русский english
Методика оцінки майбутньої ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі на основі прогнозування основних статей фінансової звітності
2018-11-21
Активний до:
2019-11-22
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику оцінки майбутньої ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі на основі прогнозування основних статей фінансової звітності. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам комплексно оцінити якість рішень, що приймаються керівництвом підприємства, їх реакцію на зміну економічних умов, а також вивчити сприятливі й несприятливі обставини зовнішнього середовища.
Опис пропозиції:
Методика оцінки майбутньої ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі на основі прогнозування основних статей фінансової звітності передбачає застосування комбінованих методів прогнозування для різних статей звітів; взаємозалежне й комплексне прогнозування елементів звітності; варіативність розрахунків з використанням електронних таблиць; агрегування, укрупнення статей звітності.
Інновації і переваги пропозиції:
Використання методики оцінки майбутньої ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі на основі прогнозування основних статей фінансової звітності дозволяє здійснити як комплексну оцінку ефективності підприємницької діяльності, так і оцінити стан і можливості досягнення стратегічних цілей і виконання планових завдань, які розраховані на тривалу перспективу, а саме: розширення і диверсифікація видів діяльності; збільшення робочого капіталу; фінансування діяльності як за рахунок залучення короткострокових і довгострокових позик, так і за рахунок збільшення власного капіталу.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Алгоритм оцінки майбутньої ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі на основі прогнозування основних статей фінансової звітності передбачає послідовну оцінку за такими етапами: 1) прогноз потреби у коштах; 2) прогноз джерел надходження коштів; 3) прогнозування додаткових джерел фінансування необхідної потреби у коштах; 4) оцінка відповідності прогнозованого рівня платоспроможності до необхідного рівня; 5) внесення необхідних коректив та ухвалення управлінського рішення.
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі, фізичні особи-підприємці в торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформації для оцінки ділової активності, прибутковості, конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності.
Країни, яким надається перевага:
Всі
Вид організації:
Вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.