русский english
Графоаналітичний метод оцінки ефективності формування конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі
2019-12-22
Активний до:
2020-12-22
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує графоаналітичний метод оцінки ефективності формування конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам комплексно оцінити результативність формування конкурентних переваг підприємства на основі використання його внутрішніх можливостей і досягнутої конкурентної позиції, визначити проблеми та шляхи їх подолання.
Опис пропозиції:
Графоаналітичний метод оцінки ефективності формування конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі передбачає визначення кількісно-якісної відповідності потенційних (сформованих) і реалізованих напрямів формування конкретним підприємством конкурентних переваг в межах кожної ресурсно-компетентнісної площини шляхом побудови матриці «формування - результативність».
Інновації і переваги пропозиції:
Використання графоаналітичного методу оцінки ефективності формування конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі дозволяє виявити відповідність початкових сформованих конкурентних переваг і тих з них, які мають бути реалізовані конкретним підприємством. Перевагами даної пропозиції є: простота застосування й обґрунтованість кількісних значень, що дозволяє однозначно інтерпретувати отримані результати; універсальність даного методичного інструментарію дозволяє адаптувати його для оцінювання будь-якої системи сформованих/реалізованих конкурентних переваг.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологія оцінки ефективності формування конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі передбачає послідовне виконання таких етапів: 1) визначення напрямів і кількості сформованих та реалізованих конкурентних переваг підприємства; 2) формування бази даних оцінки; 3) побудова матриці «формування - результативність»; 4) інтерпретація отриманих результатів.
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі, фізичні особи-підприємці в торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформації для оцінки ефективності формування конкурентних переваг суб’єкту господарювання.
Країни, яким надається перевага:
Всі
Вид організації:
Вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.