русский english
Спосіб поливу рису та супутніх культур дренажно-скидними водами
2019-12-09
Активний до:
2020-12-09
Анотація пропозиції:
Розробка відноситься до галузі рисівництва і може бути використана при удосконаленні технології використання дренажно-скидних вод при поливі рису та супутніх культур. Запропонована технологія використання дренажно-скидних вод при поливі рису та супутніх культур дозволяє: зменшити об’єми прісної води для зрошення, забезпечити швидкий і рівномірний розподіл води на карті-чеку, підвищити ефективність використання водних й енергетичних ресурсів.
Опис пропозиції:
Зрошення здійснюють наступним чином: поливна вода для зрошення рису та супутніх культур подається на карту-чек з однієї сторони із зрошувальної мережі, а з іншої сторони – з відкритих каналів дренажно-скидної мережі. Забір води з відкритих каналів дренажно-скидної мережі здійснюють за допомогою пересувної насосної станції. За рахунок використання дренажно-скидних вод, які подаються на полив разом з водами із зрошувальної мережі, суттєво змінюється час і рівномірність заповнення карти-чеку, зменшуються втрати води при транспортуванні (фільтрація, випаровування) та дренажні скиди. Таким чином, використання дренажно-скидних вод для поливу кар-чеків суттєво зменшують об’єми скидів дренажно-скидних вод у природне джерело, що позитивно впливає на екологічний і санітарний стан водних об’єктів.
Інновації і переваги пропозиції:
У порівнянні з оборотним використанням дренажно-скидних вод, де змішування зрошувальної та дренажно-скидної води здійснюється в басейновому-накопичувачі, що з’єднаний з аванкамерою насосної станції, запропонована технологія передбачає подачу з однієї сторони з зрошувальної мережі, з іншої сторони вода подається з відкритих каналів дренажно-скидної мережі. Забір води з відкритих каналів дренажно-скидної мережі здійснюють за допомогою пересувної насосної станції. Це забезпечує рівномірний і швидкий розподіл поливної води по карті-чеку. Технологія використання дренажно-скидних вод при поливі рису та супутніх культур дозволяє зменшити об’єми прісної води для зрошення, підвищити ефективність використання водних й енергетичних ресурсів.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Пересувні насосні станції
Технологічні ключові слова:
Сільськогосподарська техніка / технологія; Техніка і технологія охорони навколишнього середовища
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Сільське господарство, лісівництво, рибальство, тваринництво і вироби для них
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент 131391 Україна, МПК (2018.01) Е02В 13/00. Спосіб поливу рису та супутніх культур дренажно-скидними водами / С.П. Мендусь, Д.М. Ричко, Н.В. Приходько, А.М. Рокочинський, В.О. Турченюк;10.01.2019, Бюл. № 1. Патент 115157 Україна, МПК (2017.01) Е02В 13/00. Рисова зрошувальна система з оборотним використанням дренажно-скидних вод / В.О. Турченюк, А.М. Рокочинський, С.М. Кропивко, П.І. Мендусь, Н.В. Приходько; № 2016 08960; заявл. 22.08.2016; опублік. 10.04.2017, Бюл. № 7.
Тип потрібної співпраці:
Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Технічне консультування; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Аграрна компанія.
Сфера діяльності партнера:
Аграрне виробництво
Задачі, що стоять перед партнером:
Практична реалізація технології.
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни Євросоюзу, США
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.