русский english
Методика оцінки інвестиційної діяльності підприємства харчової промисловості
2018-12-11
Активний до:
2019-12-12
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад м.Харкова пропонує методику оцінки інвестиційної діяльності підприємства харчової промисловості будь-якої організаційно-правової форми, розміру. Методика оцінки дозволяє провести поетапне оцінювання з урахуванням галузевих особливостей розвитку підприємств харчової промисловості на основі запропонованого методичного підходу до побудови інтегрального показника її ефективності та фактор-карти її інтерпретації. Вищий заклад шукає покупців технології.
Опис пропозиції:
Пропонована методика дозволяє здійснити адекватну оцінку інвестиційної діяльності підприємства харчової промисловості. Методика оцінювання базуються на обґрунтованих і виокремлених критеріях і показниках оцінки та передбачає застосування інтегральної оцінки ефективності стану інвестиційної діяльності і фактор-карти її інтерпретації з виділенням низького, середнього та високого рівня ефективності .
Обґрунтована система незалежних показників дозволяє надати характеристику стану інвестиційної діяльності підприємства з різних позицій (ліквідності, оборотності, фінансової стійкості, рентабельності). Застосування розробленого методичного інструментарію інтегральної оцінки дозволяє отримати однозначні висновки щодо ефективності або неефективності інвестиційної діяльності на конкретному підприємстві. Проведення комплексної оцінки стану інвестиційної діяльності запропоновано на основі інтегральної рейтингової оцінки, що враховує значущість кожного елемента (критерію).
Пропонована методика пройшла апробацію в підприємствах харчової промисловості м. Харкова, що засвідчило її доцільність.
Інновації і переваги пропозиції:
Методика адаптована під галузеві особливості розвитку підприємств харчової промисловості та існуючий ПСБО. На відміну від існуючих, пропонована методика базуються на обґрунтованих і виокремлених критеріях і системі незалежних показників оцінки інвестиційної діяльності підприємства, та передбачає комплексне оцінювання ефективності інвестиційної діяльності за зведеним інтегральним показником. Використання методики не вимагає спеціального досвіду та значних втрат часу.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Здорова їжа; Безалкогольні напої і заводи з їх розливу; Продукти харчування повсякденного попиту; Інші харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Відповідно до законодавства про захист авторських прав об’єктом захисту є методика оцінки інвестиційної діяльності підприємства харчової промисловості.
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства харчової промисловості
Сфера діяльності партнера:
Методика оцінки ефективності інвестиційної діяльності, яка запропонована заявником, може бути ефективно використана в галузі виробництва продуктів харчування.
Задачі, що стоять перед партнером:
Фінансові ресурси
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.