русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Контроль та прогнозування параметрів технологічного процесу хіміко-термічної обробки сталей і сплавів
2011-06-17
Друк
Активний до:
2012-06-17
Анотація пропозиції:
Розробка дозволяє визначати товщину дифузійного шару сталей і сплавів та концентрацію в ньому насичуючого елемента безпосередньо в процесі хіміко-термічної обробки. Спосіб може бути використаний для контролю і прогнозування процесів цементації, азотування, нітроцементації тощо. Університет шукає інвесторів і партнерів серед підприємств машинобудування, авіабудування, суднобудування для впровадження розробки.
Опис пропозиції:
Розроблений спосіб визначення товщини дифузійного шару сталей і сплавів та концентрації в ньому насичуючого елемента за допомогою диференційного дилатометру і градуювальних графіків безпосередньо в процесі хіміко-термічної обробки. Вказані параметри визначають з високою точністю шляхом вимірювання зміни лінійних розмірів циліндричного зразка залежно від ступеня його дифузійного насичення.
Використання способу дозволяє також підбирати режим і тривалість дифузійного насичення, регулювати процес насичення для отримання дифузійного шару із заданою товщиною та зміною структурного стану залежно від глибини шару.
Запропонований спосіб визначення параметрів дифузійного шару може бути використаний для контролю процесу хіміко-термічної обробки деталей та інструменту (карбувальних штампів, зубчатих коліс редукторів тощо).
Інновації і переваги пропозиції:
Спосіб дозволяє визначати товщину дифузійного шару сталей і сплавів безпосередньо в процесі хіміко-термічної обробки та концентрацію в шарі насичуючого елемента і таким чином контролювати якість процесу дифузійного насичення деталей та інструменту. Розробка може бути використана на підприємствах машинобудування, авіабудування, суднобудування.
Таким чином, стає можливим не лише контроль, але й регулювання та прогнозування процесу хіміко-термічної обробки для отримання дифузійного шару сталей і сплавів із заданою товщиною та концентрацією насичуваного елемента, а відповідно, його структури і властивостей.
Для визначення вказаних параметрів запропонований диференційний дилатометр, який є надійним, компактним, простим у виготовленні, має невелику масу та габарити порівняно з аналогами, завдяки чому він зручний у використанні. Точність приладу є високою, а собівартість виготовлення низькою, що обумовлює економічну привабливість розробки.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Розроблений спосіб стосується процесів дифузійного насичення, при здійсненні яких змінюється параметр гратки фази досліджуваного матеріалу або зростає кількість новоутвореної фази.
Спосіб був успішно випробуваний при дослідженні кінетики протікання процесу цементації сталі 13Х3НВМ2ФА. Цементація здійснювалася при температурі 1030°С упродовж 2,5 год. Оскільки структура цієї сталі при наведеній вище температурі є аустенітною, - збільшення лінійних розмірів досліджуваного зразка відбувається за рахунок зростання параметра гратки аустеніту. Параметри дифузійного шару визначали за зміною лінійних розмірів зразка.
Технологічні ключові слова:
Загартовування, термообробка; Метали та сплави; Механічні технології, пов'язані з вимірами; Інші методи неруйнуючого контролю; Реєструючі прилади
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Матеріали із спеціальними властивостями: виробники і виготівники; Промислове вимірювальне і реєструюче устаткування; Устаткування і системи для управління технологічними процесами; Інше промислове устаткування і машини; Товари і устаткування виробничого призначення
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Розробка захищена двума патентами України на винаходи, а саме «Спосіб визначення параметрів дифузійного шару при хіміко-термічній обробці», та «Диференційний дилатометр». Можливе подання інших заявок.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Адаптація до потреб замовника; Адаптація технології на нові матеріали; Розробка і виготовлення на замовлення; Контроль якості
Тип шуканого партнера:
інвестор, замовник
Сфера діяльності партнера:
підприємства машинобудування, авіабудування, суднобудування
Задачі, що стоять перед партнером:
впровадження розробок, фінансування розробок
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія, Білорусь, країни Західної та Центральної Європи, Китай, США.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Запорізький національний університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.