русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія створення нановпорядкованих планарних темплатів
2011-05-17
Друк
Активний до:
2012-05-17
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує технологію створення наноматеріалів за допомогою темплатів, які формують структури з заданим типом упорядкування елементів, і може бути використана у наноелектроніці, оптоелектроніці, альтернативних джерелах енергії. Технологія дозволяє створювати на стандартному обладнанні темплати з адаптованими характеристиками, вона є ефективною та екологічно чистою. Організація шукає інвесторів і партнерів.
Опис пропозиції:
Пропонується технологія створення двовимірної надгратки з упорядкованих нанокластерів на поверхні фотопровідного шару, в якій за допомогою багатопроменевої інтерференції створюють просторово періодичні або квазіперіодичні структури світлових полів, реєструють голограму, конвертують її у відповідний структурний розподіл речовини, причому голограму реєструють на поверхні електрично зарядженого фотопровідного шару, формують на поверхні фотопровідного шару просторово модульований електричний заряд і наносять на енергетично модульовану поверхню іонізовані наночастинки матеріалу надгратки. Характерні просторові розміри сформованих структур відносяться до субмікронного діапазону, елементи темплата з благородних металів мають висоту до 50 нм та просторовий період 100-150 нм. Суттєвою перевагою таких темплатів є те, що топологія розташування зарядів поблизу поверхні темплату безпосередньо використовується для організації речовини на його поверхні без формування масок, не потребує використання агресивних середовищ, мокрої обробки і слідуючої за нею сушки, в процесі якої відбувається деформування темплату.
Технологія нановпорядкованих планарних темплатів може бути використана, в першу чергу, для виготовлення елементів та вузлів наноелектроніки, оптоелектроніки, альтернативних джерел енергії, при конструюванні оптичної вимірювальної техніки тощо.
Продавець технології має багаторічний досвід у науково-дослідній сфері щодо технологій нано- та молекулярної електроніки та створенні функціональних елементів. Підтвердженням цього є 2 патенти, монографія, біля 20 статей.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонована технологія дозволяє при використанні стандартного обладнання створювати темплати змінної регулярності та вибраних характеристик окремих наноструктур.
Технологічний процес відбувається без формування масок, не потребує використання агресивних середовищ, мокрої обробки, не допускає деформування темплату.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Мікротехніка; Нанотехнології, пов'язані з електронікою та мікроелектронікою; Напівпровідники; Фотовольтні системи; Оптика
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Устаткування для виробництва напівпровідників і підкладок; Аналітичні і наукові прилади; Фотоелектрична сонячна енергетика
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
патент України, дата видачі 2011
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
виробник пристроїв молекулярної та наноелектроніки, оптоелектроніки
Сфера діяльності партнера:
виробництво наукоємних приладів та механізмів
Задачі, що стоять перед партнером:
підвищення точності оптичних вимірювань, створення сонячних батарей змінного спектру чутливості, мініатюризація електронної апаратури
Країни, яким надається перевага:
Україна, Німеччина, Білорусія, Росія, Швеція
Вид організації:
Вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Київський національний університет ім.Т. Шевченка
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.