Технологія одержання імуногену з мікобактерій туберкульозу (BCG)
2011-07-05
Друк
Активний до:
2012-07-05
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад з м. Києва (Україна) пропонує проект одержання імуногену з мікобактерій туберкульозу (BCG). Імуноген призначений для одержання поліклональних антисироваток з високими титрами антитіл і може бути використаним для лабораторної діагностики туберкульозу. По своїй ефективності зменшує витрати часу в 2-20 разів і безпечний у використанні, у порівнянні з аналогами. Організація шукає інвесторів для продовження науково-дослідної роботи
Опис пропозиції:
Розроблена вітчизняна технологія одержання імуногену з мікобактерій туберкульозу, в першу чергу, для одержання імуногену з вакцинного штаму (BCG) Myсobaсterium bovis.
Технологія одержання імуногену з вакцинного штаму (BCG) Mycobacterium bovis використовується в медицині та імунології замість одержання імуногену з патогенних штамів мікобактерій. Імуногенна активність імуногену достатня для одержання поліклональних антисироваток з високими титрами антитіл.
Продавець технології має достатній досвід у науково-дослідницькій роботі щодо технологій одержання імуногену з мікобактерій туберкульозу (підтвердженням цього є 1 український патент).
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження технології дозволяє забезпечити замовника технічними засобами одержання імуногену з вакцинного штаму (BCG) Myсobaсterium bovis спрощеним способом, який виключає окремі стадії, а саме атенуацію і пасажування бактеріальних клітин та використовує стимулятор росту і середовище ВКГ для прискорення росту і одержання в достатній кількості культури мікобактерій в безпечних умовах праці.
Ця технологія легка у використанні, не потребує спеціального досвіду, дозволяє скоротити матеріальні витрати, спрямовані на заходи безпеки робочого персоналу і зменшити витрати часу в 2-20 разів у порівнянні з існуючими аналогами.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технічні характеристики імуногену з вакцинного штаму (BCG) Myсobaсterium bovis: забезпечує повну безпеку робочого персоналу, при цьому усувається необхідність спеціальних заходів безпеки, а також необхідність декількох стадій атенуації мікобактеріальних клітин та їх тривалого пасажування, що спрощує спосіб одержання імуногену, а використання стимулятора росту та середовища ВКГ дозволяє прискорити ріст культури мікобактерій, при цьому одержання імуногену займає три доби, що зменшує витрати часу в 2-20 разів порівняно з прототипом.
Технологічні ключові слова:
Медицина, охорона здоров'я; Діагностика, діагноз; Віруси, вірусологія / антибіотики / бактеріологія; Мікробіологія; Ветеринарія
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Діагностика; Діагностичні послуги; Діагностичні тести та устаткування; Інші медичні засоби (не згадані в інших місцях)
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Україна, 2006 рік
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії; Розробка і виготовлення на замовлення; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
лабораторії (НДІ, лікарень), племінне тваринництво
Сфера діяльності партнера:
пульмонологія, бактеріологія, ветеринарія
Задачі, що стоять перед партнером:
фінансова підтримка розробки, сприяння впровадженню
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія, Канада
Вид організації:
Вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Київський національний університет ім.Т. Шевченка
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2021 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013-2021 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.