русский english
Методика оцінки ефективності стратегії підприємства за показниками господарсько-фінансової діяльності
2019-11-19
Активний до:
2020-11-19
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику оцінки ефективності стратегії підприємства, яка базується на оцінці системи показників господарсько-фінансової діяльності в процесі розробки та реалізації стратегії. Використання запропонованої методики надає можливість обґрунтовано приймати рішення щодо вибору та доцільності реалізації обраної стратегії. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Опис пропозиції:
Методика оцінки ефективності стратегії підприємства за показниками господарсько-фінансової діяльності являє собою циклічний процес з логічної послідовності дій, особливість якого полягає у виділенні та методичному опрацюванні наступних етапів: формування системи показників, що характеризують ефективність стратегії; розрахунок показників-еталонів та цільових показників, що характеризують ефективність стратегії; визначення наявних і додаткових видів ресурсів за видами та напрямами для реалізації стратегії; визначення поточних витрат діяльності підприємства та витрат на реалізацію стратегії за видами та напрямами; визначення результатів реалізації стратегії за видами та напрямами; розрахунок показників, що характеризують ефективність стратегії; порівняння розрахункових показників, що характеризують ефективність стратегії з цільовими показниками; формування висновків щодо ефективності реалізації стратегії; обґрунтування рішення з реалізації стратегії. На основі результатів оцінки пропонуються три варіанти рішень з реалізації стратегії: прийняття рішення щодо реалізації стратегії, якщо доведено її ефективність; прийняття рішення щодо реалізації найбільш ефективної стратегії, якщо оцінювалися декілька альтернативних стратегій; перегляд стратегії, якщо не доведено її ефективність.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонована методика відрізняється від існуючих складовими та послідовністю здійснення оцінки ефективності стратегії підприємства; дозволяє оцінити доцільність впровадження певної стратегії на підприємстві на основі розрахунку та порівняння визначених показників фінансово-господарської діяльності. Перевагами застосування запропонованої методики на підприємствах є отримання можливостей: приймати обґрунтовані рішення щодо вибору та доцільності реалізації певної стратегії; проводити оцінку ефективності стратегії на кожному етапі її реалізації; своєчасно коригувати певні заходи для досягнення цільових показників господарсько-фінансової діяльності.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Виробництво
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі, виробничі підприємства
Сфера діяльності партнера:
Торгівля, виробництво
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформації щодо стратегії, яку передбачено впровадити, та показників господарсько-фінансової діяльності підприємства
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.