових, суспільних і промислових будинків.
Лампа світлодіодна великої потужності зі збільшеною енергоефективністю
2013-10-15
Пропонуємо проект організації дослідного виробництва лампи світлодіодної великої потужності зі збільшеною енергоефективністю, яка належить до напівпровідникової світлотехніки і призначена для прямої заміни ламп розжарювання, галогенних і компактних люмінесцентних ламп, а також існуючих світлодіодних ламп, виконаних на основі над яскравих і потужних світлодіодів та світлодіодних модулів.
Автоматичний клапан для впуску стічної рідини та повітря до мережі вакуумної каналізації
2013-10-15
Пропонуємо автоматичний клапан для впуску стічної рідини та повітря до мережі вакуумної каналізації, який призначений для встановлення у точках підключення внутрішньої самопроливної каналізації до зовнішньої вакуумної водовідвідної мережі. Дана розробка, на відміну від вже відомих, максимально зменшує габаритні розміри, кількість деталей клапана та змінює конструкцію таким чином, що початкова швидкість рідинно-повітряної суміші є максимальною.
Технологія екологічно безпечного термохімічного знищення та часткової утилізації скорочення об’ємів накопичених на території України небезпечних відходів – непридатних хімічних засобів захисту рослин.
2013-10-01
Винахід відноситься до екологічно безпечних способів знищення стійких органічних забруднювачів (СОЗ) та може бути використаний під час спалювання непридатних і/або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин і подібних до них органічних речовин. Досягнення технічного результату полягає у повному і безпечному розкладі СОЗ шляхом спалювання з забезпеченням утилізації хімічного тепла, яке вноситься СОЗ, при економії первинного палива та захисті навколишнього природного середовища.
Дослідження роботи систем сушіння і пило-газоочищення на Маневицькому торфозаводі та обґрунтування шляхів підвищення їх ефективності.
2013-09-30
Кафедрою розробки родовищ корисних копалин удосконалена технологічна схема заводу з виготовлення торфових паливних брикетів, що поліпшило роботу технологічної топки, знизило зольність брикету на 3-4 %, знизило викиди торфу в довкілля, а також зменшило витрати торфу на одиницю продукції.
Спосіб та технологія знешкодження токсичного фільтрату полігонів твердих побутових відходів (ТПВ).
2013-09-30
Запропоновані технологія та установка призначені для очищення стічних вод полігонів твердих побутових відходів (ПТПВ). Винаходи відносяться до області очищення стічних вод, зокрема, до очищення стічних вод ПТПВ, і можуть бути використані в комунальному господарстві та різних галузях промисловості. Запропонована технологія базується на найбільш ефективному використанні біологічного очищення та сорбційних методів.
Технологія пряників збагачених гемовим залізом
2013-09-26
Університет, м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію пряників «Бадьорість» антианемічної дії з додаванням дієтичної добавки «Гемовітал», що містить двовалентне гемове залізо. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія сухариків збагачених гемовим залізом
2013-09-26
Університет, м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію сухариків «Життєдар» антианемічної дії з хліба пшенично-житнього «Бадьорість» з дієтичною добавкою «Гемовітал», що містить двовалентне гемове залізо. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія отримання бісквітних напівфабрикатів з використанням мікробного полісахариду ксампану та молочної сироватки
2013-09-25
Університет, м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію бісквітних напівфабрикатів з використанням мікробного полісахариду ксампану сумісно з молочною сироваткою, як стабілізатора пінної структури бісквітного тіста і розроблені аспекти його практичного використання для борошняних кондитерських виробів. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Солодкі плитки (типу ірису) збагачені гемовим залізом
2013-09-25
Університет, м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію отримання солодких плиток антианемічного призначення, що виготовлені по традиційній технології з введенням дієтичних добавок, які збагачують продукт гемовим залізом , підвищують вміст білку та сприяють покращенню його структури. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія отримання паст функціонального призначення на основі фруктів та овочів вітчизняної селекції
2013-09-24
Університет, м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію отримання фруктово-овочевих паст і соусів екологічно безпечних та з підвищеною харчовою цінністю, що забезпечить збагачення раціону людини на життєво необхідні мікронутрієнти і зниження захворюваності населення. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Машина для очищення перцю солодкого
2013-09-16
Університет, м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував машину для очищення перцю солодкого. Розроблена конструкція та спосіб очищення дозволяє механізувати покращити якість очищення плодів перцю солодкого, мінімізувати відсотки втрати сировини, інтенсифікувати та механізувати процес очищення.
Технологія виробництва ємностей для вирощування квіткової продукції з властивостями знешкоджувати захворювання.
2013-09-09
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію виробництва ємностей для вирощування квіткової продукції у відкритому та закритому ґрунті, які крім свого основного призначення, володіють додатковими споживчими властивостями, а саме здатністю запобігати бактеріальним захворюванням та знешкоджувати бактерії у ґрунті. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія отримання високоенергетичних водно-жирових емульсій
2013-08-30
Університет м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує технологію отримання високоенергетичних водно-жирових емульсій. Отримана технологія дозволяє розширити асортимент продукції, що випускається, підвищити якість, знизити собівартість, ефективно використовувати сировину. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
Комбінований спосіб очищення овочів.
2013-08-30
Університет м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував комбінований процес очищення овочів. Спосіб здійснюється за допомогою апарата для комбінованого очищення овочів. Дії апарата заснована на поєднанні процесів термічної обробки продукту парою надлишкового тиску та його наступного механічного доочищення. Спосіб дозволяє суттєво покращити якість очищення овочів, знизити відсоток втрат сировини, інтенсифікувати та механізувати процес очищення.
Технологія кулінарної та харчової продукції збагаченої на біоорганічні мінеральні сполуки
2013-08-30
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію продуктів харчування загачених на біоорганічні мінеральні сполуки за рахунок добавок розроблених авторським колективом університету на основі ресурсозберігаючих технологій з природної харчової сировини. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія рослинних вершків для збивання
2013-08-07
Університет м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх та наукових розробок запропонував технологію отримання рослинних вершків з низькою собівартістю та високими технологічними властивостями. Університет шукає виробників для впровадження технології у виробництво.
Екологічно безпечні охолоджувачі повітря непрямого випарного типу з малим енергоспоживанням при виробництві й в експлуатації
2013-06-04
Принцип роботи охолоджувачів повітря, що пропонуються - використання ефекту випарного охолоджування. Вода (прісна, мінералізована або морська) є робочим агентом, що витрачається. Основна концепція: задоволення вимогам міжнародних конвенцій по екологічній чистоті процесів і матеріалів; використання модульного підходу.Охолоджувач повітря відрізняється низьким споживанням електроенергії. У всіх виробах використовується нешкідлива для споживача обробка води.
Екологічно безпечні електрохімічні накопичувачі енергії з матеріалами на основі оксидів Fe(+4)
2013-06-04
Експерименти показали, що оксиди заліза BaFeO3, CaFeO3, MgFeO3 проявляють властивості окислювача і здатні відновлювати потенціал при їх анодному окисленні. Це приводить до ідеї використовувати матеріали на основі перовскитів заліза для створення екологічно безпечного накопичувача енергії “Iron cell”. Перевагою варіанту накопичувача енергії “Iron Cell” може бути екологічна безпека і нижча вартість активних матеріалів.
Теоретичні основи управління проектами розвитку підприємств морського транспорту з урахуванням ситуацій ризику.
2013-06-04
Проблема відновлення основних фондів підприємств транспортної галузі є ключовою у системі міжнародних відносин.
Метою є розробка теоретичних засад обґрунтування управлінських рішень впровадження проектів розвитку підприємств морського транспорту з урахуванням ситуацій ризику.
Предмет дослідження – методи та моделі аналізу ризиків проектів розвитку підприємств морського транспорту.
Об’єкт дослідження – проекти розвитку підприємств морського транспорту.
Енергозберігаючі та ресурсозберігаючі рішення до утворення та експлуатації глибоководної інфраструктури на морському транспорті і континентальному шельфі України
2013-06-04
Проект присвячено розробці проблематики утворення енерго- і ресурсозбережних конструкторсько-технологічних рішень до морської і шельфової інфраструктури. Створення глибоководних об’єктів, вантажних терміналів для суден збільшеної вантажопідйомності зв’язано з недосконалістю конструкторсько–технологічних рішень. Розробка і дослідження інноваційних підходів до вдосконалення методів створення об'єктів інженерної інфраструктури направлені на зниження енерговитрат і ресурсозбереження.
СПОСІБ ОТРИМАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ AgxGaxGe1-xSe2 (0.12 ≤ х≤ 0.25)
2013-05-22
Східноєвропейський національний університет розробив метод отримання монокристалів AgxGaxGe1-xSe2 (0.12 ≤ х≤ 0.25), що включає синтез сплаву із елементарних компонентів Ag, Cd, Ga, Sе, кристалізацію, відпал та охолодження до кімнатної температури за методом Бріджмена-Стокбаргера.
СПОСІБ ОТРИМАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ AgCd2GaS4
2013-05-22
Східноєвропейський національний університет розробив метод отримання монокристалів AgCd2GaS4, що включає синтез сплаву із елементарних компонентів Ag, Cd, Ga, S, кристалізацію, відпал та охолодження до кімнатної температури за методом Бріджмена-Стокбаргера.
«Акустична технологія підвищення дебіту нафтових, газоконденсатних та водозабірних свердловин»
2013-05-18
Дана розробка ґрунтується на використанні багаточастотних ультразвукових коливань, діє на продуктивні пласти і дозволяє підвищити в декілька раз (від 15 до 300%) нафтогазоводовіддачу нафтових, газоконденсатних та водозабірних свердловин шляхом розформування забруднених та слабо проникних зон пластів.
«Зарядний пристрій на основі перетворювача теплової енергії»
2013-05-18
Співробітниками університету, розроблено пристрій, що стане у нагоді мандрівникам, чи прихильникам активного відпочинку, які бажають завжди залишатись на зв’язку, та мати змогу користуватися електронними пристроями не маючи доступу до електричних мереж.
«Голографічний візоконтрастометр»
2013-05-18
На основі розробленої в лабораторії радіо- та оптичної голографії голографічної моделі фізіологічної оптики розроблено голографічний візоконтрастометр – новий прилад для ефективної діагностики офтальмологічних захворювань та корекції зору.
«Передпосівна лазерна обробка насіння рослин апаратом «Барва-Агро»
2013-05-18
Cпівробітниками університету була розроблена установка для передпосівної лазерної обробки насіння рослин. Необхіжні партнери для реалізації цієї розробки на ринку.
«Автоматизований контрольний пункт нового покоління «АКП-07»
2013-05-18
Автоматизований контрольний пункт «АКП-07» призначений для контролю проходу пасажирів на станції метрополітену, автоматизованого прийому оплати за проїзд, а також текстового і мовного інформування пасажирів. «АКП-07» поєднує в собі кращі конструктивні рішення розроблених раніше моделей і володіє новими можливостями. Він може працювати як в режимі нормально закритого, так і нормально відкритого проходу.
Розробка обладнання для виробництва каш, що не потребують варки
2013-05-14
Розроблено установку для гідротермічної обробки круп з використанням принципів ЗТП-сушіння, де кінцевою продукцією є швидковідновлювані каші, та принципову технологічну схему гідротермічної обробки круп, спрощену за рахунок уникнення операцій проварювання, плющення та досушування, що досягається шляхом об’єднання процесів проварювання та сушіння в одному апараті безперервної дії. Отримана продукція після відновлення представляє собою густу однорідну кашу, з показниками якості, вищими за аналоги
Візуальне обстеження ділянки ріки Кісва на території Рахівського району від притоки стр. Явірський до притоки Довгий Потік на предмет доцільності будівництва малих ГЕС.
2013-04-24
Експертна оцінка доцільності влаштування малих ГЕС на вибраних ділянках річок Карпатського регіону України, а також в інших регіонах з подібними природно-кліматичними умовами. Надання консалтингових послуг.
Методика діагностики проявів особистості в мовленні
2013-04-24
Запропонована методика діагностики прояву станів і властивостей особистості в мовленні, а також її мовленнєвої специфіки передбачає встановлення психологічного профілю особистості засобами комплексного комп’ютерного психолінгвістичного моделювання. Сприятиме підвищенню рівня обізнаності щодо психічних особливостей людини на підприємствах та установах, що здатне покращити рівень виробничого/навчального процесу та прогнозувати соціально-психологічні трансформації в організаціях.
Дослідження основних характеристик і умов існування гідродинамічного солітону
2013-04-24
Розрахунки профілю вільної поверхні хвилястого стрибка, групових хвиль переміщення та інших видів білякритичних течій рідини для різних типів гідротехнічних і гідроенергетичних споруд. Надання консалтингових послуг.
Модифіковані сухі будівельні суміші на основі гіпсового та фосфогіпсового в’яжучого
2013-04-24
Пропонується технологія отримання сухих будівельних сумішей для внутрішніх і зовнішніх робіт з використанням як традиційного гіпсового в’яжучого, так в’яжучого на основі фосфогіпсу (багатотоннажного відходу виробництва фосфорної кислоти). Використання даної технології дозволяє суттєво підвищити експлуатаційні характеристики матеріалу, що дозволяє отримати значний економічний ефект
