русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Аксіально-поршнева машина. Аксіально-поршневий двигун.
2011-07-21
Друк
Активний до:
2012-07-21
Анотація пропозиції:
Інженер з західної України пропонує ряд варіантів аксіально-поршневої машини, створених на базі відомих схем та пакету нових технічних рішень, спрямованих зокрема на збільшення навантажувальної здатності силового механізму машини, підвищення надійності та довговічності шарнірних з’єднань. Інші рішення стосуються механізму синхронізації та системи управління термодинамічним процесом (для ДВЗ) та вдосконалення газорозподільної системи машини. Автор шукає партнерів для технічної кооперації.
Опис пропозиції:
Конструкцію поршневої машини суттєво ускладнює застосування у складі силового механізму синхронного пристрою, який знижує її надійність та довговічність. Недоліком більшості відомих конструкцій аксіальних машин є недостатнє урівноваження рухомих мас механізмів. Крім того, використання відомих схем синхронізуючих механізмів у такій машині перешкоджає розширенню її функціональних можливостей в напрямку реалізації управління робочим об’єктом та ступенем стиску. З метою отримання можливості управління поршневою машиною, необхідно вирішити інші технічні задачі.
Запропонований пакет технічних рішень є результатом пошукової роботи по вдосконаленню конструкцій окремих видів поршневих машин аксіального типу, зокрема аксіальних чи аксіально-опозитних двигунів внутрішнього згорання.
Серед завдань, які при цьому ставились:
- вибір раціональних кінематичних та силових схем, основних механізмів машин;
- створення нових механізмів синхронізації, в тому числі універсальних, які б задовольняли умовам конвертації машини чи двигуна;
- розробка концепції системи регулювання робочого об’єму циліндрів та об’єму камери згорання двигуна з шайбовим силовим механізмом;
- синтез елементів кінематичних схем системи газорозподілу для варіантів двигунів з різною кількістю циліндрів та порядком їх розташування;
- вирішення проблем урівноваження механізмів машин.
Застосування знайдених технічних рішень в майбутніх розробках, у поєднанні з відомими та апробованими на практиці, дозволяє зберегти та розвинути основні переваги аксіальної схеми поршневої машини і в значній мірі компенсувати її недоліки.
Використання простих та надійних нових синхронізуючих пристроїв не знижує навантажувальної здатності силового механізму з похилою шайбою, а окремі з них дозволяють змінювати кут прецесії шайби у необхідних межах.
Інновації і переваги пропозиції:
Низка технічних рішень спрямована на ліквідацію причин, які перешкоджають ефективному використанню аксіальної схеми побудови поршневих машин з просторовим силовим механізмом, відомим як механізм похилої шайби.
Більшість рішень є новими та такими, що відповідають критерію «Винахідницький рівень» та є охороноздатними.
Виконана ескізна компоновка окремих найбільш важливих вузлів машини, підтверджує промислову придатність технічних рішень.
Механізми, що пропонуються, гармонійно поєднуються між собою та з базовим – шайбовим механізмом у загальній конструкції машини.
Наявна сукупність відомих та нових рішень дозволяє синтезувати ряд варіантів раціональних схем аксіально-поршневої машини різного типу чи призначення.
Вагомим технічним результатом можна вважати вирішення актуальної на сьогодні задачі керування термодинамічним процесом ДВЗ.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Останнім часом ведуться інтенсивні дослідження та проектування аксіальних двигунів.
Досягнення в цьому напрямку дозволили створити ряд експериментальних двигунів, здатних конкурувати по ряду показників з ДВЗ, які мають кривошипно-шатунний механізм (КШМ).
Наприклад, аксіальні двигуни, які мали механізм регулювання ступеню стиску і робочого об’єму, перевищували економічність двигунів того ж об’єму з КШМ на 20-30% (Масо-габаритні показники теж на користь альтернативного двигуна).
Запропонований механізм зміни нахилу опорної ланки силового механізму – шайби – суттєво не ускладнює загальну схему машини, та є надійним і простим в управлінні.
Можливість незалежного, чи узгодженого регулювання робочого об’єму циліндрів та об’ємів камер згорання за допомогою пристроїв, що пропонуються, дозволяє ефективно управляти термодинамічним циклом ДВЗ в залежності від різних умов.
Досягти певної черговості і синхронності спалахів робочої суміші в циліндрах та забезпечити необхідну послідовність фаз робочого циклу, з урахування кількості та розташування циліндрів, дозволяє нове схемне рішення управління клапанами.
Технологічні ключові слова:
Конструювання та моделювання / Прототипи; Технології пасажирських і вантажних перевезень; Конструювання транспортних засобів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Транспортні засоби, транспортне устаткування і запчастини
Поточна стадія розвитку:
Промисловий зразок
Права інтелектуальної власності:
Підготовлені матеріали до подання заявок на отримання патентів на винаходи та корисні моделі.
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Угода про спільне підприємство; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
зацікавлені в співпраці особи
Сфера діяльності партнера:
транспортні засоби, транспортне обладнання та запчастини
Задачі, що стоять перед партнером:
спільна подальша розробка
Країни, яким надається перевага:
Польща, Чехія, Україна, Естонія
Вид організації:
Винахідник
Організація / Тип компанії:
Винахідник
Розмір організації - автора профілю:
< 10 співробітників
Центр, що надав профіль
Молодіжний бізнес-інкубатор
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.