русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія аналізу, оцінки та моделювання банківських ризиків
2011-05-17
Друк
Активний до:
2012-05-17
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропанує скорингову технологію для аналізу, оцінки та моделювання ризику кредитування фізичних осіб. Розроблена технологія має переваги через адаптованість до специфічних особливостей українського ринку роздрібного кредитування та простоті використання. Автори шукають партнерів для впровадження скорингових технологій у конкретних фінансових установах.
Опис пропозиції:
Розроблена скорингова технологія для аналізу, оцінки та моделювання ризику кредитування фізичних осіб призначена для комплексної оцінки кредитоспроможності позичальників та управління ризиком кредитного портфеля. Адекватність моделі виражена коефіцієнтом Джині складає 40-50%.
Технологія передбачає імплементацію в трьох етапну процедуру оцінки позичальника «перевірка за базами даних – скорингова оцінка – запит в бюро кредитних історій». На основі точки відтинання скорингу будується модель управління ризиком та доходністю всього кредитного портфеля.
Автором розроблені модифікації моделі для авто кредитування та пріоритизації колекторських зусиль.
Продавець технології має десятирічний досвід впровадження даної технології в декількох банках, фінансових та колекторських компаніях, бюро кредитних історій.
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження технології дозволяє забезпечити замовника ефективним автоматизованим інструментарієм оцінки кредитоспроможності позичальників та здійснювати управління співвідношенням «доход-ризик» на основні відповідної фінансової моделі.
Перевагою пропозиції є її повна адаптація для українського ринку.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Скорингова технологія може впроваджуватися як на основі параметрів (даних) постачальника, так і на основі даних замовника. В останньому випадку використовується спеціальні процедури попереднього аналізу даних. Після цього використовується декілька метода побудови скорингу: логістична регресія, байєсовський метод, нейромережевий метод. Обирається для впровадження скоринг з найбільшим коефіцієнтом Джині.
Технологічні ключові слова:
Обробка даних / обмін даними, проміжне програмне забезпечення; Бази даних, управління базами даних, інформаційна проходка; Моделювання; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Банки; Інвестиційні групи; Консалтинг
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
фінансово-кредитна установа; інвестор для комерційного використання технології
Сфера діяльності партнера:
споживче кредитування фізичних осіб
Задачі, що стоять перед партнером:
Створення системи оцінки кредитоспроможності позичальників. Управління кредитним портфелем
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія, східноєвропейські країни
Вид організації:
Вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Київський національний університет ім.Т. Шевченка
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.