Визначення технологічних властивостей міденосних базальтів в Рівненсько-Волинському регіоні і розробка рекомендацій допроектної комплексної розробки родовища.
2013-04-24
Розроблено методику визначення питомої тріщинуватості і характеру блочності породи уступу Рафалівського базальтового кар’єру; рекомендації з підвищення економічної ефективності буропідривних робіт на Рафалівському кар’єрі; методику визначення залежності питомої тріщинуватості і характеру блочності породи від висоти уступу базальтових кар’єрів; визначено раціональні методи підготовки сировини, способи її видобутку і сформульований загальний принцип комплексної переробки.
Технологія комплексної розробки алмазоносних родовищ
2013-04-24
Кафедра розробки родовищ корисних копалин Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне, Україна) пропонує технологію комплексної розробки алмазоносних родовищ. Технологія дозволяє суміщати відпрацювання алмазоносного родовища, яке залягає в складних гірничо-геологічних умовах, з одночасним використанням вироблених просторів для зберігання радіоактивних відходів. Шукаємо інвесторів для спільного впровадження технології у виробництво.
Технологія магнітного очищення рідких, газових і сипучих середовищ від феромагнітних забруднюючих домішок.
2013-04-08
НУВГП пропонує виготовлення та впровадження магнітних фільтр-осаджувачів і фільтр-сепараторів для ефективного видалення феромагнітних продуктів корозії та інших домішок з технологічних рідких, газових і сипучих середовищ теплової і атомної енергетики, металургії, газової, хімічної, скляної промисловостей.
Технологія хлібобулочних виробів підвищеної харчової цінності з дієтичними добавками із зародків пшениці
2013-03-15
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію хлібобулочних виробів, що відрізняються підвищеним вмістом харчових волокон, вітамінів, біофлавоноїдів, білку і високими органолептичними і фізико-хімічними показниками якості
Технологія мармеладу з використанням кріас-порошків рослинного походження
2013-03-15
Харківський державний університет харчування та торгівлі, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію отримання мармеладу з кріас-порошками, які містять значну кількість антоціанів, каротиноїдів, хлорофілів, низькомолекулярних фенольних сполук, дубильних речовин і вітаміну С
Технологія термоформованих продуктів на основі зернової сировини
2013-03-15
Університет м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію отримання якісних термоформованих продуктів на основі зернової сировини з покращеними харчовими і біологічними властивостями. Отримана технологія дозволяє ефективно, легко та швидко виробляти екструдовані продукти на основі зернової сировини. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
Технологія замороженого напівфабрикату борщової заправки
2013-03-15
Університет в м. Харкові, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує технологію виробництва замороженого напівфабрикату борщової заправки. Розроблена технологія забезпечує більш повну переробку сезонної овочевої сировини, зниження кількісних та якісних втрат в процесі зберігання та транспортування, та сприяє підвищенню прибутків від виробництва і зміцненню позицій підприємства на ринку. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Технологія виробництва цукерок для спортсменів «ІМПУЛЬС»
2013-03-04
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) пропонує технологію виробництва цукерок для спортсменів «ІМПУЛЬС», які відносяться до харчової промисловості, зокрема до виробництва цукристих кондитерських виробів із сушених фруктів і ягід, та можуть знайти широке застосування у виробництві функціональних харчових продуктів для людей з великими фізичними та психоемоційними навантаженнями, зокрема спортсменів.
Технологія виробництва цукерок для спортсменів «ЕНЕРГІЯ СПОРТУ»
2013-03-04
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) пропонує технологію виробництва цукерок для спортсменів «ЕНЕРГІЯ СПОРТУ», які відносяться до харчової промисловості, зокрема до виробництва цукристих кондитерських виробів із сушених фруктів і ягід, та можуть знайти широке застосування у виробництві функціональних харчових продуктів для людей з великими фізичними та психоемоційними навантаженнями, зокрема спортсменів.
Технологія виробництва цукерок для спортсменів «DRIVE»
2013-03-04
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) пропонує технологію виробництва цукерок для спортсменів «DRIVE», які відносяться до харчової промисловості, зокрема до виробництва цукристих кондитерських виробів із сушених фруктів і ягід, та можуть знайти широке застосування у виробництві функціональних харчових продуктів для людей з великими фізичними та психоемоційними навантаженнями, зокрема спортсменів.
Технологія виробництва бутербродних паст спеціального призначення «Енергетичний мікс плюс» (низькокалорійна)
2013-03-04
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) пропонує технологію виробництва харчового продукту спеціального призначення, який відноситься до харчових продуктів, зокрема до бутербродних паст, соусів, топінгів тощо і може знайти широке застосування як функціональний харчовий продукт для людей з великими фізичними та психоемоційними навантаженнями, зокрема спортсменів.
Технологія виробництва бутербродних паст спеціального призначення «Енергетичний мікс» (низькокалорійна)
2013-03-04
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) пропонує технологію виробництва харчового продукту спеціального призначення, який відноситься до харчових продуктів, зокрема до бутербродних паст, соусів, топінгів тощо і може знайти широке застосування як функціональний харчовий продукт для людей з великими фізичними та психоемоційними навантаженнями, зокрема спортсменів.
Технологія виробництва молочно-цикорного напою
2013-03-04
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) пропонує технологію виробництва ферментованого біфідовмісного молочно-цикорного напою, відрізняється складом закваски та видом і способом введення пребіотичного компоненту; відноситься до харчової промисловості, а саме до способів виробництва кисломолочних напоїв.
КНТЕУ шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Технологія дозарювання дині
2013-03-04
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) пропонує технологію дозарювання дині; відноситься до галузі сільського господарства, а саме до первинної обробки продуктів рослинництва і може використовуватися під час її зберігання.
КНТЕУ шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Технологія визначення хімічного складу кабачка
2013-03-04
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) пропонує технологію визначення вмісту хімічного складу у плодах кабачка; належить до галузі сільського господарства, а саме до оцінки якості сировини кабачка свіжого.
КНТЕУ шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Технологія приготування м’якого розсільного сиру
2013-03-04
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) пропонує технологію приготування м’якого розсільного сиру, відноситься до харчової промисловості, а саме до виробництва м'яких розсільних сирів з пастеризованого молока.
КНТЕУ шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Технологія визначення середньої проби редису для проведення хімічних аналізів
2013-03-04
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) пропонує технологію визначення середньої проби при відборі коренеплодів редису для проведення хімічних аналізів, включає безпосередній відбір коренеплодів редису; відноситься до галузі овочівництва, а саме, до способів визначення середньої проби при відборі коренеплодів редису для проведення хімічних аналізів.
КНТЕУ шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Технологія визначення маси об’єднаної проби коренеплоду редису
2013-03-04
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) пропонує технологію визначення маси об’єднаної проби коренеплодів редису, включає відбір із різних місць партії (зверху, із середини, знизу) редису з наступним формуванням об’єднаної проби; відноситься до галузі овочівництва, а саме, до способів визначення маси об’єднаної проби коренеплодів редису.
КНТЕУ шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Технологія виробництва замороженої заливної продукції
2013-03-04
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) пропонує технологію виробництва замороженої заливної продукції із прісноводної риби, яка полягає у тому, що попередньо підготовлену прісноводну рибну та рослинну сировину з додаванням морських водоростей укладають у підготовлену тару та заливають желейним розчином, готову продукцію консервують заморожуванням.
КНТЕУ шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Технологія виробництва суміші для замороженої заливної продукції
2013-03-04
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) пропонує технологію виробництва харчової стабілізаційної суміші для замороженої заливної продукції із прісноводної риби; відноситься до рибної промисловості, а саме до виробництва замороженої заливної продукції із прісноводної риби.
КНТЕУ шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Технологія виробництва пельменів
2013-03-04
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) пропонує спосіб виробництва вареників, що включає приготування тістового та фаршевого напівфабрикату та приготування вареників; відноситься до галузі харчової промисловості та ресторанного господарства і полягає у виробництві нових видів борошняних кулінарних виробів на основі функціональних композицій з дієтичних добавок.
КНТЕУ шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Технологія виробництва шоколадного мусу
2013-03-04
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) пропонує технологію виробництва шоколадного мусу з біологічно активною добавкою, виготовленою на основі морських водоростей та продуктів їх переробки; відноситься до галузі харчової промисловості, зокрема до виробництва нових видів мусів підвищеної харчової і біологічної цінності, з підвищеним вмістом макро- і мікроелементів, особливо, йоду та селену.
КНТЕУ шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Технологія виготовлення замороженого напівфабрикату
2013-03-04
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) пропонує технологію виготовлення швидкозамарожених фаршированих баклажанів, яка відноситься до харчової промисловості, а саме до консервування плодоовочевої сировини шляхом заморожування.
КНТЕУ шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Технологія визначення об’ємів змитого ґрунту на основі комбінованого універсального рівняння втрат ґрунту CUSLE
2013-03-01
технологія визначення об’ємів змитого ґрунту на основі комбінованого універсального рівняння втрат ґрунту CUSLE з використанням мінімальних даних про окремі ділянки певних розмірів, що співрозмірні із площами сільськогосподарських угідь населених пунктів, сільських та селищних рад, окремих фермерських господарств дозволяє визначити середній багаторічний об’єм змитого ґрунту
Технологія визначення об’ємів змитого ґрунту через суперпозицію субмоделей-чинників на основі R-функцій
2013-03-01
Технологія визначення об’ємів змитого ґрунту через суперпозицію субмоделей-чинників на основі R-функцій на основі мінімальних даних про окремі ділянки певних розмірів, що співрозмірні із площами сільськогосподарських угідь населених пунктів, сільських та селищних рад, окремих фермерських господарств та напівемпіричних співвідношеннях між параметрами трьох чинників дозволяє визначити середній багаторічний об’єм змитого ґрунту.
ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІТАМІНУ В1
2013-03-01
Східноєвропейський (Волинський) національний університет імені Лесі Українки розробив потенціометричний сенсор для визначення вітаміну В1 на основі полівінілхлоридної мембрани і відрізняється тим, що як електродоактивну речовину використано нову аналітичну форму - іонний асоціат вітаміну В1 та BiI4-.
ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РИМАНТАДИНУ
2013-03-01
Східноєвропейський (Волинський) національний університет імені Лесі Українки розробив отенціометричний сенсор для визначення римантадину у фармацевтичних препаратах та інших об’єктах на основі полівінілхлоридної мембрани і відрізняється тим, що передбачає використання як електродоактивної речовини іонного асоціату римантадину з протиіоном тетрафенілборату.
Спосіб вилучення германію з мінеральної сировини техногенного походження за допомогою мікроорганизмів
2013-01-12
Університет м. Одеси пропонує спосіб переробки техногенних відходів з метою вилучення з них германію за допомогою енерго- та ресурсозберігаючого біотехнологічного методу. Процес здійснюється при нормальних температурі й тиску, з використанням у якості вилуговуючих мінеральних розчинів, що інтенсифікують активність власної сіркооокиснюючої мікрофлори мінеральної сировини. Процес є простим в апаратурному оформленні та екологічно безпечним.
Технологія розрахунку енергетичної ефективності санації будівель
2013-01-08
Національний університет (Україна) розробів технологію розрахунку енергетичної ефективності санації будівель. Технологія передбачає виконання енергетичного аудиту на об’єктах житлового фонду шляхом виготовлення енергетичних паспортів і паспортів будівель, що є вихідними даними для розробки проекту санації будівель на основі сучасних європейських технологій. Університет шукає партнерів серед комунальних і державних підприємств, ОСББ, житлових кооперативів для впровадження розробки.
Технологія транспортування сипкої харчової сировини під дією вібрації
2012-10-13
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію транспортування сипкої харчової сировини під дією вібрації. Отримана технологія дозволяє спростити конструкцію використовуваного обладнання, зручного для технічного обслуговування і ремонту та збільшити теоретичну продуктивність. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво
Технологія очищення насіння соняшника від домішок
2012-10-01
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію очищення насіння соняшника від домішок. Отримана технологія дозволяє підвищити якісний і планомірний поділ фракцій, а також дбайливе відношення до матеріалу. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво
Технологія вібропереміщення сипких харчових мас для транспортування, розвантаження та завантаження на виробничих площах підприємства
2012-10-01
