русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Створення комплексу прогнозування макроекономічних показників України в умовах економічної кризи
2011-05-17
Друк
Активний до:
2012-05-17
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує розробку технології комп’ютерного прогнозування параметрів роботи підприємств в залежності від макроекономічних факторів. Розроблений програмно-технічний комплекс прогнозування має переваги у простоті використання, безпроблемному встановленні на більшості комп’ютерів, легкій адаптації до конкретних потреб підприємства. Автори шукають партнерів виготовлення та встановлення комплексів на конкретні підприємства.
Опис пропозиції:
Розробка спрямована на точне й економічно та математично обґрунтоване прогнозування доходів, витрат та інших параметрів конкретних підприємств на коротко- та середньострокову перспективу. Для вдалого прогнозування запропоновано декілька підходів. По-перше, статистичні методи, які дозволяють абстрагуватися від зовнішніх непостійних впливів на досліджувані процеси. По-друге, економетричні методи, які є базою для побудови багатофакторних моделей, їх аналізу та визначенню впливу окремих факторів на зміну прибутків та збитків підприємств. Третій шлях передбачає комбінацію перших двох підходів з експертними оцінками, які видозмінюють прогноз в залежності від поточної світової та внутрішньої кон’юнктури на ринку.
Головною задачею було створення на базі розглянутих підходів зручного у користуванні програмного забезпечення, яке при введенні мінімуму інформації здатне:
1. обробити та відредагувати введену інформацію;
2. згенерувати прогнози по всіх відомих моделях;
3. використати експертну інформацію користувача;
4. проаналізувати вплив відомих факторів на рівень доходів, витрат та інших параметрів конкретного підприємства.
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження комплексу дозволяє забезпечити замовника технічним засобом коректного економічного прогнозування та аналізу з мінімумом витрат.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Техніко-економічний комплекс реалізований на мові VBA для середовища MS Excel. Можливе налаштування системи під конкретні умови підприємства.
Спрощений приклад розробки можна знайти на http://andriystav.cc.ua/Downloads/SOEI/Forecasting.zip
Технологічні ключові слова:
Бази даних, управління базами даних, інформаційна проходка; Моделювання; Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Освіта, навчання; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Спеціалізовані системи, придатні до використання без додаткового налаштування ("під ключ"); Прикладне програмне забезпечення; Програми для бізнесу та офісу; Консультаційні послуги; Консалтинг
Поточна стадія розвитку:
Промисловий зразок
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника; Технічне консультування; Технічне обслуговання
Тип шуканого партнера:
середні та великі підприємства України; інвестор для комерційного використання програмного комплексу
Сфера діяльності партнера:
виготовлення програмного забезпечення, тренінгові заняття за аналіз та прогнозування
Задачі, що стоять перед партнером:
використання програмного забезпечення на комерційній основі
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія та інші
Вид організації:
Вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Київський національний університет ім.Т. Шевченка
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.