русский english
Методичний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства в умова кризи
2018-12-18
Активний до:
2019-12-19
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методичний підхід, що дозволяє удосконалити організаційну систему менеджменту; координувати заходи з управління конкурентоспроможністю на стратегічному, тактичному, операційному рівнях під час пошуку необхідних рішень з управління конкурентними перевагами; підтримувати досягнуті конкурентні позиції не тільки під час кризи, а й перманентно забезпечувати цільовий рівень конкурентоспроможності.
Опис пропозиції:
Науково-методичний підхід до формування та забезпечення функціонування інтегрованої системи адаптаційного управління підприємством підвищує конкурентоспроможність шляхом забезпечення стійкості та цілісності діяльності суб’єктів господарювання за умов мінливості, невизначеності та агресивності зовнішнього середовища. Управлінський вплив забезпечується шляхом комплексного впливу на функціональну, просторову та часову складові процесів, що відбуваються у зовнішньому середовищі функціонування підприємств, забезпечуючи стійкість та цілісність системи виробничо-господарської діяльності у певний часовий період на макро-, мезо- та мікрорівнях. Підприємство отримує можливість завдяки адаптаційним властивостям моделі інтегрованої системи адаптаційного управління в умовах динамічності та невизначеності зовнішнього середовища підтримувати досягнуті конкурентні позиції в несприятливих зовнішніх умовах, під час кризи, а й утримувати та підвищувати свою конкурентоспроможність. Стійкість діяльності забезпечується координованістю дій із стратегічного, тактичного та операційного управління, а також регулюючим впливом адаптаційного управління, коли заданий напрямок витримується незважаючи на обставини, що постійно змінюються. Пропонований методичний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства в умова кризи складається з двох складових: концептуальна модель інтегрованої системи адаптаційного управління підприємства в умовах динамічності та невизначеності зовнішнього середовища; характеристика методичного інструментарію щодо її імплементації у практичну діяльність ¬– методи збору та аналізу первинної інформації, обробки та аналізу оперативної інформації, адміністративно-управлінські інструменти сучасного менеджменту
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонований науково-методичний підхід відрізняється від існуючих концептуальним підходом до управління конкурентоспроможністю підприємства в умова кризи, що дозволяє підприємству у комплексі здійснювати та координувати заходи з управління конкурентоспроможністю на стратегічному, тактичному, операційному рівнях, підтримувати досягнуті конкурентні позиції не тільки під час кризи, а й перманентно забезпечувати цільовий рівень конкурентоспроможності.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Споживчі послуги; Виробництво
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
подана заявка на отримання авторського права в Україні
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
підприємства торгівлі, промисловості, сфера послуг
Сфера діяльності партнера:
Торгівля, промисловість, сфера постуг
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформація для аналізу поточного фінансово-еконмічного стану
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.