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію вібропереміщення сипких харчових мас. Отримана технологія дозволяє підвищити продуктивність вібротранспортування із застосуванням більш простих і дешевих горизонтальних коливань, за рахунок зміни конструкції робочої поверхні. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво
Технологія калібрування овочів і фруктів по розмірах на необхідне для будь-якого технологічного процесу переробки число фракцій
2012-10-01
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію калібрування овочів і фруктів по розмірах. Отримана технологія використовує просту та зручну в обслуговуванні і настроюванні машину, яка працює без застосування дорогих редукторів. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво
Технологія отримання якісних макаронних виробів з покращеними харчовими і біологічними властивостями
2012-10-01
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію отримання якісних макаронних виробів з покращеними харчовими і біологічними властивостями. Отримана технологія дозволяє більш якісно перемішувати тісто, мати його високу ефективність вакуумування, а також можливість отримання необхідних параметрів тіста на виході. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво
Технологія виготовлення cпреду з наповнювачем
2012-07-17
Вищий навчальний заклад м.Києва пропонує технологію виготовлення спреду підвищеної харчової і біологічної цінності. Даний ефект досягається за рахунок введення до складу спреду шроту, що залишається від переробки плодів лікарської рослини - розторопши плямистої. Спред збагачується рослинними білками, вуглеводами. вітамінами, мінеральними речовинами і харчовими волокнами. Розробники шукають партнерів для впровадження технології.
Технологічна лінія з застосуванням технології інтенсивного просолення м'яса
2012-07-11
Вищий навчальний заклад м.Києва пропонує створення, відповідно до умов замовника, малогабаритних технологічних ліній високої продуктивності для виготовлення виробів з м'яса та структурованих ковбасних виробів. В технологічних схемах цих ліній застосовується принципово нова конструкція масажера. Розробники шукають замовників, які мають можливість організувати виробництво масажерів і технологічного обладнання.
Технологія виготовлення хліба з суцільнозмеленого зерна пшениці
2012-07-05
Вищий навчальний заклад м.Киева пропонує технологію виготовлення хліба з борошна підвищеної дісперсності "Здоров'я", що отримується з суцільнозмеленого зерна пшениці. На основі визначення хімічного складу і хлібопекарських властивостей цього борошна, а також вивчення фізичних, біохімічних і мікробіологічних процесів при його застосуванні розроблена раціональна технологія виготовлення хліба підвищеної харчової цінності.
Опалубка для зведення куполів
2012-07-02
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує проект принципово нової опалубки, яка дозволяє вирішити деякі технічні труднощі при зведені залізобетонних куполів. Детально показаний устрій опалубки і принцип її роботи на різних стадіях використання. Відбиті універсальність, висока технологічність і основні переваги підйомної опалубки.
Технологія виготовлення хлібо- булочних виробів з використанням глюкозно-фруктозного сиропу.
2012-07-02
Університет м.Києва пропонує удосконалену технологію хлібо-булочних виробів з використанням глюкозно-фруктозного сиропу (ГФС), як цукрозамінника природного походження. Застосування ГФС вітчизняного виробництва науково обгрунтовано і розроблені аспекти його практичного використання у хлібопекарській промисловості. Додається нормативна документація по застосуванню ГФС і внесено доповнення до "Вказівок до рецептур на хлібо-булочні вироби щодо взаємозамінності сировини".
Технологія концентрованих ароматичних екстрактів із рослинної сировини
2012-06-25
Універсітет м.Києва пропонує технологію отримання концентрованих ароматичних екстрактів із пряно-ароматичної сировини та плодово-ягідних соків. Натуральні ароматичні концентрати мають високі органолептичні і фізико-хімічні показникі якості і відрізняються значним вмістом ароматичної основи, що дозволяє зменшити іх витрати при виробництві харчових продуктів порівняно з існуючими аналогами. Розробникі шукають партнерів для впровадження технології.
Технологія забезпечення експлуатаційної надійності будівельних конструкцій резервуарів для нафтопродуктів
2012-06-05
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує нову технологію забезпечення експлуатаційної надійності будівельних конструкцій резервуарів для нафтопродуктів метою розроблення якої є оптимізація процесу обслуговування будівельних конструкції резервуарів для нафтопродуктів шляхом планування експлуатаційних заходів на підставі прогнозування НДС конструкцій.
Технологія створення нових оптимальних типів конструкцій жорсткої ошиновки відкритих розподільчих установок високої напруги
2012-06-05
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує технологію створення нових оптимальних типів конструкцій (або раціоналізація існуючих типів конструкцій) жорсткої ошиновки з умов оптимального використання її форми и параметрів в умовах площадки відкритих розподільчих устроїв з підвищеним класом напруги.
Технологія стерилізації і екстрагування харчових продуктів, медичних препаратів та біологічних об’єктів.
2012-05-31
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію стерилізації і екстрагування харчових продуктів, медичних препаратів та біологічних об’єктів. Отримана технологія дозволяє скоротити час обробки сировини за рахунок збільшеної кількості робочих циклів в камері надвисокого циклу, підвищеної надійності і високого значення робочого тиску. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
Технологія обсмажування зернистих харчових продуктів
2012-05-26
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію обсмажування зернистих харчових продуктів. Отримана технологія дозволяє механізувати ручну працю, підвищити якість готового продукту за рахунок більш інтенсивної і рівномірної теплової обробки, зменшити втрати теплоти в навколишнє середовище. Університет шукає партнерів (промислові підприємства) для спільної подальшої роботи з впровадження технології у виробництво.
Технологія лущення зерна гречихи та проса
2012-05-26
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію лущення зерна гречихи та проса. Отримана технологія дозволяє скоротити тривалість обробки зернової сировини, зменшити питому енергоємність, отримати високу якість продукту. Університет шукає партнерів (промислові підприємства) для спільної подальшої роботи з впровадження технології у виробництво.
Технологія змішування сипучих матеріалів
2012-05-26
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію змішування сипучих матеріалів. Отримана технологія дозволяє зменшити енерговитрати на обертання барабану за рахунок відсутності шнеку, зменшити тривалість процесу змішування. Університет шукає партнерів (промислові підприємства) для спільної подальшої роботи з впровадження технології у виробництво.
Технологія сушіння дрібнокускових харчових продуктів
2012-05-26
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію сушіння дрібнокускових харчових продуктів. Отримана технологія дозволяє прискорити процес сушіння, знизити енерговитрати за рахунок переносу теплоти в продукті як конвекцією так і теплопровідністю від барабана сушильного апарату, конструкція якого спрощує питання монтажу, експлуатації та ремонту. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології.
Технологія отримання альтернативного виду енергії
2012-05-22
Університет міста Києва пропонує технологію отримання альтернативного виду енергії з матеріалу, утилізація якого вимагає додаткових витрат. В основу технології покладені техніко-технологічні рішення організації процесів підготовки, попередньої обробки та високоефективного спільного спалювання відходів переробки рослинної біомаси у суміші з низькоякісним вугіллям. Університет шукає партнерів для реалізації технології.
Легкоплавке скло для товстоплівкових резисторів
2012-05-08
Університет м. Одеси розробив склад легкоплавкого скла для товстоплівкових резисторів. У якості основного склоутворюючого компоненту обрано оксид вісмуту, який надає можливість отримувати більш легкоплавкі стекла з температурою початку розм’якшення 400 – 430о С. Легуючі домішки (SiO2, CdO,ZnO, MgO, B2O3) підібрані таким чином, щоб забезпечити необхідні фізико-технічні характеристики резисторів у складі інтегральних схем та композитних матеріалів.
Пастоподібний припій для паяння електронних компонентів
2012-05-08
Університет м. Одеси розробив склад пастоподібного припою. В запропонованому складі оптимальні кількісні співвідношення активних реагентів – каніфолі та активуючих домішок підібрані таким чином, щоб забезпечити достатню флюсуючу активність (необхідні змочування та розтікання), не збільшуючи корозійної активності пастоподібного припою. Відмивка залишків припою після паяння не потрібна. Флюсуюча активність в процесі зберігання припою не змінюється.
Технологія очищення води і грунту від забруднень нафтою та нафтопродуктами
2012-05-08
Університет м. Одеси розробив спосіб очищення навколишнього середовища від забруднень нафтою та нафтопродуктами. Технологія зоснована на дії бактерій-деструкторів вуглеводнів нафти, що потрапляючи в середовище з нафтопродуктами за короткий термін розкладають її на безпечні речовини, кінцевим продуктом яких є вода і вуглекислий газ. Розробник шукає промислових партнерів для втілення технології у виробництво.
Вібраційні екстрактори для переробки рослинної сировини
2012-04-20
Університет з м.Києва пропонує технологію періодичного та безперервного екстрагування рослинної сировини, що характеризується високою швидкістю процесу за рахунок використання віброекстракторів з новим принципом протитечійного розділення фаз.
Технологія посилення вузла обпирання стійки
2012-04-06
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує технологію посилення вузла обпирання стійки за допомогою якої можливо здійснити посилення вузла обпирання стійки, що піддається впливу значного перекидаючого навантаження, бази і анкерних болтів, що мають корозійні ушкодження, а також руйнування верхньої частини оголовка фундаменту.
Технологія обліку та управління земельними ресурсами регіону.
2012-04-03
Національний університет (Україна) розробив технологію обліку та управління земельними ресурсами регіону, яка впроваджена в області. Створено технологію обліку та управління земельними ресурсами, яка враховує всі параметри ділянки, починаючи від координат, оцінки якості угідь до встановлення правомірності володіння/користування і руху цих прав. Передбачений широкий вибір форм облікової та аналітичної звітності, експорт-імпорт інформації до інших систем.
Причіп - самоскид моделі ПС-13.10,5 на базі агрегатів КрАЗ-6510-030
2012-03-29
Вищий навчальний заклад Донецької області пропонує технічний проект причепа - самоскида моделі ПС-13.10,5 з використанням вузлів та деталей ходової частини та установки самоскидної від автомобіля - самоскида КрАЗ-6510-030, що підвищує рівень уніфікації виробу та здешевлює його виробництво.
Електродіалізатор
2012-03-27
Університет м.Києва пропонує нову конструкцію електродіалізатора для знесолення рідких харчових середовищ (молочної сироватки, виноматеріалів тощо), в яких підвищений вміст солей жорсткості. Застосування запропонованої конструкції електродіалізатора дозволяє уникнути відкладень на поверхні іоннообмінних мембран, що підвищує надійність та довготривалість роботи установки.
Системи очищення природних та стічних вод у біоконвекторах
2012-03-26
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує технологію нової системи очищення природних та стічних вод у біоконвекторах.
Система складається з двох типів споруд – блоку для попереднього очищення природних вод, які встановлюють на водопровідних станціях для покращення роботи очисних споруд від органічних речовин, сполук азоту, заліза, та модульної установки для очищення побутових стічних вод, яка дозволяє покращити екологічний стан середовища та одержати екологічно чисті добрива.
Лазерна приставка до оптичних приладів
2012-03-16
Вищий навчальний заклад Донецької області пропонує малогабаритну універсальну насадку, що може кріпитися на окулярній частині практично всіх теодолітів, нівелірів і приладів вертикального проектування, що випускаються в країнах СНД і за кордоном.
Приєднання до насадки малогабаритного лазерного випромінювача від указівки з напівпровідниковим лазером перетворює звичайні оптичні прилади в лазерні.
Методика оцінки соціального розвитку трудового колективу будівельного підприємства
2012-03-15
Вищий навчальний заклад Донецької області пропонує методику оцінки соціального розвитку трудового колективу будівельного підприємства.
Методика передбачає оцінку соціального розвитку трудового колективу будівельних підприємств на основі формування інтегрального показника, результати використання якого сприятимуть підвищенню продуктивності праці працівників будівельних підприємств.
Заявник шукає будівельні підприємства, зацікавлені в оцінці соціального розвитку трудового колективу.
Технологія отримання композиційних матеріалів з твердих побутових відходів (ТПВ)
2012-03-15
Вищий учбовий заклад Донецької області пропонує технологію, що дозволяє утилізувати до 70 % твердих побутових відходів, понизити навантаження на заповнення полігонів цієї частини ТБО, понизити екологічне навантаження на населені пункти.
Окрім цього з твердих фракцій ТБО за цією технологією, виходять композиційні матеріали (КМ), що мають достатні физико-механічні властивості для використання композиційних матеріалів у будівництві та інших сферах.
Технологія харчових натуральних ароматизаторів із ефірих олій
2012-03-12
Університет міста Київа пропонує технологію отримання натуральних ароматизаторів на основі ефірних олій. Натуральні ароматизатори відрізняються високими органолептичними і фізико-хімічними показниками якості та значним вмістом ароматичної основи, що дозволяє
до 100 разів зменшити їх кількість у порівнянні з традиційними ароматизаторами, які застосовуються при виробництві харчових продуктів. Автори шукають партнерів.
Програмний комплекс з оптимізації виробничо-технологічних процесів виготовлення конкурентноздатної радіоелектронної апаратури
2012-02-22
Науковці університету Львова розробили програмний комплекс оптимізації параметрів технологічних процесів проектування та виготовлення електронних пристроїв з високими техніко-економічними показниками.

