русский english
Методика оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі за стейкхолдером «споживачі» на рівні процесів управління
2017-12-27
Активний до:
2018-12-28
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі за стейкхолдером «споживачі» на рівні процесів управління. Використання розробленого методичного інструментарію є основою для прийняття прогресивних бізнес-рішень щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності на процесному рівні з урахуванням специфіки роздрібної торгівлі. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні
Опис пропозиції:
Методика оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі передбачає застосування системи оцінки, яка являє собою сукупність обґрунтованих процесно-орієнтованих взаємоузгоджених і збалансованих показників, що спрямовані на визначення ефективності торговельно-технологічних бізнес-процесів СПД в РТ у контексті взаємовідносин із стейкхолдером «споживачі». Визначення потреб суб’єкта господарювання щодо внеску стейкхолдерів «споживачі» і ступеня задоволеності їх вимог сприятиме підвищенню дієвості управлінських рішень щодо співпраці з ними на процесному рівні управління суб’єктом підприємницької діяльності.
Інновації і переваги пропозиції:
Використання методики оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі за стейкхолдером «споживачі» на процесному рівні управління дозволяє здійснити як комплексну оцінку ефективності підприємницької діяльності за даними стейкхолдером за процесно-орієнтованим комплексним критерієм ефективності, так і окремо за показниками внеску та задоволеності стейкхолдера «споживачі»
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Оцінка ефективності підприємницької діяльності на процесному рівні передбачає розрахунок комплексного критерію ефективності на основі інтегральних показників задоволеності споживачів та їх внеску в забезпечення ефективності підприємницької діяльності, які у свою чергу розраховуються на основі обґрунтованої сукупності відповідних аналітичних показників: інтегральна оцінка внеску - коефіцієнт співвідношення динаміки товарообороту та індексу інфляції, показник ефективності торговельних процесів (у конкурентній групі); інтегральна оцінка задоволеності - індекс задоволеності споживачів
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі, фізичні особи-підприємці в торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформації для оцінки прибутковості та відповідності суб'єктів підприємницької діяльності
Країни, яким надається перевага:
Всі
Вид організації:
Вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.