русский english
СПОСІБ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯМ ГАЗ-ПОВІТРЯ З КОРЕКЦІЄЮ ПО КАЛОРІЙНОСТІ ВИХІДНИХ ГАЗІВ
2019-12-09
Активний до:
2020-12-09
Анотація пропозиції:
Корисна модель належить до теплоенергетики і може бути використана для енергоефективного керування спалюванням палива в парових, водогрійних котлоагрегатах та інших теплових установках, де здійснюється спалювання газового палива
Опис пропозиції:
Спосіб автоматичного керування співвідношенням газ-повітря з корекцією по калорійності вихідних газів шляхом вимірювання сигналів по витраті палива і повітря, що подаються на задавач, в якому в процесі експлуатації за допомогою датчика, встановленого в газовому тракті димоходу, безперервно вимірюють вміст окису вуглецю в димових газах і спільно із задавачем формують сигнали на управляючий блок у вигляді частотного перетворювача для плавного керування електродвигуном димососа і (або) вентилятора, постійно підтримуючи вміст окису вуглецю в димових газах в кількості 0,1-0,2 %, відрізняється тим, що додатково безперервно вимірюють калорійність газового палива за допомогою калориметра, який встановлюють на вході в топку і одночасно за допомогою іншого калориметра вимірюють калорійність вихідних (димових) газів, сигнали з яких надходять на контролер - слідкуючий регулятор неперервної дії екстремального типу, цільовою функцією якого є мінімум калорійності вихідних газів q , а вхідними параметрами – коефіцієнт співвідношення Кс та калорійність газового палива на вході qвх ,причому на qвх система керування впливати не може, але залежно від його значення здійснює корекцію Кс, досягаючи мінімуму qвих
Інновації і переваги пропозиції:
Завдяки тому, що запропонована система керування вимірює прямий показник теоретично можливої ефективності енергетичної установки – теплотворну здатність палива, на відміну від аналогів, є універсальною для будь-якого складу вхідного газового палива. В порівнянні з існуючими способами, даний спосіб потребує менше технічних засобів, завдяки чому є надійнішим та має нижчу собівартість.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Однією з основних задач системи автоматичного керування співвідношення газ-повітря є забезпечення оптимального співвідношенні паливо-повітря, а на виході отримання максимальної кількості тепла в результаті згорання палива. При цьому потрібно враховувати якісний склад палива. Для цього здійснюється безперервне вимірювання калорійності вхідного газового палива та калорійності вихідних газів. По даних вимірюваннях система автоматичного керування здійснює регулювання співвідношення паливо-повітря, підтримуючи калорійність відхідних газів на мінімальному значенні, забезпечуючи максимальний ККД установки.
Технологічні ключові слова:
Автоматизація, робототехніка, системи керування; Виробництво, передача та перетворення енергії; Горінння, полум’я
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Енергозбереження
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Україна. 2018. Патент на корисну модель UA131379 U
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка
Тип шуканого партнера:
Підприємство
Сфера діяльності партнера:
Енергетика
Задачі, що стоять перед партнером:
Співпраця
Країни, яким надається перевага:
Україна та країни Євросоюзу
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.