русский english
Методика діагностики фінансової кризи підприємства на основі теорії нечітких множин
2019-10-29
Активний до:
2020-10-29
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику діагностики фінансової кризи підприємства на основі теорії нечітких множин. Методика дає можливість достовірної оцінки ймовірності виникнення фінансової кризи з урахуванням особливостей торгівлі, заздалегідь розпізнати виникнення кризових симптомів і визначити їх джерела, обґрунтовувати базу для управлінських рішень з питань антикризового управління. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики
Опис пропозиції:
Методика діагностики фінансової кризи є удосконаленою послідовністю процесу діагностики кризових симптомів підприємства та ступеня глибини його фінансової кризи на прикладі підприємств роздрібної торгівлі, що являє собою циклічну послідовність з восьми взаємопов’язаних етапів, особливість якого полягає у використанні теорії нечітких множин, що дає можливість поєднати кількісні та якісні показники, використовувати експертні знання, легко вносити зміни та не потребує строгої точності, що в підсумку забезпечує високу адекватність оцінки стадії розвитку фінансової кризи.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонована методика відрізняється від існуючих доступністю вхідної інформації (бухгалтерська і статистична звітність); більшою об’єктивністю оцінки завдяки можливості застосовування кількісних показників з якісною шкалою переваг, що обирається експертами; зведенням до єдиного інтегрального показника набору кількісних і якісних параметрів.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Харчові продукти і напої; Споживчі товари
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформації для діагностики фінансової кризи підприємства
Країни, яким надається перевага:
Україна.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.