Необхідні інвестори та партнери, які займаються виробництвом радіоелектронних апаратів та їх компонентів і/або зацікавлені у оптимізації роботи технологічних ліній.
Технологія виготовлення желейного мармеладу дієтично-функціонального призначення
2012-02-16
Університет м.Києва пропонує технологію виготовлення нового виду желейного мармеладу на пектині та каррагенані дієтичному з використанням фруктози та пребіотика лактитолу, а також збагаченого солями калію, кальцію та вітаміном С. Мармелад має диєтичну спрямованість та рекомендується для вживання хворим на цукровий діабет. Розробник шукає партнерів для впровадження технології.
Технологія отримання замороженої молочно-білкової маси.
2012-02-14
Університет м.Києва пропонує технологію замороженої молочно-білкової основи для напівфабрикатів, яка має підвищену харчову цінність за рахунок введення функціонально технологічних інгредієнтів, які проявляють високі вологозвязуючі властивості і дають можливість суттєво знизити втрати цінної сировини при дефростації. Розробники шукають партнерів для впровадження технологій.
Технології ферментованих напоїв на основі меду.
2012-02-14
Університет м.Києва пропонує технологію трьох груп медових ферментованих напоїв: безалкогольних, слабоалкогольних та алкогольних. Використання меду як основної сировини обумовлює високі споживчі характеристики продукції. Якісний склад напоїв дозволяє поповнити організм людини дефіцитними біологічно активними речовинами.
Розробники шукають партнерів для впровадження технологій.
Нові види продуктів харчування підвищеної біологічної цінності
2012-02-10
Університет м.Києва пропонує нові види продуктів харчування збагачених біологічно-активними компонентами - борошном пророщених злаків (пшениці, ячменю, вівса, жита, кукурудзи). Застосування борошна можливе при виробництві кондитерських виробів, мясних і молочних продуктів, сухих сніданків, продуктів екструзійних технологій тощо. Розробники шукають партнерів зацікавлених у виробництві продуктів з біологічно-диєтичними властивостями.
Технологія оцінки залишкового ресурса високонавантажених елементів енергетичного устаткування
2012-02-09
Універсітет міста Київа пропонує експериментально-розрахункову технологію прогнозування залишкового ресурсу високонавантажених (силове,теплове, корозійне навантаження тощо) елементів енергетичного устаткування. Технологія дозволяе оцінювати стан ресурсу відповідальних елементів конструкціі енергетичного устаткування різноманітного призначення і можливість його подальшої експлуатації. Автори мають багаторічний досвід роботи і шукають партнерів для впровадження технології.
Технологія використання контурів замкненого енергокористування в харчовій промисловості
2012-02-09
Універсітет з міста Києва пропонує для застосування технологію заощадження енергоресурсів в харчовій промисловості. Технологія базується на методах ефективного використання вторинних енергетичних ресурсів матеріальних потоків за рахунок максимального збереження енергетичного потенціалу сировини і мінімальних енергетичних витрат зовнішніх джерел. Розробникі мають багаторічний досвід в даній галузі і шукають партнерів для ії впровадження.
Програмне забезпечення структур систем управління біотехнологічними комплексами в класі організаційно-технологічних систем
2012-02-08
Університет в м.Києві пропонує інформаційне, програмне , технічне забезпечення систем уравління біотехнологічними комплексами. Задачі управління вирішуються на основі формалізованих та якісних моделей обєктів управління та забезпечуються застосуванням - Computer Integrated Manufacturing та Manufacturing Execution System, що відповідає світовому науково-технічному рівню. Автори шукають партнерів для співпраці з метою реалізації розробки.
Біотехнологія очищення стічних вод харчових підприємств
2012-02-08
Університет м.Київа розробив технологію застосування способу очистки стічних вод, заснований на використанні імобілізованої мікрофлори та електричного струму малої потужності. Технологія рекомендується підприємствам, що працюють з органічною сировиною та не мають власних ефективних очисисних споруд і скидають забруднені стічні води у міську систему каналізації чи відкриті водойми. Автори шукають партнерів у різних галузях промисловості для співпраці з метою реалізації біотехнології.
Енергозаощаджуюча технологія транспортування сипучих продуктів
2012-02-07
Університет міста Києва є пропонує для застосування технологію транспортування сипучих речовин, яка має перевагу над існуючими за рахунок суттєвого зменшення енерговитрат та збільшення відстані переміщення речовини. Автори шукають партнерів у різних галузях промисловості, де застосовуються пневмо- та аерозоль транспортні системи для співпраці з метою впровадження технології.
Екологічна технологія отримання етилового спирту (етанолу) з відходів цукрового виробництва
2012-02-06
Університет з м.Києва , що спеціалізується області технологій та технологічного обладнання для харчової промисловості, розробив технологію отримання етанолу з відходів цукрового виробництва (меляси), яка дозволяє збільшити вихід продукту та забезпечує зменшення викидів двоокису вуглецю в атмосферу у 3-4 рази. Університет шукає промислових партнерів для співпраці з метою реалізації технології.
Клейова суміш на основі відходів поліакрилонітрилу
2012-01-23
Фахівці з органічної та біологічної хімії українського університету пропонують проект технологічного процесу деструкції відходів поліакрилонітрилу і технології виробництва клейової суміші на його основі. Клейова суміш призначена для харчової промисловості (наклеювання етикеток на високошвидкісних етикеточних машинах) та може застосовуватися для склеювання силікатного скла, полімерів, пластмас, деревини, картону, паперу, шкіри. Необхідні партнери для організації виробництва.
Спосіб будівництва міських «вертикальних» Гаражів.
2012-01-14
Конструктор з Києва пропонує технологію будівництва багатофункціональних Макро-гаражних споруд, головним призначенням яких буде паркування в них автомобілів і вирішення проблеми нестачі офісів. Основною перевагою даної технології є відсутність необхідності в значній земельної площі для будівництва даної споруди.
Автор шукає зацікавлені особи, компанії, для покупки виняткових прав на дану розробку.
Пристрій-акваланг, здатний виробляти повітря з води і під водою.
2012-01-13
Конструктор з Києва пропонує ноу-хау пристрою, який здатний виробляти повітря з води і під водою, головним призначенням якого буде використання в якості водолазного та рятувального обладнання. Основною перевагою даного ноу-хау є відсутність необхідності аквалангіста у спливанні на поверхню для підзарядки повітрям.
Автор шукає зацікавлені особи, компанії, для купівлі даного ноу-хау.
Спосіб сушіння деревини.
2012-01-13
Конструктор з Києва пропонує спосіб сушіння деревини природним, прискореним методом. Основною перевагою даного ноу-хау є відсутність витрат палива та електроенергії при сушінні.
Автор шукає зацікавлені особи, компанії, у покупці даного ноу-хау.
Спосіб одержання білково-рослинної основи для збитих солодких страв.
2011-11-29
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував спосіб одержання білково-рослинної основи для збитих солодких страв. Отримана основа має високу та стабільну піноутворюючу здатність, що дає можливість суттєво знизити собівартість готових страв. Університет шукає партнерів для спільної подальшої роботи з впровадження технології у виробництво.
Спосіб виробництва паштету пребіотичної дії з використанням суміші порошків кореня цикорію та топінамбуру.
2011-11-29
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував спосіб виробництва паштету пребіотичної дії з використанням суміші порошків кореня цикорію та топінамбуру, яка може бути використана для розширення асортименту паштетів. Отриманий продукт має багатофункціональне призначення, так як на його основі можливо отримати широкий асортимент страв. Університет шукає партнерів для подальшої роботи з впровадження способу у виробництво.
Спосіб отримання сухої суміші для збитих солодких страв та виробів.
2011-11-29
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував спосіб отримання сухої суміші для збитих солодких страв. Отримана суха суміш має багатофункціональне призначення, так як на її основі після гідратації рідиною та додавання інших компонентів можливо отримувати широкий асортимент страв за здешевленою технологією. Університет шукає партнерів для спільної подальшої роботи з впровадження технології у виробництво.
Обробка шламу гальванічних відходів для регенерації травильної кислоти та виробництва нанорозмірних часток оксиду заліза
2011-11-20
Ізраїльським підприємством розроблена нова, економічно ефективна, технологія обробки гальванічних відходів. Отримана продукція може бути використана для виробництва лаків, фарб, косметики тощо. Виробнику пігментів на території України буде надана ліцензія.
Електронно - комп’ютерний комплекс дистанційного геодезичного контролю технологічних направляючих
2011-11-18
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує технологію розробки комплексів моніторингу складних та унікальних споруд, а саме електронно - комп’ютерний комплекс дистанційного геодезичного контролю технологічних направляючих з метою проведення геодезичного контролю за деформаціями мостових кранів та підкранових колій. Використання даного комплексу дозволить без зупинки виробництва оперативно отримувати інформацію на комп’ютері про деформації будівельних конструкцій.
Технологія утилізації відходів свинцево-кислотних акумуляторів
2011-11-18
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує проект технології утилізації відходів свинцево-кислотних акумуляторів. Технологія дозволяє зменшити негативний вплив на навколишнє природне середовище і витягти цінні компоненти з даного виду відходів. Розробники шукають інвесторів для випробувань нових застосувань та подальшої розробки технології
Інтенсивна технологія відтворення свиней в умовах племінних господарств
2011-11-16
Цілеспрямоване та інтенсивне вирощування племінних свинок і кнурців. Оцінка розвитку та племінної якості їх. Технологія одержання, оцінки і зберігання сперми кнурів. Технологія штучного осіменіння свиноматок. Стимуляція та синхронізація статевої функції у ремонтних свинок. Стимуляція статевої охоти у основних свиноматок. Автори шукають партнерів для співпраці та впровадження цієї технології.
Розробка технології отримання рідких та порошкоподібних мікромінеральних добавок для сільськогосподарських тварин і птиці методом гідроелектроіскрових розрядів
2011-11-09
Дослідниками Миколаївського аграрного університету розробляється принципово нова технологія отримання безпечних мікромінеральних добавок для годівлі тварин (на 50% вище ніж при використанні неорганічних солей мікроелементів), на основі використання методу гідроіскрових розрядів в рідких середовищах. Автори шукають партнерів для співпраці, здатних інвестувати фінансові кошти в цей продукт.
Технологія для виділення насіння солодкого та гострого перцю
2011-11-09
Дослідниками Миколаївського аграрного університету розроблено технологію для виділення насіння солодкого та гострого перцю, яка може бути використана для виділення насіння й інших овоче-баштанних культур, переробка яких на харчові цілі здійснюється в фазі біологічної зрілості. Автори шукають партнерів серед підприємств агропромислової галузі для співпраці по виробництву технологічного обладнання.
Технологічна пропозиція технології біологічно-активної підкормки для бджіл
2011-11-09
Дослідниками Миколаївського аграрного університету розроблено біологічно-активну підкормку для бджіл. Використання даної підкормки дозволяє швидко нарощувати сильні сім’ї у весняний період і сприяє зберіганню бджолиних сімей взимку за рахунок поповнення білкового дефіциту в організмі бджіл. Автори шукають партнерів для співпраці.
Спосіб розвантаження пасажиропотоків міського та міжміського сполучення
2011-11-06
Український винахідник з Черкаської області розробив технологічне рішення, що дозволяє здійснювати перевезення пасажирів на місцевих та магістральних напрямках дирижаблем з крейсерською швидкістю 140-200 км/год, що є вільним сегментом швидкості на ринку перевезень. Це досягається за рахунок особливостей конструкції оболонки апарату. Винахідник шукає партнера, для спільного патентування та реалізації розробки.
Технологія термолюмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання із широким діапазоном реєстрації поглинутої дози
2011-10-28
Університет Львова розробив технологію дозиметрії на основі нових термолюмінесцентних детекторів (ТЛД), що призначені для реєстрації поглинутої дози іонізуючого випромінювання у широкому інтервалі значень, який включає область малих, середніх та високих доз опромінення. Детектори не мають аналогів в Україні та за кордоном.
Необхідні інвестори та партнери для проведення повного комплексу метрологічних випробувань, організації спільного виробництва та реалізації детекторів та дозиметричних систем
Спосіб отримання багатофункціональної сухої суміші для виробництва страв пребіотичної дії з яєць.
2011-10-21
Університет в Донецькій області запропонував спосіб отримання багатофункціональної сухої суміші для виробництва страв пребіотичної дії з яєць, на основі якої, шляхом гідратації рідиною можливо отримувати широкий асортимент страв та виробів за здешевленою технологією, а саме омлети, молочно-яєчні коктейлі, яєчні пудинги, бісквітний напівфабрикат тощо. Університет шукає партнерів (підприємства харчової промисловості) для спільної роботи з впровадження способу у виробництво.
Технологія композиції виготовлення пудингів.
2011-10-21
Університет в Донецькій області запропонував технологію композиції виготовлення пудингів, яка поліпшить функціональний стан шлунково-кишкового тракту, сприяє вираженому антиоксидантному ефекту, має нейтральний смак, дає змогу розробити широкий асортимент десертів з різними рослинними добавками, значно зменшує тривалість виготовлення десертів. Університет шукає партнерів (підприємства харчової промисловості) для спільної подальшої роботи з впровадження технології у виробництво.
Спосіб виробництва продукту з сиру кисломолочного пребіотичної дії з начинкою.
2011-10-21
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував спосіб виробництва продукту з сиру кисломолочного пребіотичної дії з начинкою. Використання запропонованого способу надає можливість отримати продукт багатофункціонального призначення, на основі якого можна отримати широкий асортимент страв та виробів пребіотичної дії. Університет шукає партнерів (харчові підприємства) для спільної роботи по впровадженню способу у виробництво.
Програмно-апаратний комплекс віддаленого моніторингу і контролю параметрів середовища, та електрообладнання жилих, та виробничих приміщень.
2011-10-17
Спеціалістами Черкаської обласної громадської організації розроблено програмно-апаратний комплекс для віддаленого моніторингу і контролю параметрів середовища, та електричного обладнання в жилих, та виробничих приміщеннях. Комплекс дозволяє здійснювати автоматизований активний контроль параметрів середовища (температура, вологість, освітленість тощо), стан електрообладнання на віддалі, за допомогою персонального комп’ютера, мобільного телефону використовуючи бездротові засоби зв’язку.
Багатофункціональний теплогенерируючий агрегат-гомогенізатор
2011-10-13
Сумським державним університетом разроблен багатофункціональний теплогенеруючий агрегат-гомогенізатор (ТГА) , в якому одночасно реалізується декілька процесів:
• тонке гідродинамічне подрібнення твердих включень робочого середовища;
• інтенсивне гідродинамічне перемішування робочого середовища з високим ступенем гомогенізації;
• перекачування робочого середовища через проточну частину агрегату;
• гідродинамічний розігрів робочого середовища
Автори шукають партнерів для реалізації ТГА.
Технологія полікритеріальної діагностики діяльності промислових підприємств
2011-10-12
Університет Львова пропонує технологію полікритеріальної діагностики діяльності промислових підприємств, яка створює можливості для здійснення комплексної діагностики різних сфер функціонування промислових підприємств (видів діяльності, фінансового стану, конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, загрози банкрутства тощо).
Для таких підприємств пропонуються послуги з впровадження діагностичних систем та технологій, здійснення на замовлення діагностики різних сфер та видів діяльності
Автономний завод з комплексної переробки твердих побутових відходів
2011-10-12
