русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія отримання квазікристалічного покриття за допомогою лазерного легування алюмінієвих сплавів
2011-06-16
Друк
Активний до:
2012-06-16
Анотація пропозиції:
Технологія отримання квазікристалічного покриття в умовах надвисоких швидкостей охолодження розплаву, які досягаються під час лазерного легування, в поверхневих шарах алюмінієвих сплавів товщиною 50 – 200 мкм дозволяє одержати складну багатофазну гетерогенну структуру, що вміщує квазікристалічні фази. Cереднє значення мікротвердості в зоні лазерного легування в десятки разів перевищує мікротвердість вихідного сплаву, а висока адгезія забезпечує підвищену зносостійкість.
Опис пропозиції:
Спосіб отримання квазікристалічного покриття за допомогою лазерного легування є новим. Його переваги полягають у локальності використання, можливості створювати необхідні покриття у наперед заданих місцях готових виробів, проведенні процесу без захисної атмосфери або вакууму, безконтактності. Підвищення фізико-механічних характеристик алюмінієвих сплавів методом лазерного легування відбувається внаслідок того, що ділянка поверхні нагрівається лазером вище температури плавлення і в зону оплавлення вводяться легуючі компоненти (хімічні елементи в певній пропорції). У результаті утворюється покриття з хімічним складом, відмінним від основного металу. При цьому природа зміцнення поверхневих шарів обумовлена як унікальною морфологією співіснуючих фаз внаслідок особливого способу структурної організації, підвищеною густиною дефектів кристалічної будови, дисперсністю блоків, високою концентраційною неоднорідністю, так і формуванням унікального фазового складу, який включає квазікристалічні компоненти. Це забезпечує високу твердість оброблених поверхонь та підвищує основні експлуатаційні властивості - теплостійкість, зносостійкість тощо.

Експериментально реалізовано лазерне легування алюмінію сумішшю порошків міді та ряду перехідних металів (залізо, кобальт, хром, нікель). Це дало можливість створити високоадгезивне покриття із структурою, що містить надтверду дисперсну квазікристалічну фазу. При цьому мікротвердість покриття, в разі використання порошків міді та заліза, перевищила мікротвердість основи майже у 50 разів. Окрім того, зафіксовано значне підвищення зносостійкості поверхневих шарів.

Автори мають багаторічний досвід у науковій та науково-дослідній сфері щодо лазерної обробки металів та сплавів (підтвердженням цього є патенти України та чисельні вітчизняні й закордонні наукові публікації.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонований спосіб отримання зносостійкого покриття є простим з точки зору технологічної реалізації. Він безконтактний, не потребує додаткового (окрім лазера обраної густини потужності) обладнання, може бути використаним для підвищення властивостей поверхневих шарів готових виробів.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Для виконання легування, залежно від конкретних задач, можуть бути використаними як неперервні газові СО2-лазери, так і імпульсні твердотільні рубінові чи YAG-лазери. Для оптимізації процесу обробки можна застосовувати дво- чи трикоординатний столик.
Технологічні ключові слова:
Покриття; Обробка поверхонь (фарбування, гальваніка, полірування, хімічне та фізічне осадження з газової фази); Метали та сплави; Лазерна технологія; Мікро- та нанотехнології, пов'язані з фізикою та точними науками
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Матеріали із спеціальними властивостями: виробники і виготівники; Спеціальні метали (вкл. процеси для роботи з металами); Промислові послуги
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Університет є заявником та власником патенту України №40911 на корисну модель (отриманого у 2009 році) «Спосіб створення квазікристалічного покриття алюмінію та сплавів на його основі».
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Адаптація технології на нові матеріали; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Івестор, замовник, співвиконавець.
Сфера діяльності партнера:
Мшинобудування, авіа- та автомобілебудування
Задачі, що стоять перед партнером:
Фнансування розробок, впровадження у виробництво.
Країни, яким надається перевага:
Україна, США, Німеччина, Південна Корея, Японія, Франція, Англія, Росія.
Вид організації:
Державний вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Запорізький національний університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.