русский english
Спосіб контролю активного опору ізоляції відгалуження електричної мережі з напівпровідниковим перетворювачем частоти
2019-12-09
Активний до:
2020-12-09
Анотація пропозиції:
Пропонується спосіб контролю активного опору ізоляції відгалуження електричної мережі з напівпровідниковим перетворювачем частоти для підвищення електробезпеки експлуатації мереж, що обладнані перетворювачами частоти, зокрема - підземних електромереж шахт. Спосіб дозволяє отримати дані про стан ізоляції відгалуження, встановити наявність ушкодження ізоляції та передати сигнал на відключення відгалуження електричної мережі. Це запобігає електроураженню людини.
Опис пропозиції:
Спосіб полягає у формуванні вимірювальної напруги додатковим джерелом, яке підключається до мережі, вимірюванні струму витоку від додаткового джерела, обчисленні значення опору ізоляції, задаванні уставки за величиною активного опору ізоляції відгалуження, порівнянні фактичної величини активного опору ізоляції з уставкою і, при зниженні фактичної величини активного опору ізоляції нижче уставки, відключенні відгалуження електричної мережі, і характеризується тим, що додаткове джерело вимірювальної постійної напруги підключають до однієї фази відгалуження через дросель, визначають постійну складову струму витоку від додаткового джерела вимірювальної напруги, вимірюють напругу між вказаною фазою відгалуження і землею, визначають постійну складову виміряної напруги, а визначення фактичної величини активного опору ізоляції здійснюють шляхом ділення постійної складової виміряної напруги на постійну складову струму витоку від додаткового джерела.
Інновації і переваги пропозиції:
Порівняно з аналогами (зокрема, пристроєм АЗУР-4пп), пропонований підхід характеризується: селективністю, що не забезпечують аналоги; більшою точністю - за рахунок накладання оперативних струмів на кабельні відгалуження кожного з наявніих перетворювачів частоти; більшою надійністю знеструмлення аварійної точки мережі - за рахунок виключення проходження оперативного струму через напівпровідникові елементи перетворювача частоти.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Ушкодження кабелю, яким навантаження підключається до перетворювача частоти, характеризується зниженням активного опору ізоляції. Таке зниження опору ізоляції будь-якої фази відгалуження електромережі призводить до збільшення як змінних складових струму витоку через ушкоджену ізоляцію, які підтримуються вихідною напругою перетворювача частоти, так і постійної складової струму витоку, яка підтримується напругою додаткового джерела, що прикладається між однією з фаз відгалуження мережі і землею. Контроль відношення постійної складової напруги додаткового джерела до відношення постійної складової струму витоку, причому таке відношення відповідає фактичній величині активного опору ізоляції відгалуження мережі відносно землі, дає змогу подати сигнал на відключення відгалуженням при зниженні нижче заданого рівня активного опору ізоляції відгалуження електричної мережі з напівпровідниковим перетворювачем частоти, що підвищує точність контролю.
Технологічні ключові слова:
Автоматизація, робототехніка, системи керування; Електронна техніка; Управління гігієною та безпекою праці
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Устаткування, пов'язане з електронікою; Устаткування вугільної енергетики
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Василець С.В., Василець К.С., Шабловська А.Р. Спосіб контролю активного опору ізоляції відгалуження електричної мережі з напівпровідниковим перетворювачем частоти / патент на КМ UA 135438, опубл. 25.06.2019, бюл. №12, заявка u201901598 від 18.02.2019, G01R 27/18 (2006.01), H02H 3/16 (2006.01)
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера
Тип шуканого партнера:
Підпримства, що займаються розробленням релейного захисту, промислової автоматики; підприємства вугільної галузі.
Сфера діяльності партнера:
Розроблення мікропроцесорних пристроїв релейного захисту електронерегетичних систем, їх виготовлення та програмування; розроблення апаратури керування та захиту у рудниковогому виконанні; дослідження аварійних режимів електротехнічних комплексів та систем.
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології у виробництво
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни ЄС.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.