русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Тест-системи для визначення меркурію у водах різних категорій у позалабораторних умовах на рівні гранично допустимих концентрацій
2011-05-11
Друк
Активний до:
2014-05-11
Анотація пропозиції:
Університет півдня України розробив методику візуально-кольорометричного напівкількісного визначення сполук меркурію у водах різних категорій на рівні граничнодопустимих концентрацій, що відноситься до простих тест-систем, які можуть бути використані у позалабораторних умовах геологорозвідувальними та санітарно-екологічними службами. Використання технології прискорює виміри і не потребує складного лабораторного обладнання. Автори шукають партнерів для впровадження тест-систем у виробництво.
Опис пропозиції:
Розроблена методика отримання тест-систем у вигляді смужки, квадрата, кружальця (загальна площа 1–2 см2) на основі тканих матеріалів та органічного азобарвника. Така тест-система дозволяє за невеликий проміжок часу (не більше 10 хвилин) виявити і оцінити рівень забруднення водних ресурсів сполуками меркурію на рівні граничнодопустимих концентрацій (ГДК) з використанням заздалегідь побудованої візуально-кольорометричної шкали в діапазоні контрольованих концентрацій меркурію.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонована тест-система відзначається простотою одержання і не потребує енерговитрат та дорогих матеріалів, хімічних реагентів, устаткування.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Техніка отримання вказаної тест-системи полягає у нанесенні (імпрегнуванні) на попередньо підготовлену поверхню природних тканих матеріалів синтетичного органічного барвника.
Закріплений на поверхні таким чином барвник не знебарвлюється на протязі декількох місяців і не змивається при занурюванні у зразок води, який потрібно аналізувати на вміст меркурію.
Технологічні ключові слова:
Виміри і детекція забруднень; Забруднення грунту; Забруднення води / обробка води
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Хімікати із спеціальними властивостями; Інші засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля
Поточна стадія розвитку:
Промисловий зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України, 2009
Патент України, 2010
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника; Розробка і виготовлення на замовлення; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Замовники тест-систем, методик
Сфера діяльності партнера:
Санітарно-екологічні та геологорозвідувальні служби
Задачі, що стоять перед партнером:
Спільне впровадження методик
Країни, яким надається перевага:
Країни СНД, Євросоюз
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.