Технологія одержання екологічно чистого сорбенту для збору нафти та нафтопродуктів з поверхні водоймищ та ґрунту та розробка пристрою для виробництва, розпилення та збору сорбенту в польових умовах
2011-07-06
Друк
Активний до:
2012-07-06
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад (Україна) пропонує безвідходну технологію очищення грунтів і водної поверхні від нафти та нафтопродуктів, що базується на використанні препарату, одержаного з природного окисленого графіту. Ця технологія характеризується високим ступенем очищення поверхонь від забруднень; простотою розподілення препарату; високою здатністю до поглинання нафти та нафтопродуктів; екологічною чистотою; високою гідрофобністю. Заклад шукає інвесторів та партнерів.
Опис пропозиції:
Пропонована технологія очищення ґрунтів і водної поверхні від нафти на нафтопродуктів дозволяє налагодити промислове виробництво екологічно чистого сорбенту. Таким високоефективним сорбентом є терморозширений графіт (ТРГ), який у порошковому вигляді має рекордно високу ємність нафтопоглинання – до 80 г нафти чи нафтопродуктів на 1 г сорбенту. Терморозширений графіт може повертати до 90 % сорбованого нафтопродукту, здатен до повторного використання, легко утилізується (в найгіршому випадку, як висококалорійне екологічно чисте паливо). ТРГ є сорбентом, який здатен поглинати не тільки вуглеводні, органічні та біологічні сполуки, а й неорганічні речовини, сильні окисники, іони кольорових металів із водних розчинів тощо. Розроблено ефективну мобільну установку для його використання з продуктивністю 200 кг сорбенту на годину, що дозволяє виробляти сорбент безпосередньо в польових умовах за потребою.
Продавець технології має багаторічний досвід у науково-дослідній та виробничій сфері щодо технологій виготовлення та використання модифікованого терморозширеного графіту (підтвердженням цього є патенти України, ряд науковий статей).
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження технології дозволяє зняти питання аварійних ситуацій пов’язаних з розливом нафтопродуктів. Кожний грам одержаного сорбенту (ТРГ) здатний поглинути до 80 г нафтопродукту, а світові аналоги – до 54 г. Собівартість виготовлення пристроїв для одержання ТРГ в 3 рази нижча за існуючу; собівартість сорбенту нижча майже на 50%.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Екологія; Техніка і технологія охорони навколишнього середовища; Забруднення грунту; Забруднення води / обробка води; Вторинне використання, відновлення
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Утилізація і повторне використання хімічних і твердих матеріалів; Інші засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля; Водообробка, водоочистка, заводи з переробки хімічних і твердих відходів
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України, 2002
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Монтаж; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне обслуговання; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
нафтовидобувні та нафтопереробні підприємства, АЗС, служби берегової охорони, комунальне господарство
Сфера діяльності партнера:
автоматизація засобів виробництва
Задачі, що стоять перед партнером:
виготовлення промислових зразків за замовленням
Країни, яким надається перевага:
США, країни Євросоюзу
Вид організації:
Вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Київський національний університет ім.Т. Шевченка
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2021 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013-2021 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.