Методика управління підприємницькими ризиками
2011-07-05
Друк
Активний до:
2012-07-05
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропанує методика управління підприємницькими ризиками. Автори шукають партнерів для впровадження технології.
Опис пропозиції:
Запропонована методика призначена для створення на малих, середніх і великих підприємствах всіх форм власності дієвої системи управління підприємством у цілому та його окремими структурними підрозділами із врахуванням факторів ризику з метою суттєвого підвищення ефективності бізнесу в умовах нестабільного бізнес-середовища. Методика включає в себе Програму управління ризиками, Декларацію управління ризиками та рекомендації із впровадження ризик-менеджменту в діяльність компанії. Методика враховує положення Австралійсько-новозеландського стандарту з ризик-менеджменту (AS/NZS 4360:2004) та Стандарту з ризик-менеджменту Федерації європейських асоціацій ризик-менеджменту (FERMA). Маеться досвід її впровадження в практику діяльності підприємств м. Києва в рамках реалізації науково-дослідних проектів НДС (2006 – 2010 рр.).
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження методики дозволяє значноно підвищити конкурентні позиції підприємства за рахунок виявлення факторів ризиків, притаманних їх діяльності, і розробки необхідних засобів протидії ризикам-загрозам та використанню ризиків-можливостей.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Стисла інформація про методику міститься в статті: Кравченко В.А. Програма управління підприємницькими ризиками: зміст і етапи розробки // Проблеми системного підходу в економіці 2008, №1 http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2008-1/Kravchenko_108.htm
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Споживчі товари; Споживчі послуги; Фінанси, страхування, нерухомість
Поточна стадія розвитку:
Промисловий зразок
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника
Тип шуканого партнера:
об’єднання підприємств
Сфера діяльності партнера:
всі
Задачі, що стоять перед партнером:
просування методики
Країни, яким надається перевага:
всі
Вид організації:
Вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Київський національний університет ім.Т. Шевченка
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2021 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013-2021 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.