Українська компанія розробила технологію, виконує дослідження, розрахунки бізнес-планів, проектування, виготовлення, монтаж і пусконалагоджувальні роботи обладнання, будівельно- монтажні роботи, навчання обслуговуючого персоналу, введення підприємств комплексної переробки твердих побутових відходів (ТПВ) в експлуатацію і надалі обслуговування цих об'єктів.
Опалубка для зведення великопролітних куполів.
2011-10-12
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує проект принципово нової опалубки, яка дозволяє вирішити деякі технічні труднощі при зведені залізобетонних куполів, її детальне улаштування і принцип роботи на різних стадіях використання. Пропонуєма опалубка характеризується універсальністю, високою технологічністю, має явні переваги перед аналогічною пневматичною.
Технологія отримання литої асфальтополімерсіркобетонної суміші для ремонту покриттів нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг
2011-10-12
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує технологію отримання складів литої асфальтополімерсіркобетонної суміші для ремонту покриттів нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг. Використання литих асфальтополімерсіркобетонних сумішей дозволить знизити енергоємність виробництва, покращити мікроструктуру асфальтобетону, розширити температурні зони пружнов’язкопластичного стану і знизити інтенсивність старіння покриття, підвищити деформаційно-міцні характеристики.
Високоефективний топковий пристрой для зерносушарок
2011-10-11
Сумським державним універсітетом розроблена технологія реконструкції зерносушарки А1-ДСП-50, основою якої являється топковий пристрій, де при згоранні в ньому газу забезпечується суттєве підвищення коефіцієнта корисної дії тепловикористання.Використання разробки дає можливость комбінатам хлібопродуктів сутьєво економить кошти на енергоносії в процесі сушіння зерна.
Технологія контролю параметрів магнітом’яких матеріалів
2011-10-10
Університет Львова (Україна) розробив технологію, яка включає новий високочутливий спосіб визначення намагніченості насичення та параметрів магнітної анізотропії магнітом’яких плівок та спеціалізоване обладнання для його виконання і може бути застосована у галузі мікро- та наноелектроніки для неруйнівного контролю зразків з малим магнітним моментом та слабкою магнітною анізотропією. Потрібні партнери для завершення розробки, патентування, виробництва та реалізації вимірювального обладнання.
Технологія розділення рідких харчових продуктів та матеріалів від домішок.
2011-09-23
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію розділення рідких харчових продуктів та матеріалів від домішок. Використання вібруючої технології дозволить знизити витрати флокулянта, інтенсифікувати процес флокуляції та збільшити ступінь очищення рідких харчових продуктів від домішок. Університет шукає партнерів (промислові організації) для спільної роботи по впровадженню технології у виробництво.
Технологія обробки рідких харчових продуктів та матеріалів флокулянтом з метою очищення їх від домішок
2011-09-23
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію обробки рідких харчових продуктів та матеріалів флокулянтом. Використання технології дозволить суттєво збільшити ступінь очищення рідких харчових продуктів від домішок, а також зменшити залишкову концентрацію флокулянта в рідині, що освітляється. Університет шукає партнерів (промислові організації) для спільної роботи по впровадженню технології у виробництво
Технологія гідрорізання харчових матеріалів з метою надання заданих форм, розмірів і якості поверхні
2011-09-23
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію гідрорізання харчових матеріалів. Використання технології дозволить знизити металоємність конструкції пристрою для гідрорізання, знизити оптову вартість, спростити та знизити трудо- та енергоємність процесу розрізування харчових матеріалів. Університет шукає партнерів (промислові організації) для спільної роботи по впровадженню технології у виробництво.
Керамічна заготовка з нанодисперсного діоксиду цирконію для зубного протезування
2011-09-13
Підприємство Донецького регіону України розробило технологію виготовлення "м'яких" керамічних заготовок з нанодисперсних порошків тетрагонального діоксиду цирконію для виточування зубних протезів за допомогою програмних систем механічної обробки (імпортозамінних продукт). Розробники шукають інвестора для розширення виробництва.
Технологія порціонного дозування сипучих тіл для підприємств хімічної та харчової промисловості
2011-08-23
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію порціонного дозування сипучих тіл для підприємств хімічної та харчової промисловості. Використання технології дозволить підвищити точність дозування. Університет шукає партнерів (промислові організації) для спільної роботи по впровадженню технології у виробництво.
Технологія зниження динамічних навантажень на підшипниковий вузол й підвищення надійності овочерізальних машин підприємств харчування.
2011-08-16
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію зниження динамічних навантажень на підшипниковий вузол й підвищення надійності овочерізальних машин підприємств харчування. Використання технології дозволить виключити перекіс робочого органу овочерізальних машин, що серійно випускаються. Університет шукає партнерів (промислові організації) для спільної роботи по впровадженню технології у виробництво.
Технологія збільшення надійності та довговічності овочерізальних машин підприємств харчування.
2011-08-16
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію збільшення надійності та довговічності овочерізальних машин підприємств харчування, які використовуються для нарізки сирих овочів. Використання технології дозволить збільшити надійність та довговічність овочерізальних машин, що серійно випускаються. Університет шукає партнерів (промислові організації) для спільної роботи по впровадженню технології у виробництво.
Технологія зниження випромінюваного рівня шуму і вібрації, що виникають при очищенні продукту у робочій камері картоплечисток періодичної дії.
2011-08-12
Університет в Донецькій області, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував технологію зниження випромінюваного рівня шуму і вібрації в робочій камері картоплечисток періодичної дії, що використовуються для очистки сирих овочів. Використання даної технології дозволить знизити величину рівня шуму і вібрації, які виникають при робочих режимах. Університет шукає партнерів (промислові організації) для спільної роботи по впровадженню технології у виробництво.
Аксіально-поршнева машина. Аксіально-поршневий двигун.
2011-07-21
Інженер з західної України пропонує ряд варіантів аксіально-поршневої машини, створених на базі відомих схем та пакету нових технічних рішень, спрямованих зокрема на збільшення навантажувальної здатності силового механізму машини, підвищення надійності та довговічності шарнірних з’єднань. Інші рішення стосуються механізму синхронізації та системи управління термодинамічним процесом (для ДВЗ) та вдосконалення газорозподільної системи машини. Автор шукає партнерів для технічної кооперації.
Технологія одержання екологічно чистого сорбенту для збору нафти та нафтопродуктів з поверхні водоймищ та ґрунту та розробка пристрою для виробництва, розпилення та збору сорбенту в польових умовах
2011-07-06
Вищий навчальний заклад (Україна) пропонує безвідходну технологію очищення грунтів і водної поверхні від нафти та нафтопродуктів, що базується на використанні препарату, одержаного з природного окисленого графіту. Ця технологія характеризується високим ступенем очищення поверхонь від забруднень; простотою розподілення препарату; високою здатністю до поглинання нафти та нафтопродуктів; екологічною чистотою; високою гідрофобністю. Заклад шукає інвесторів та партнерів.
Спосіб отримання рутину з вегетативної маси гречки
2011-07-06
Вищий навчальний заклад з м. Києва (Україна) пропонує спосіб отримання рутину з вегетативної маси гречки, який може бути використаний у фармацевтичній промисловості для виготовлення медичних препаратів з Р-вітамінною активністю. Спосіб забезпечує високий вихід рутину з сировини, екологічно та пожежобезпечний.
Організація шукає інвесторів і партнерів для організації спільного виробництва і реалізації рутину.
Технологія одержання імуногену з мікобактерій туберкульозу (BCG)
2011-07-05
Вищий навчальний заклад з м. Києва (Україна) пропонує проект одержання імуногену з мікобактерій туберкульозу (BCG). Імуноген призначений для одержання поліклональних антисироваток з високими титрами антитіл і може бути використаним для лабораторної діагностики туберкульозу. По своїй ефективності зменшує витрати часу в 2-20 разів і безпечний у використанні, у порівнянні з аналогами. Організація шукає інвесторів для продовження науково-дослідної роботи
Методика управління підприємницькими ризиками
2011-07-05
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропанує методика управління підприємницькими ризиками. Автори шукають партнерів для впровадження технології.
Технологія буріння свердловин електробуром без колони бурильних труб
2011-06-29
Фахівцями провідного київського заводу в галузі реле і автоматики розроблена технологія буріння свердловин на нафту, газ та інших корисних копалин електробуром без колони бурильних труб, що дозволяє спростити конструкцію бурової установки, а також скоротити час та енерговитрати на спускопідйомні операції під час буріння. Необхідне додаткове фінансування на створення і випробування діючих зразків.
Інтернет-платформа з сервісами прямого (без посередників) і моментального кредитування приватних осіб
2011-06-22
Київська компанія, що спеціалізується на розробці сервісів електронних платіжних систем, має діючий сервіс кредитування приватних осіб, що пройшов тестові випробування протягом декількох місяців. Інтернет-платформа має інтегрований додаток в найбільшу соціальну мережу і підключену систему електронних платежів, схвалену Національним банком України. Для виведення сервісу на ринок компанія планує залучити інвестиції і пропонує частку в проекті.
Спосіб підвищення нафтовилучення з поровое-тріщинних порід-колекторів з літогенної тріщинуватістю
2011-06-22
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу розробив спосіб підвищення нафтовилучення з поровое-тріщинних порід-колекторів з літогенної тріщинуватістю.
Запропоновану технологію рекомендовано для застосування у напрямку «Розробка та експлуатація нафтогазових родовищ».
Автор шукає інвесторів і партнерів для співробітництва (адаптація до вимог споживача і можливість адаптації технології до нових матеріалів).
Технологія обробки неоднорідних за проникністю продуктивних нафтоносних пластів
2011-06-22
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу розробив технологію обробки неоднорідних за проникністю продуктивних нафтоносних пластів.
Запропоновану технологію рекомендовано для застосування у напрямку «Розробка та експлуатація нафтогазових родовищ».
Автор шукає інвесторів і партнерів для співробітництва (адаптація до вимог споживача і можливість адаптації технології до нових матеріалів).
Неруйнівний контроль фізико-механічних властивостей металоконструкцій
2011-06-22
ІФНТУНГ розробив технологію неруйнівного контролю фізико-механічних властивостей металоконструкцій, яка полягає в комплексному обліку декількох фізичних параметрів неруйнівними методами та отриманні залежності між цими параметрами і дійсними значеннями ФМХ металоконструкцій
Технологія рекомендована для застосування в галузі розробки та експлуатації нафтогазових родовищ, транспорту і зберігання нафти і газу.
Автори шукають інвесторів та партнерів для співпраці.
Технологія використання азоту в якості буферного газу ПСГ
2011-06-22
Івано-Франківський національний технічний університет розробив технологію використання азоту в якості буферного газу ПСГ. Технологія відноситься до системи підземного зберігання газу і полягає у нагнітанні атмосферного азоту у покладах ПСГ з метою заміщення частини буферного газу.
Пропонована технологія рекомендована для використання при транспорті та зберіганні нафти і газу.
Автори шукають інвесторів та партнерів для співробітництва.
Контроль та прогнозування параметрів технологічного процесу хіміко-термічної обробки сталей і сплавів
2011-06-17
Розробка дозволяє визначати товщину дифузійного шару сталей і сплавів та концентрацію в ньому насичуючого елемента безпосередньо в процесі хіміко-термічної обробки. Спосіб може бути використаний для контролю і прогнозування процесів цементації, азотування, нітроцементації тощо. Університет шукає інвесторів і партнерів серед підприємств машинобудування, авіабудування, суднобудування для впровадження розробки.
Технологія отримання квазікристалічного покриття за допомогою лазерного легування алюмінієвих сплавів
2011-06-16
Технологія отримання квазікристалічного покриття в умовах надвисоких швидкостей охолодження розплаву, які досягаються під час лазерного легування, в поверхневих шарах алюмінієвих сплавів товщиною 50 – 200 мкм дозволяє одержати складну багатофазну гетерогенну структуру, що вміщує квазікристалічні фази. Cереднє значення мікротвердості в зоні лазерного легування в десятки разів перевищує мікротвердість вихідного сплаву, а висока адгезія забезпечує підвищену зносостійкість.
Методика оцінки інтелектуального потенціалу регіону
2011-05-25
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує методику оцінки інтелектуального потенціалу регіону. Методика побудована з урахуванням кількісних та якісних факторів. Автори шукає замовників – представників місцевих та регіональних органів влади, зацікавлених в проведенні діагностики та моніторингу інтелектуального потенціалу регіонів.
Методика оцінки ефективності інвестицій у житлово-комунальному господарстві
2011-05-25
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує методику оцінки ефективності інвестицій в житлово-комунальне господарство. Методика дозволяє визначити ефективність реалізації інвестиційних проектів з урахуванням інтересів підприємства-реципієнта, інвестора та територіальної громади. Автори методики пропонують керівникам комунальних підприємств та місцевим органам влади надати послуги в оцінці ефективності інвестицій в об’єкти житлово-комунального господарства.
Лампа світлодіодна комбінована
2011-05-25
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує проект організації дослідного виробництва ламп світлодіодних комбінованих, що призначені для освітлення об’єктів, в яких нормативними документами встановлені порівняно низькі рівні освітленості за відсутності вимог до якості перенесення кольорів або невисокому рівні цих вимог. Організація шукає інвесторів і партнерів для організації спільного виробництва і реалізації ламп світлодіодних комбінованих.
Пристрій, який дозволяє будівництво будівель і споруд на деформуючих основах
2011-05-25
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує пристрій, за допомогою якого можна вирішити питання будівництва будівель та споруд на деформуючих основах. Цей пристрій автоматично спрацьовує при деформації основи і забезпечує збереження проектної позначки захищуванних конструкцій.
Автори винаходу шукають інвесторів і партнерів для організації виробництва і реалізації пристрою.
Технологія нейтралізації токсичних сполук у відпрацьованих газах двигуна внутрішнього згорання
2011-05-23
Приватне підприємство з м. Черкаси розробило технологію електрокаталітичної нейтралізації токсичних сполук у відпрацьованих газах двигуна внутрішнього згорання, яка дозволяє знизити рівню токсичності викидів автомобільного транспорту. Автори шукають інвесторів та партнерів для створення спільного виробництва.
Технологія переробки рапсового масла в біопаливо
2011-05-23
Приватне підприємство з м. Черкаси розробило технологію переробки рапсового масла з метиловим або етиловим спиртом в біопаливо. Технологія може бути використана при переробці сільськогосподарської продукції, відходів масла харчової промисловості, мереж їдалень, кафе, ресторанів. Використання технології збільшує інтенсифікацію процесу синтезу біодизелю що призводить до 15-17% зниження його вартості. Автори шукають інвесторів та партнерів для створення спільного виробництва.
Технологія виготовлення інтеркаляційного редокс акумулятора
2011-05-19
Університет Львова пропонує оптимальну технологію виготовлення інтеркаляційного редокс акумулятора, що відноситься до конденсаторів з подвійним електричним шаром. Технологія не передбачає особливі вимоги до техніки безпеки, охорони праці та не буде завдавати шкоди довкіллю, та не потребує використання дорогих і токсичних матеріалів.

