русский english
Спосіб захисту від струму витоку в трифазній електричній мережі з ізольованою нейтраллю
2019-12-09
Активний до:
2020-12-09
Анотація пропозиції:
Спосіб підвищення електробезпеки експлуатації мереж з ізольованою нейтраллю, що обладнані перетворювачами частоти, зокрема - підземних електромереж шахт. Актуальність обумовлена недостатньою функціональністю існуючих апаратів захисту. Мікропроцесорний пристрій, що реалізує пропонований спосіб, передбачається встановлювати у кабельному приєднанні кожного перетворювача частоти. Це забезпечить захист людини від ураження електричним струмом та захист від виникнення вибухів метано-повітряної суміші.
Опис пропозиції:
Спосіб полягає у відключенні живлення електричної мережі при перевищенні оперативним струмом, що накладається на вказану мережу, еталонної величини, який характеризується тим, що накладають додатковий оперативний струм на кабель змінної частоти, яким двигун підключений до вихідних клем перетворювача частоти, задають додаткову еталонну величину, вимірюють фактичну величину додаткового оперативного струму, порівнюють фактичну величину додаткового оперативного струму з додатковою еталонною величиною і при перевищенні фактичною величиною додаткового оперативного струму додаткової еталонної величини здійснюють відключення живлення перетворювача частоти.
Інновації і переваги пропозиції:
Порівняно з аналогами (зокрема, пристроєм АЗУР-4пп), пропонований підхід характеризується: селективністю, що не забезпечують аналоги; більшою точністю - за рахунок накладання оперативних струмів на кабельні відгалуження кожного з наявніих перетворювачів частоти; більшою надійністю знеструмлення аварійної точки мережі - за рахунок виключення проходження оперативного струму через напівпровідникові елементи перетворювача частоти.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Характерною ознакою струму витоку на землю в кабелі змінної частоти, яким двигун підключений до вихідних клем перетворювача частоти, є зниження активного опору ізоляції вказаного кабелю. Вказане зниження активного опору ізоляції призводить до збільшення величини додаткового оперативного струму, який накладається на вказаний кабель додатковим апаратом захисту, що дозволяє, шляхом зіставлення фактичної величини додаткового оперативного струму із додатковою еталонною величиною, виявити момент виникнення струму витоку на землю та здійснити відключення живлення відповідного перетворювача частоти, чим досягається знеструмлення місця виникнення струму витоку, що підвищує електробезпеку.
Технологічні ключові слова:
Автоматизація, робототехніка, системи керування; Електронні схеми, компоненти та обладнання; Електронна техніка; Управління знаннями, управління процесами
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Устаткування, пов'язане з електронікою; Устаткування вугільної енергетики
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Василець С.В., Василець К.С., Шабловська А.Р. Спосіб захисту від струму витоку в трифазній електричній мережі з ізольованою нейтраллю / патент на КМ UA 135662, опубл. 10.07.2019, бюл. №13, заявка u201901244 від 07.02.2019, H02H 3/16 (2006.01), H02H 5/12 (2006.01)
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера
Тип шуканого партнера:
Підпримства, що займаються розробленням релейного захисту, промислової автоматики; підприємства вугільної галузі.
Сфера діяльності партнера:
Розроблення мікропроцесорних пристроїв релейного захисту електронерегетичних систем, їх виготовлення та програмування; розроблення апаратури керування та захиту у рудниковогому виконанні; дослідження аварійних режимів електротехнічних комплексів та систем.
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології у виробництво
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни ЄС.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.