Технологія маркетингового дослідження споживчих мотивацій та ринкової поведінки на українському ринку високотехнологічних продуктів
2011-05-17
Друк
Активний до:
2012-05-17
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує методику проведення маркетингового дослідження мотивацій та ринкової поведінки споживачів на ринках високотехнологічних продуктів. Використання технології дає змогу отримати первинну інформацію на основі якої розробляються ринкові стратегії компанії, що сприяють підвищенню її конкурентоспроможності та збільшенню ринкової частки. Автори шукають партнерів для надання маркетингових та консалтингових послуг.
Опис пропозиції:
Пропонована методика маркетингового дослідження ринкової поведінки та мотивацій споживачів базується на комбінації якісних та кількісних методах маркетингових досліджень, містить поетапну процедуру збору первинної маркетингової інформації, типовий перелік пошукових питань тощо. За результатами проведених досліджень розроблятимуться рекомендації стосовно ринково-продуктової стратегії підприємства, а також стратегії його конкурентної поведінки.
Пропонована методика була впроваджена у практичну діяльність кількох вітчизняних компаній та сприяла збільшенню обсягів реалізації продукції цих компаній, посиленню їх конкурентних позицій на ринку України.
Продавець має багаторічний досвід у науково-дослідній та практичні сфері щодо проведення маркетингових досліджень, розробці маркетингового забезпечення ринкової діяльності підприємств на національному та міжнародному ринках.
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження методики дозволяє забезпечити замовника інформацією щодо структури і динаміки мотиваційного процесу ринкової поведінки цільових споживачів, їх мотиваційних уподобань, рівня технологічної та ринкової невпевненості покупців, ступеня усвідомлення споживачами цінності товару та сприйнятого ризику, ступеня обізнаності та лояльності до продукції замовника. Формування маркетингових стратегій базується на стратегічному рішенні компанії щодо напряму розвитку визначеного типу споживчої мотивації. Відповідно розробляються стратегії сегментування ринку, ринкового охоплення та конкурентного позиціонування продукту / бренду.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Інструментарій первинних досліджень споживчих мотивацій на ринку високотехнологічних товарів містить типовий перелік пошукових питань, який дає змогу визначити причини актуалізації споживчих мотивів, формування ставлення споживачів до технологічного нововведення, види та значущість споживчих ризиків, спрямованість, масштаб і послідовність інформаційного пошуку, мотиваційні елементи та їхні значення тощо.
Процедура проведення експертних опитувань (формування вибірки, критерії відбору експертів, організація збору первинної інформації).
Проведення фокус-групового інтерв’ювання цільових споживачів.
Організація та проведення вибіркового спостереження.
Звіт за результатами маркетингового дослідження.
Формування ринкових стратегій підприємства.
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Комерційні комунікації; Комп'ютери; Периферійні пристрої; Альтернативна енергетика
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Технічне консультування; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
промисловість
Сфера діяльності партнера:
виробництво високотехнологічної, інноваційної продукції
Задачі, що стоять перед партнером:
надавати необхідну інформацію щодо продукції, технології виробництва, фінансові та економічні показники ринкової діяльності тощо
Країни, яким надається перевага:
будь-яка країна
Вид організації:
Вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Київський національний університет ім.Т. Шевченка
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2021 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013-2021 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.