русский english
Технологія операційного симптоматичного управління ризиками підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами
2019-07-01
Активний до:
2020-07-01
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує технологію операційного симптоматичного управління ризиком підприємств з урахуванням особливостей роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Використання запропонованої технології дає можливість обґрунтовувати базу для прийняття управлінських рішень з питань інтегрованого ризик-менеджменту з урахуванням особливостей роздрібної торгівлі. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження технології.
Опис пропозиції:
Технологія розкриває зміст і послідовність етапів процесу управління ризиками підприємства роздрібної торгівлі продовольчими товарами, містить рекомендації щодо індикаторів проведення моніторингу зовнішніх та внутрішніх умов функціонування та визначення параметрів ризикостійкості з урахуванням специфіки роздрібної торгівлі продовольчими товарами.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонована технологія відрізняється від існуючих можливістю управління ризиками засобами сучасного інтегрованого ризик-менеджменту, що розповсюджується на всі системи керування і спрямований на комплексний захист підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами від негативного впливу загальносистемних і галузевих ризиків та забезпечення перманентної ризикостійкості у просторовому аспекті – на мезорівні, макрорівні, операційній діяльності так у динамічному – на стратегічному, тактичному та операційному рівнях прийняття рішень
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
подана заявка на отримання авторського права в Україні
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
підприємства торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформації щодо управління ризиками
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.