Даний пристрій може бути використаний в різноманітних галузях електроніки і електротехніки.

Організація шукає інвесторів і партнерів для співпраці.
Технологія виготовлення композитів на основі сполук, що не мають спільного розчинника
2011-05-17
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує технологію виготовлення композитів на основі молекулярних сполук, що не мають спільного розчинника, які можуть бути використані для виготовлення елементів функціональних середовищ наноелектроніки, оптоелектроніки, альтернативних джерел енергії та фармацевтики. Перевагами технології є універсальність, використання широкого набору органічних молекулярних сполук. Організація шукає інвесторів і партнерів.
Технологія формування системи управління маркетинговою діяльністю підприємства
2011-05-17
Вищий навчальний заклад в м. Києві пропонує технологію формування системи управління маркетинговою діяльністю підприємства. У запропонованій технології структурується маркетингова діяльність на стратегічному та тактичному рівнях, впроваджуються системні маркетингові інструменти для досягнення ринкових цілей та підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства.
Організація шукає партнерів для реалізації спільних комерційних консалтингових та тренінгових проектів.
Технологія маркетингового дослідження споживчих мотивацій та ринкової поведінки на українському ринку високотехнологічних продуктів
2011-05-17
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує методику проведення маркетингового дослідження мотивацій та ринкової поведінки споживачів на ринках високотехнологічних продуктів. Використання технології дає змогу отримати первинну інформацію на основі якої розробляються ринкові стратегії компанії, що сприяють підвищенню її конкурентоспроможності та збільшенню ринкової частки. Автори шукають партнерів для надання маркетингових та консалтингових послуг.
Технологія аналізу, оцінки та моделювання банківських ризиків
2011-05-17
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропанує скорингову технологію для аналізу, оцінки та моделювання ризику кредитування фізичних осіб. Розроблена технологія має переваги через адаптованість до специфічних особливостей українського ринку роздрібного кредитування та простоті використання. Автори шукають партнерів для впровадження скорингових технологій у конкретних фінансових установах.
Створення комплексу прогнозування макроекономічних показників України в умовах економічної кризи
2011-05-17
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує розробку технології комп’ютерного прогнозування параметрів роботи підприємств в залежності від макроекономічних факторів. Розроблений програмно-технічний комплекс прогнозування має переваги у простоті використання, безпроблемному встановленні на більшості комп’ютерів, легкій адаптації до конкретних потреб підприємства. Автори шукають партнерів виготовлення та встановлення комплексів на конкретні підприємства.
Технологія створення нановпорядкованих планарних темплатів
2011-05-17
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує технологію створення наноматеріалів за допомогою темплатів, які формують структури з заданим типом упорядкування елементів, і може бути використана у наноелектроніці, оптоелектроніці, альтернативних джерелах енергії. Технологія дозволяє створювати на стандартному обладнанні темплати з адаптованими характеристиками, вона є ефективною та екологічно чистою. Організація шукає інвесторів і партнерів.
Технології виготовлення флюсів, пастоподібних припоїв для лудіння, паяння і склади для захисту розплаву припою від окиснення
2011-05-11
Провідний університет півдня України, розробив технології виготовлення нових флюсів, паст для лудіння і паяння, а також склади для захисту розплаву припою від окиснення, що можуть застосовуватись в радіоелектронній та приладобудівній промисловості. Матеріали, що використовуються у цих технологіях, характеризуються низькою корозійною активністю, не знижують опір ізоляції і не потребують відмивання. Автори шукають партнерів для співпраці в виготовленні та впровадженні технологій.
Технологія виготовлення гранул металів і сплавів дією пульсуючого струму на пруток з них
2011-05-11
Університет м. Одеси розробив технологію виготовлення гранул металів і сплавів дією пульсуючого струму на пруток з них, що може застосовуватись в машинобудівній промисловості, при виготовленні кульок для підшипників або дрібнодисперсних металевих порошків. Використання технології дозволяє знизити енерговитрати на виробництві, характеризується високою продуктивністю, що значно знижує собівартість виробів. Автори шукають партнерів для співпраці в розробці та виготовленні технологічного обладнання.
Тест-системи для визначення меркурію у водах різних категорій у позалабораторних умовах на рівні гранично допустимих концентрацій
2011-05-11
Університет півдня України розробив методику візуально-кольорометричного напівкількісного визначення сполук меркурію у водах різних категорій на рівні граничнодопустимих концентрацій, що відноситься до простих тест-систем, які можуть бути використані у позалабораторних умовах геологорозвідувальними та санітарно-екологічними службами. Використання технології прискорює виміри і не потребує складного лабораторного обладнання. Автори шукають партнерів для впровадження тест-систем у виробництво.
Метод безконтактного акустичного контролю геометричних параметрів матеріалів і виробів
2011-04-21
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу розробив метод для безконтактного акустичного контролю геометричних параметрів матеріалів та виробів,
Запропоновану технологію рекомендовано для застосування напрямку «Розробка та експлуатування родовищ», «Буріння», «Транспорт та зберігання нафти і газу», «Інформаційні технології та комунікації».
Автор шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Технологія (метод та пристрій) експрес-визначення теплоти згорання природного газу
2011-04-21
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу розробив метод визначення основного показника якості природного газу – теплоти згорання без визначення повного компонентного складу газу - шляхом визначення декількох показників (швидкості поширення звуку в газі та вмісту діоксину вуглецю).
Напрямок застосування технології «Транспорт та зберігання нафти і газу».
Автор шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Технологія перероблення мідно-цинкових каталізаторів з одержанням кондиційних міді та цинку
2011-04-19
Університет Львова пропонує технологію, що дає змогу переробляти відпрацьовані мідно-цинкові каталізатори, наприклад, типу КСО (конверсії вуглецю (ІІ) оксиду) з одержанням кондиційних міді та цинку чистотою 99,98..99,99 %.

