русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Неруйнівний контроль фізико-механічних властивостей металоконструкцій
2011-06-22
Друк
Активний до:
2012-06-22
Анотація пропозиції:
ІФНТУНГ розробив технологію неруйнівного контролю фізико-механічних властивостей металоконструкцій, яка полягає в комплексному обліку декількох фізичних параметрів неруйнівними методами та отриманні залежності між цими параметрами і дійсними значеннями ФМХ металоконструкцій
Технологія рекомендована для застосування в галузі розробки та експлуатації нафтогазових родовищ, транспорту і зберігання нафти і газу.
Автори шукають інвесторів та партнерів для співпраці.
Опис пропозиції:
Основною перевагою неруйнівних методів є можливість їх використання та отримання дійсних значень визначення фізико-механічних властивостей металоконструкцій без втручання в режими їх роботи. Пропонована технологія і технічні засоби визначення істинних ФМХ металоконструкцій базуються на багаторічному досвіді і великому обсязі проведених експериментальних досліджень, спрямованих на визначення комплексу фізичних параметрів та отриманні графоаналитических залежностей між цими параметрами і дійсними значеннями фізико-механічних властивостей металоконструкцій. У ході експериментальних досліджень було відібрано ряд фізичних параметрів (теплопровідність, електропровідність, взаємодія з електромагнітним полем, твердість) та запропоновано нові прості способи їх вимірювання, які в поєднанні з сучасними методами обробки вимірювальної інформації (штучні нейронні мережі) дозволили отримати дійсні значення фізико-механічних властивостей металоконструкцій, такі як: межа міцності, границя текучості, ударна в'язкість. Реалізовані на базі запропонованої технології технічні засоби дають можливість в режимі реального часу без зупинки роботи обладнання визначати істинні значення ФМХ окремих елементів металоконструкції і на підставі отриманих результатів прогнозувати їх залишковий ресурс
Інновації і переваги пропозиції:
Інноваційність пропонованої технології визначення фізико-механічних властивостей металоконструкцій полягає в комплексному обліку декількох фізичних параметрів неруйнівними методами та отриманні залежності між цими параметрами і дійсними значеннями ФМХ металоконструкцій з допомогою алгоритмів нейронних мереж, що дозволяє значно підвищити точність визначення фізико-механічних характеристик і залишковий ресурс металоконструкцій.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Основними конкурентними перевагами запропонованої технології є простота реалізації, порівняно низька собівартість і висока точність визначення ФМХ. Прилади, реалізовані на базі запропонованої технології, прості у використанні і дозволяють у режимі реального часу без втручання в роботу обладнання визначити дійсні значення межі міцності, межі текучості і величини ударної в'язкості елементів металоконструкцій і спрогнозувати їх залишковий ресурс.
Технологічні ключові слова:
Цифрові системи, цифрове подання даних; Електронні схеми, компоненти та обладнання; Обробка даних / обмін даними, проміжне програмне забезпечення; Транспортування та зберігання рідкого та газоподібного палива; Сенсорна/мультісенсорна технологія, вимірювальна апаратура
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Прикладне програмне забезпечення; Інші нафтогазові засоби
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Розробка і виготовлення на замовлення
Тип шуканого партнера:
Тип шуканого партнера: науково-дослідні інститути, проектні організації, комерційні структури, інвестиційні фонди
Сфера діяльності партнера:
Нафтова і газова промисловість
Задачі, що стоять перед партнером:
Фінансові - для виготовлення дослідної партії (10 шт) приладів потрібно 100 тис. євро.
Організаційні - для проведення державних приймальних випробувань з метою внесення приладів в Держреєстр засобів вимірювальної техніки.
Країни, яким надається перевага:
Україні, країни Європи, СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Івано-Франківський національний технічний
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.