русский english
Методичні рекомендації щодо використання збалансованої системи показників в економічному управлінні грошовими потоками торговельного підприємства
2018-11-18
Активний до:
2019-11-19
Анотація пропозиції:
Університет Харкова (Україна), що спеціалізується на освітніх та наукових розробках, пропонує методичні рекомендації щодо використання збалансованої системи показників в економічному управлінні грошовими потоками торговельного підприємства. Автори шукають партнерів для впровадження технології.
Опис пропозиції:
Запропоновані методичні рекомендації дозволяють забезпечити функціонування дієвого інструменту підвищення ефективності управління на підприємстві. Їхнє використання на підприємстві покликане сприяти забезпеченню оперативності збору, обробки та інтерпретації інформації про грошові потоки та процеси їх залучення, що необхідно для ухвалення стратегічних управлінських рішень. Мається досвід впровадження рекомендацій в практику діяльності торговельних підприємств м. Харкова в рамках реалізації науково-дослідного проекту.
Інновації і переваги пропозиції:
Методичними рекомендаціями базуються на використання збалансованої системи показників в економічному управлінні грошовими потоками торговельного підприємства яка представляє собою згрупування можливих співвідношень показників чистого грошового потоку за складовими збалансованої системи показників при виділенні стадій (стану) діяльності торговельного підприємства. Дані рекомендації сприяють збільшенню ефективності виявлення наступних аспектів: чи перебуває підприємство на «стадії розвитку», яка характеризується високою ймовірністю функціонування в майбутньому, чи то в «стані виживання в сформованих умовах».
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Стисла інформація про методичних рекомендації міститься в статті: Використання збалансованої системи показників в економічному управлінні грошовими потоками торговельного підприємства [Електронний ресурс] – Режим доступу: file:///C:/Users/Larisa/Downloads/binf_2014_4_42.pdf
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Харчові продукти і напої; Споживчі товари; Споживчі послуги; Інші області споживчого ринку (не згадані в інших місцях)
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника
Тип шуканого партнера:
Середні та крупні торговельні підприємства
Сфера діяльності партнера:
Торгівля; Промисловість; Споживчий ринок
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження пропозиції
Країни, яким надається перевага:
Всі
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.