Отриману мідь застосовують в електротехніці, а цинк для виробництва сплавів, алюмінію оксид використовують як додаток у виробництві керамічних виробів різного призначення.

Організація шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Гнучка технологія сумісного одержання водню та спеціальних видів сірки розкладом сірководню
2011-04-19
Університет Львова пропонує технологію, що дає змогу одночасно із воднем цілеспрямовано отримати певний вид сірки – полімерну та/або дрібнодисперсну.
Технологія дає змогу зменшити кількість стадій технологічного процесу, селективно отримувати необхідний вид сірки, вибірково отримати спеціальні види сірки на одній установці та може бути реалізована у нафтохімічній, хімічній, харчовій, будівельній промисловостях, у сільському господарстві.
Організація шукає інвесторів та партнерів для співпраці
Технологія електрохімічного перероблення вторинних псевдосплавів на основі карбіду вольфраму з одержанням амонію паравольфрамату та солей нікелю (кобальту)
2011-04-19
Університет Львова пропонує технологію перероблення вторинних карбідних матеріалів, що дає змогу переробляти твердосплавні відпрацьовані карбідвмісні матеріали з одержанням цінних продуктів – амонію паравольфрамату, який є головною сировиною для виробництва металевого вольфраму і його солей.

Як побічні продукти одержують солі нікелю та кобальту, які можуть бути використані як реактиви цих металів.

Організація шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Ефективна технологія безреагентного очищення води від сірководню та сірковмісних речовин з одержанням дисперсної сірки.
2011-04-19
Університет Львова пропонує технологію очищення вод від сірководню, що дає змогу вести процес очистки без використання реагентів і одержати як додатковий продукт дисперсну сірку.
Пропонована технологія дає змогу очищувати промислові та природні води без утворення побічних продуктів.
У результаті очистки можна отримати цінний продукт–дрібнодисперсну сірку, яку застосовують у сільському господарстві, шинній і гумовотехнічній промисловості.
Організація шукає інвесторів та партнерів для співпраці
Технологія та обладнання електромагнітного керування процесом зварювання
2011-04-15
Український університет пропонує технології та обладнання електромагнітного керування процесом зварювання. Такі технології дозволяють зварювати будь-які матеріали без дефектів і з мінімальними змінами властивостей.
Тип співробітництва: розробка і виготовлення на замовлення, технічне обслуговування
Турбодетандерні агрегати (ТДА) на базі струминно-реактивних та вихрових турбін
2011-04-08
Державний університет (Україна) пропонує розробку дослідних зразків вказаних агрегатів для утилізації енергії стисненого природного газу на газорозподільних станціях. Основною перевагою вказаного обладнання є об’єднання функцій зниження тиску і вироблення механічної енергії на валу агрегату, яка може використовуватися для привода будь-яких машин (компресорів, насосів, вентиляторів тощо) або в подальшому перетворюватися в електроенергію за допомогою електрогенератора.
Програмне середовище для моделювання роботи мережі стільникового зв’язку
2011-04-08
Український університет розробив програмне середовище яке дозволяє моделювати мережу стільникового зв’язку на базі технології та отримувати графічні залежності рівнів сигналів від базових станцій на вході приймача мобільного терміналу від часу,. Шукаємо партнера для розширення функціональності продукту, передача у використання.
Портативний акустичний рівнемір для артезіанських свердловин «Аква – 01»
2011-04-06
Провідний Український університет розробив портативний акустичний рівнемір для артезіанських свердловин «Аква-01», який може використовуватись для контролю запасів підземної води на комунальних та геологічних підприємствах, в харчовій промисловості, зокрема на горілчаних, пивзаводах, заводах які виготовляють ліки, хлібопекарнях та інші.
Потрібно виготовлення та впровадження «Аква-01».
Технологія створення нейроконтролера
2011-03-31
Український університет розробив контролер для побудови нейромережевих адаптивних систем управління складними багатомірними, динамічними об’єктами, що функціонують в умовах структурної, параметричної та інформаційної невизначеності. Шукаємо інвестора і партнера для виробництва и впровадження контролера.
Система управління Інформаційно-Телекомунікаційною інфраструктурою
2011-03-29
Український Університет пропонує систему управління ІТ-інфраструктурою Smart Base ITC Control призначену для моніторингу та аналізу функціонування програмно-технічних засобів функціональних та технологічних підсистем, організаційного та програмно-технічного управління функціонуванням функціональних та технологічних підсистем. Перевагою системи є гнучкі механізми моніторингу та управління об’єктами ІТС,розширюваний функціонал. Шукаємо інвесторів, партнерів для реалізації програмного забезпечення
Програмний продукт для моделювання ціноутворення на електроенергію теплової електростанції
2011-03-28
Український Університет розробив програмний продукт для моделювання ціноутворення на електроенергію теплової електростанції (ТЕС), який може використовуватися керівництвом генкомпаній теплової електростанції (ГК ТЕС) для отримання оптимальних виплат за електроенергію, відпущену на оптовий ринок. Для співпраці шукаємо інвесторів і партнерів для організації спільного виробництва та впровадження.
Спосіб регулювання параметрів інерційних об‘єктів зі змінними параметрами
2011-03-23
Фахівці провідного університету України розробили універсальний спосіб регулювання технологічних об’єктів, що мають велику інерційність та транспортне запізнювання. Використання запропонованого способу забезпечує високу якість перехідних процесів, швидкодію та гарантовану стійкість системи керування при відхиленні параметрів об‘єкту керування у діапазоні 50% від номінальних.
Інструментальне оснащення для дроблення стружки в процесі різання
2011-03-23
Університет міста Києва (Україна), що спеціалізується в області верстатобудування розробив інструментальне оснащення, яке дозволяє в процесі різання дробити стружку, що забезпечує продуктивність механічної обробки металів. Будь-яка організація чи фізична особа, що здібна інвестувати та продавати на ринок наукоємну продукцію
Методика вимірювання інтенсивності акустичної кавітації та її апаратна реалізація
2011-03-17
Університет м. Києва розробив методику вимірювання інтенсивності акустичної кавітації та здійснив її реалізацію у вигляді радіоелектронного пристрою. Впровадження результатів даної розробки в ультразвукове кавітаційне обладнання дає можливість автоматизувати та оптимізувати технологічні процеси в яких використовується акустична кавітація. Потрібні інвестори для виробництва приладів або партнери для співпраці.
Пляшка двокомпонентна, для окремого зберігання двох рідни, що змішують перед використанням
2011-03-12
Винахідники з Києва пропонують двокомпонентну упаковку для екологічних, вітамінних напоїв, а також соків без консервантів, пастеризації і сатурації.
Вартість такої продукції близька до вартості бутильованої мінеральної води, а ефективність технологій з виробництва напоїв у такій упаковці на 50-70% буде вище традиційних.
Винахідники шукають інвесторів та партнерів для організації міжнародного патентування та продажу ліцензій.
Розробка та впровадження заходів з енергозбереження у системах водоподачі
2011-03-11
Університет (Україна) проводить комплекс робіт з обстеження, розробки енергозберігаючих заходів на системах водоподачі та їх впровадження шляхом модернізації насосного обладнання. Модернізація насосного обладнання проводиться без зняття обладнання з фундаментів, без заміни електродвигунів.
Комп’ютерна програма «Система електронного документообігу»
2011-03-04
Науково-дослідний інститут пропонує комп’ютерну програму «Система електронного документообігу». Система електронного документообігу призначена для автоматизації службово-розпорядчої, контрольно-виконавчої та діловодної діяльності відповідно до чинних нормативних документів з питань діловодної діяльності. Здатністю до швидкої адаптації та вартісними показниками. Організація шукає потенційних користувачів.
Технологія виробництва біодизельного палива з рослинних олив та інших жирів
2011-03-02
Український університет пропонує технологію біодизельного палива із відновлюваних джерел сировини (рослинні оливи та інші жири). В технології відсутня потреба в нагріву реакційної маси в процесі виробництва, а також збільшення виходу цільового продукту на 10-15%. Застосування такої технології спрощує апаратурне оформлення, знижує споживання електричної та теплової енергії. Знижується кількість та токсичність відходів. Шукає організацію для впровадження в виробництво даної технології.
Технологія визначення тривимірної структури поля магнітних приладів
2011-02-16
Науковий інститут пропонує проект організації діагностичної лабораторії по визначенню тривимірної структури поля магнітних приладів з використанням наявного обладнання. Установка дозволяє вимірювати магнітну індукцію в певних зручних зонах і обчислювати її величину в усіх інших, які цікавлять дослідника. Результати видаються у вигляді аналітичної залежності. Можуть бути досліджені магнітні елементи іонної оптики, в тому числі прецизійні. Автори шукають замовників.
Пристрій, що покрашує зчеплення колеса з мяким грунтом в умовах бездоріжжя
2011-02-02
Український винахідник з Запорозької області створив пристрій для колеса, який дозволяє рухатись будь-якому транспортному засобу в умовах бездоріжжя. В якості робочої поверхні (каркасу) використовується металевий дріт.

