русский english
Технологія оцінки ефективності структури капіталу підприємства ритейлу
2018-12-11
Активний до:
2019-12-12
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад м.Харкова пропонує технологію оцінки ефективності структури капіталу підприємства ритейлу будь-якої організаційно-правової форми, розміру, товарної спеціалізації. Технологія дозволяє провести багатокритеріальне оцінювання ефективності структури використованого капіталу з урахуванням галузевих особливостей розвитку підприємств ритейлу. Вищий заклад шукає покупців методики.
Опис пропозиції:
Пропонована технологія дозволяє здійснити адекватну оцінку ефективності структури капіталу підприємств ритейлу. Технологія оцінювання ефективності структури капіталу за запропонованими критеріями підвищує ефективність управління процесом формування і використання капіталу на підприємствах ритейлу з урахуванням доцільності забезпечення фінансової стійкості підприємства, залучення капіталу з різних джерел, ефективності використання капіталу.
Застосування розробленого методичного інструментарію оцінки дозволяє прийняти обгрунтоване управлінське рішення про необхідність оптимізації структури капіталу.
Пропонована технологія пройшла апробацію в підприємствах ритейлу м. Харкова, що засвідчило її доцільність.
Інновації і переваги пропозиції:
Технологія адаптована під галузеві особливості розвитку вітчизняних підприємств ритейлу та існуючий ПСБО. На відміну від існуючих, пропонована технологія забезпечує багатокритеріальне послідовне оцінювання ефективності капіталу підприємства ритейлу з урахуванням зворотного зв'язку між критеріями. Використання технології не вимагає спеціального досвіду та значних втрат часу.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Відповідно до законодавства про захист авторських прав об’єктом захисту є технологія багатокритеріальної оцінки ефективності структури капіталу підприємства ритейлу.
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства ритейлу
Сфера діяльності партнера:
Ритейл
Задачі, що стоять перед партнером:
Передача технології оцінки ефективності структури капіталу від Розробника методики Одержувачеві в обмін на фінансові ресурси.
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.