русский english
Методика оцінювання системи планування на торговельному підприємстві
2019-12-07
Активний до:
2020-12-07
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику оцінювання системи планування на торговельному підприємстві. Використання запропонованої методики дає можливість обґрунтовувати базу для прийняття управлінських рішень щодо адаптації системи планування на торговельному підприємстві з урахуванням цілей підприємства та забезпеченням реалізації процесу планування на різних рівнях його декомпозиції. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Опис пропозиції:
Методика передбачає оцінювання системи планування, що реалізується на торговельному підприємстві, за критеріями ефективності та результативності процесів планування на різних рівнях прийняття управлінських рішень, відповідності практик планування, що використовуються на підприємстві етапу розвитку торговельного підприємства, як економічної системи. Розрахунок здійснюється на засадах комплексної оцінки з використанням коефіцієнтного методу, методів анкетування та бальної оцінки. Для визначення якості системи планування на торговельному підприємстві використовується певна шкала.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонована методика відрізняється від існуючих структуризацією та механізмом визначення якісних характеристики системи планування на торговельному підприємстві і спрямована на забезпечення ефективності його діяльності.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Споживчі товари; Споживчі послуги
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
подана заявка на отримання авторського права в Україні
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
підприємства торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформація для оцінки системи планування на підприємстві
Країни, яким надається перевага:
Україна.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.