Автор надасть дозвіл (виключну ліцензію) на використання об'єкту інтелектуальної власності.
Зимове взуття з поліпшеним зчепленням з дорогою
2011-01-22
Український винахідник з Запорозької області розробив технологію виготовлення взуття для безпечної ходьби в зимовий період. В якості робочої поверхні взуття (підошви) використовуються металеві пластини вмонтовані так, що забезпечується одночасне їхнє стирання разом з підошвою. Взуття має робочу поверхню з постійно більшим коефіцієнтом зчеплення при будь-яких змінах стану покриття дороги.

Автор надасть дозвіл (виключну ліцензію) на використання об'єкту інтелектуальної власності.
Зимові шини з поліпшеним зчепленням з дорожним полотном
2011-01-15
Український винахідник з Запорозької області розробив зимові шини призначені для поліпшення зчеплення коліс транспортних засобів з дорожнім полотном при несприятливих погодних умовах: дощ, сніг, ожеледиця. Ресурс роботи зимових шин збільшений за рахунок забезпечення рівномірності зношування протектора й робочої поверхні колеса, що відповідно підвищує коефіцієнт зчеплення коліс з дорогою.

Автор надасть дозвіл (виключну ліцензію) на використання об'єкту інтелектуальної власності.
Теплогенеруючі агрегати багатофункціонального призначення для кормоприготування у тваринництві
2011-01-10
Колектив авторів виконав розробку та виготовлення дослідних зразків типорозмірного ряду вказаних агрегатів для реалізації технологій кормоприготування у тваринництві: приготування рідких кормових сумішей, соєвого молока та нагріву води. Основною перевагою вказаного обладнання є об’єднання функцій гідродинамічного помолу, нагріву, змішування в межах одного агрегату. Сумський державний університет зацікавлений в організації дилерської мережі на території України, Росії та Білорусії.
Технологія та пристрій для формування відбитків індивідуальних ортопедичних устілок
2011-01-06
Винахідник, що спеціалізується на реабілітації людей з обмеженими можливостями, розробив технологію для формування відбитків індивідуальних ортопедичних устілок, для використання в сфері ортопедії або травматології. Технологію можна застосовувати для корегування та компенсації деформованих стоп, наприклад, при клишоногості, плоскостопості, при відсутності частини стопи, тощо. Можливе вдосконалення способу формування відбитків устілок. Автор шукає партнерів для співпраці.
Технологія здійснення транспортних буксировочних робіт
2010-12-23
Установа з Київщини (Україна), що спеціалізується в області машинобудування, розробила пристрій для буксирування транспортних засобів. Пристрій забезпечує надійний затиск при навантаженні, дозволяє затискати об’єкти, які складаються з двох частин. Установа шукає інвесторів і партнерів для організації спільного виробництва.
Технологія зміцнення матриць для формування профілю з алюмінію
2010-12-20
Дослідний університет Києва (Україна) розробив технологію зміцнення формоутворюючих кромок інструменту зі збереженням загальної структури металу матриці. Використання цієї технології дає змогу збільшити швидкість пресування, чистоту поверхні та кількість відпресованого алюмінію за один цикл пресування. Інститут шукає інвесторів для організації спільного виробництва та реалізації зміцнюючих установок.
Технологія механічного диспергування гетерогенних висококонцентрованих рідких систем
2010-12-17
Провідна технічна дослідницька організація України розробила технологію механічного диспергування гетерогенних висококонцентрованих рідких систем, яка може використовуватись в хімічній, харчовій, фармацевтичній, парфумерно-косметичній галузях промисловості. Використання даної технології дозволить зменшити витрати енергії та збільшити час циклу між очисткою обладнання. Автори шукають промислову або дослідницьку організацію для впровадження технології у виробництво.
Технологія одержання діестерів дикарбонових кислот – пластифікаторів і висококиплячих розчинників
2010-12-06
Університет Львова пропонує технологію одержання діестерів аліфатичних дикарбонових кислот і спиртів нормальної та ізобудови.

Діестери широко використовують у різних галузях промисловості, зокрема, харчовій, парфюмерній, а також як сировину для синтезу полімерів.

Сумісне використання каталізатора з добавкою органічної природи дозволяє досягти вищого виходу кінцевого продукту, скоротити тривалість процесу.

Заклад шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Технологія застосування універсального портативного лікувально-діагностичного комплекту широко-профільної медицини для польових та стаціонарних умов діагностики
2010-11-26
Академік Медичної академії наук пропонує методику попереднього широко профільного лікарського діагностування пацієнтів із застосуванням портативного діагностичного набору з додатковими лікувальними функціями. Запропоновану технологію рекомендовано до застосування: сімейним лікарям, лікарям клінік та поліклінік,фахівцям військово-польової медицини при виконанні попереднього експрес (ургентного) діагностування пацієнтів. Автор шукає інвесторів і партнерів, для продажі патенту,або ліцензії.
Технологія створення біорегуляторів на основі азото- та сіркопохідних азотовмісних гетероциклів
2010-11-18
Національний університет (Україна) розробив технологію створення біорегуляторів на основі азото- та сіркопохідних азотовмісних гетероциклів, які можна використовувати у ветеринарії, медицині та сільському господарстві. Технологія дозволяє одержати недорогі препарати різноманітного спектру біологічної дії. Університет шукає інвесторів і партнерів серед фармацевтичних та хімічних компаній, університетів, сільських господарств для продовження досліджень та впровадження розробок.
Технологія переробки вуглець та вуглеводновмісної сировини у високооктановий бензин з використанням плазмових електрокаталітичних процесів
2010-09-06
Український вищий навчальний заклад розробив проект, який спрямовано на дослідження та розробку технології виробництва високооактанового бензину з вуглець та вуглемісних речовин. Пропонована технологія дозволить проводити переробку речовин - продуктів газифікації твердих палив, коксового газу, природного газу, газів, що утворюються при переробці нафти та інших газів. Розробник шукає партнера для інформаційного супроводження проекту.
Вирощування плодів баштанних культур із будь-якою попередньо заданою формою
2010-09-06
Український винахідник розробив технологію вирощування плодів баштанних культур, яка в результаті здійснення певних операцій дозволяє отримати одиницю баштанної культури із будь-якою попередньо заданою формою.

Технологія суттєво полегшує транспортування таких плодів до місць їх зберігання або продажу.

Власник технології шукає замовників обладнання та партнерів для спільного впровадження технології.
Ультразвукові розпилювачі рідин
2010-08-06
Вищий навчальний заклад у м. Києві розробив ультразвукові розпилювачі рідин, що призначені для отримання дрібнодисперсного аерозолю в машинобудуванні, приладобудуванні, медицині та сільському господарстві. Дана розробка дозволяє реалізувати технологічні процеси, в яких необхідно диспергувати рідину або рідкі метали, значно збільшити поверхню теплообміну рідини або поверхню контакту з газовою атмосферою, підтримати задану вологість в системах штучного мікроклімату і т.п.
Спосіб подачі інформації у випускних фотокнигах фотополіграфічним та електронним методом
2010-08-06
Розроблено варіант фотокниги, яка складається з кількох розділів і, окрім фото учнів, містить інформацію про важливі моменти із життя школи, країни та світу. Масштаб фотокниги дозволяє також поміщати в додатках рекламні матеріали. Розробник шукає партнерів для укладання ліцензійної угоди та комерційної кооперації.
«Футбіл» - новий тип спортивно-розважальної гри. Футбольний більярд-тренажер
2010-08-06
Винахідник з АР Крим розробив технологію створення майданчиків для спортивно-розважальної гри з м’ячами «Футбіл» та саму гру (застосовують у галузі оздоровлення, фізичної культури, спорту, у сфері використання тренажерів та схемах атракціонів). Гра сприяє покращенню техніки та тактики футболу, обробки їх елементів, а також покращенню фізичного стану здоров'я гравців. Автор проекту шукає партнерів для заключення ліцензійних договорів з передачі прав на розроблену технологію.
Спосіб виготовлення високоміцних високотвердих фторостійких, декоративних, захисних композитних матеріалів з відходів – красних шламів алюмінієвих заводів
2010-08-06
Винахідниця зі Львова - спеціаліст у галузі утилізації отруйних, токсичних речовин, промислових відходів, у т.ч. радіоактивних з переробкою їх у високоміцні та декоративні будівельні вироби, - розробила технологію виготовлення високоміцних високотвердих фторостійких, декоративних, захисних композитних матеріалів (бетону, цементу, будівельних розчинів, плит фундаментів промислових виробництв креоліту) з відходів – красних шламів алюмінієвих заводів.
Комплект електронагрівного спорядження для роботи персоналу в умовах наднизьких температур
2010-08-06
Розроблено комплект електронагрівного спорядження з вмонтованим шаром електронагрівних елементів, що живляться від низьковольтного джерела. Електронагрівний шар виконаний на базі гнучкого вуглеволоконного матеріалу. В якості джерела може бути застосований акумулятор. Спорядження електробезпечне в експлуатації.
Технологія виготовлення олії методом холодного пресування за допомогою шнекового олійного пресу із системою активації подачі насіння
2010-08-06
Винахідники із національного університету України розробили технологію виготовлення олії методом холодного пресування за допомогою шнекового олійного пресу із системою активації подачі насіння (соняшнику, льону, ріпаку, сої, гірчиці тощо), яка дає змогу виготовляти олію високої якості та може використовуватись в медицині, косметології, харчовій промисловості завдяки низькій температурі пресування (не перевищує 45 С˚). Власник технології шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Технологія переробки зношених автомобільних шин та виробів із гуми
2010-08-06
Український науково-технічний центр розробив технологію та обладнання (комплекс термохімічної деструкції) для утилізації зношених автомобільних шин, які дозволяють вирішити проблеми, пов'язані з утилізацією зношених автомобільних шин, отримати прибуток від реалізації високоліквідних паливних енергоресурсів і металобрухту або використовувати їх у власному виробництві в якості альтернативних видів палива. Власник технології шукає замовників даних комплексів.
Технологія впровадження екологічно безпечних систем очищення та повторного використання промислових стічних вод, які вміщують важкі метали, органічні та мінеральні забруднення
2010-08-06
Український науково-виробнича фірма розробила технологію та обладнання для глибокої очистки стічних вод від важких металів в умовах багатокомпонентного складу забруднень (наявності органічних домішок та комплексоутворювачів різноманітного складу), що є характерним для сучасних металомістких стічних вод. Власник технології шукає замовників обладнання і партнерів для спільного впровадження технології.
Copyright © 2008-2021 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013-2021 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.